جاذبه های گردشگری نخجوان

موزه حیدر علی اف شهر نخجوان

موزه حیدر علی اف شهر نخجوان در تاریخ 18 فوریه 199 تاسیس شد و از 10 می 1999 شروع به فعالیت کرد . در این موزه بخش های مختلف زندگی آقای حیدر علی اف رهبر کشور آذربایجان از جمله دوران کودکی و جوانی و دوران ریاست جمهوری ، قرارداد ها و بخشنامه هایی مربوط به دوره ای که به عنوان رئیس مجمع عالی جمهوری خودمختار نخجوان فعالیت می کردند ، تصمیمات و نامه هایی که توسط ایشان به امضا رسیده ، کپی توافق نامه های امضا شده در مینه همکاری کشور های ترکیه و جمهوری اسلامی ایران انجام شده در این موزه نگه داری و به نمایش گذاشته شده است .
موزه حیدر علیف یکی از مکان های مورد بازدید گشت شهری تور نخجوان می باشد .

علاوه بر این موارد بخشی ازجوایز که به ایشان در سال های مختلف اهدا شده و تمبر ها و مدال های که برای ایشان و برخی از وسایل شخصی ایشان در موزه حیدر علی اف شهر نخجوان نگهداری می شود .

در کتابخانه این موزه کتاب ها و روزنامه های مربوط به ایشان نگه داری مشود.

در زیر با بخش های مختلف موزه حیدر علی اف شهر نخجوان بیشتر آشنا می شویم

بخش های موزه حید علی اف

در موزه حیدر علی اف شهر نخجوان 4807 مورد جمع آوری شده و به نمایش گذاشته شده است که وسایل نگه داری شده در این موزه به پنج بخش تقسیم شده است.

  

جملات و شعاری های که درباره کشور و مردم آذربایجان توسط حیدر علی اف گفته شده اند در مرکز سالن نمایشگاه نوشته شده است.

نمایشگاه های موزه حیدر علی اف

در بخش اول موزه حیدر علی اف عکس صورت  "رئیس جمهور حیدر علی اف" که به سبک کلاسیک با رنگ روغن روی بوم نقاشی شده است، عکس های گرفته شده در زمان های مختلف، اسناد، پرچمی که در 17 نوامبر 1990 در نخجوان پذیرفته شد و پلاکاردها قرار داده شده اند.

 

عکس پتره حیدر علی اف رئیس جمهور کشور آذربایجان

بخش اول موزه حیدر علی اف

در بخش دوم وسایل شخصی ایشان از جمله چراغ نفتی، تلفن رسمی، ساعت، گلدان، کاغذهای یادداشت و جعبه مدادی که حیدر علی اف رهبر ملی هنگام استفاده از رهبران نخجوان (در سالهای 1991-1993) در کابینه خود استفاده کرده است قرار داده شده اند.

بخش دوم موزه حیدر علی اف

در بخش سوم موزه  نسخه های مختلف پاداش های ایالتی، اسناد مربوط به سال های تحصیل وی، مدال ها و تمبرهایی که به افتخار 80، 85 و 90 مین سالگرد رهبر ملی حیدر علی اف صادر شده بود و موارد یادبود دیگر قرار دارند.

 

بخش سوم موزه حیدر علی اف

بخش چهارم موزه فرش های که به احترام حیدر علی اف فرش بافته شده و از تصویر وی را در بر دارد نگه داری میشود .

بخش چهارم موزه حیدر علی اف

در بخش پنجم موزه وسیله های شخصی حیدر علی اف نگه داری میشود که این وسایل جزوء با ارزش ترین وسایل موزه به شمار می آید.

بخش پنجم موزه حیدر علی اف

همه این وسایل و موارد که در موزه حیدر علی اف به نمایش درآمده است: تصمیمات و احکام مورد قبول رهبر بزرگ، گزارشات و قراردادهای امضا شده، نامه ها و تلگراف هایی که برای رهبر ملی ارسال شده است و لحظات مختلفی از مسیر افتخارآمیز وی را منعکس می کند و تصویر کاملی در مورد حیدر علیرضا اوغلو علی اف را در ذهن ایجاد می نماید.

6LdGk0sdAAAAAJaIEjas3JSCxphxBTtI-jmEENkm