تایسیز پرواز
تایسیز پرواز مجری تورهای مسافرتی 02145813
  تور های داخلی و خارجی پرطرفدار تایسیز
  تور های ویژه تایسیز پرواز

  جدیدترین تورها

  تور هوایی ارمنستان | 4 شب

  تور هوایی ارمنستان | 4 شب قشم ایر
  قیمت از : 7,970,000 تومان
  4 شب
  تاریخ‌های برگزاری

  تور هوایی ارمنستان | 7 شب

  تور هوایی ارمنستان | 7 شب قشم ایر
  قیمت از : 9,260,000 تومان
  7 شب
  تاریخ‌های برگزاری
  ویژه

  تور هوایی ارمنستان | 3 شب

  تور هوایی ارمنستان | 3 شب قشم ایر
  قیمت از : 6,990,000 تومان
  3 شب
  تاریخ‌های برگزاری

  تور هوایی ارمنستان | 3 شب

  تور هوایی ارمنستان | 3 شب ایران ایرتور
  قیمت از : 7,850,000 تومان
  3 شب
  تاریخ‌های برگزاری

  تور گروهی وان | ویژه 27 تیر | حرکت از تهران

  تور گروهی وان | ویژه 27 تیر | حرکت از تهران خوش سفر خوی
  قیمت از : 2,650,000 تومان
  3 شب
  تاریخ‌های برگزاری

  تور گروهی وان | ویژه 20 تیر | حرکت از تهران

  تور گروهی وان | ویژه 20 تیر | حرکت از تهران خوش سفر خوی
  قیمت از : 2,650,000 تومان
  3 شب
  تاریخ‌های برگزاری
  ویژه

  تور زمینی ارمنستان | ویژه تیر | 3شب

  تور زمینی ارمنستان | ویژه تیر | 3شب اتوبوس
  قیمت از : 3,620,000 تومان
  3 شب
  تاریخ‌های برگزاری

  تور آنتالیا | ویژه 16 تیر | 6شب

  تور آنتالیا | ویژه 16 تیر | 6شب قشم ایر
  قیمت از : 11,290,000 تومان
  6 شب
  مشاهده تور

  تور آنتالیا | ویژه 23 تیر | 6شب

  تور آنتالیا | ویژه 23 تیر | 6شب قشم ایر
  قیمت از : 10,690,000 تومان
  6 شب
  مشاهده تور

  تور آنتالیا | ویژه 30 تیر | 6شب

  تور آنتالیا | ویژه 30 تیر | 6شب قشم ایر
  قیمت از : 9,890,000 تومان
  6 شب
  مشاهده تور
  ویژه

  تور استانبول | ویژه تیر | 3شب

  تور استانبول | ویژه تیر | 3شب قشم ایر
  قیمت از : 10,900,000 تومان
  3 شب
  مشاهده تور

  تور استانبول | ویژه تیر | 4شب

  تور استانبول | ویژه تیر | 4شب قشم ایر
  قیمت از : 11,750,000 تومان
  4 شب
  مشاهده تور

  تور استانبول | ویژه تیر | 6شب

  تور استانبول | ویژه تیر | 6شب قشم ایر
  قیمت از : 11,460,000 تومان
  6 شب
  مشاهده تور

  تور استانبول | ویژه تیر | 5شب

  تور استانبول | ویژه تیر | 5شب قشم ایر
  قیمت از : 12,210,000 تومان
  5 شب
  مشاهده تور

  تور استانبول | ویژه تیر | 7شب

  تور استانبول | ویژه تیر | 7شب قشم ایر
  قیمت از : 12,920,000 تومان
  7 شب
  مشاهده تور
  ویژه

  تور استانبول | ویژه 31 تیر | 3 شب

  تور استانبول | ویژه 31 تیر | 3 شب ماهان
  قیمت از : 9,200,000 تومان
  3 شب
  مشاهده تور

  تور استانبول | ویژه 1 مرداد | 4 شب

  تور استانبول | ویژه 1 مرداد | 4 شب ماهان
  قیمت از : 10,420,000 تومان
  4 شب
  مشاهده تور

  آفر تور دبی

  آفر تور دبی ماهان
  قیمت از : 8,600,000 تومان
  3 شب
  مشاهده تور
  ویژه

  تور بلغارستان(وارنا) | ویژه 16 و 23 تیر

  تور بلغارستان(وارنا) | ویژه 16 و 23 تیر ماهان
  قیمت از : 23,790,000 تومان
  7 شب
  مشاهده تور
  ویژه

  تور روسیه (مسکو+سنت پترز بورگ) | 17 و 24 تیر

  تور روسیه (مسکو+سنت پترز بورگ) | 17 و 24 تیر نورد ویند
  قیمت از : 26,990,000 تومان
  6 شب
  مشاهده تور

  تور روسیه (مسکو+سنت پترز بورگ) | 14 مرداد

  تور روسیه (مسکو+سنت پترز بورگ) | 14 مرداد نورد ویند
  قیمت از : 27,990,000 تومان
  6 شب
  مشاهده تور

  تور روسیه (مسکو+سنت پترز بورگ) | شهریور ماه

  تور روسیه (مسکو+سنت پترز بورگ) | شهریور ماه نورد ویند
  قیمت از : 28,990,000 تومان
  6 شب
  مشاهده تور

  تور روسیه (مسکو+سنت پترز بورگ) | 14 و 21 و 28 تیر

  تور روسیه (مسکو+سنت پترز بورگ) | 14 و 21 و 28 تیر نورد ویند
  قیمت از : 27,990,000 تومان
  6 شب
  مشاهده تور

  تور روسیه (مسکو+سنت پترز بورگ) | مرداد ماه

  تور روسیه (مسکو+سنت پترز بورگ) | مرداد ماه نورد ویند
  قیمت از : 28,990,000 تومان
  6 شب
  مشاهده تور

  تور روسیه (مسکو+سنت پترز بورگ) | 11 مرداد

  تور روسیه (مسکو+سنت پترز بورگ) | 11 مرداد نورد ویند
  قیمت از : 30,990,000 تومان
  6 شب
  مشاهده تور

  تور روسیه (مسکو+سنت پترز بورگ) | شهریور ماه

  تور روسیه (مسکو+سنت پترز بورگ) | شهریور ماه نورد ویند
  قیمت از : 29,990,000 تومان
  6 شب
  مشاهده تور
  ویژه

  تور زمینی وان | ویژه تیر | حرکت از تهران

  تور زمینی وان | ویژه تیر | حرکت از تهران اتوبوس
  قیمت از : 1,850,000 تومان
  3 شب
  مشاهده تور

  تور زمینی وان | ویژه تیر | حرکت از تهران

  تور زمینی وان | ویژه تیر | حرکت از تهران اتوبوس
  قیمت از : 2,100,000 تومان
  4 شب
  مشاهده تور
  ویژه

  تور زمینی ارمنستان ویژه جشن آب

  تور زمینی ارمنستان ویژه جشن آب اتوبوس
  قیمت از : 4,280,000 تومان
  3 شب
  مشاهده تور

  تور زمینی وان | ویژه تیر | حرکت از تهران

  تور زمینی وان | ویژه تیر | حرکت از تهران اتوبوس
  قیمت از : 2,350,000 تومان
  5 شب
  مشاهده تور
  ویژه

  تور آنتالیا | ویژه 16 تیر | 6 شب

  تور آنتالیا | ویژه 16 تیر | 6 شب تیلویند
  قیمت از : 10,960,000 تومان
  6 شب
  مشاهده تور
  ویژه

  تور آنتالیا | ویژه 18 تیر | 6 شب

  تور آنتالیا | ویژه 18 تیر | 6 شب تیلویند
  قیمت از : 10,960,000 تومان
  6 شب
  مشاهده تور
  ویژه

  آفر ویژه تور آنتالیا

  آفر ویژه تور آنتالیا فری برد
  قیمت از : 19,790,000 تومان
  6 شب
  لحظه آخری
  مشاهده تور
  6LdGk0sdAAAAAJaIEjas3JSCxphxBTtI-jmEENkm