تایسیز پرواز برگزار کننده بهترین تور های داخلی و خارجی

تور های داخلی و خارجی پرطرفدار تایسیز

تور کیش 7 و 8 و 9 فروردین 1400

3 شب
2,720,000تومان
فروردین 1400
کیش ایر

تور کیش 12 فروردین 1400

3 شب
2,550,000تومان
فروردین 1400
کیش ایر

تور کیش 3 فروردین 1400

3 شب
2,750,000تومان
فروردین 1400
کیش ایر

تور استانبول ویژه 17-19 اسفند (3 شب )

3 شب
4,390,000تومان
بهمن 1399
ایران ایر

تور قشم 15 اسفند 99

7 شب
1,880,000تومان
اسفند 1399
معراج

تور قشم 15 اسفند 99

4 شب
1,400,000تومان
اسفند 1399
ایران ایر

تور استانبول 14 اسفند (3 شب )

3 شب
5,170,000تومان
اسفند 1399
تیلویند

تور استانبول ویژه 17 اسفند (3 شب )

3 شب
4,050,000تومان
اسفند 1399
معراج

تور آنتالیا ویژه نوروز با پرواز مستقیم (6شب )

6 شب
14,645,000تومان
اسفند 1399
کرندون

تور کیش 15 و 16 اسفند 99

4 شب
1,520,000تومان
اسفند 1399
زاگرس

تور کیش 15 و 16 اسفند 99

5 شب
1,590,000تومان
اسفند 1399
کیش ایر

تور کیش 20 اسفند 99 (ویژه تعطیلات)

2 شب
2,060,000تومان
اسفند 1399
کیش ایر

تور کیش 27 اسفند 99

3 شب
2,240,000تومان
اسفند 1399
زاگرس

تور کیش 19 اسفند 99

3 شب
2,140,000تومان
اسفند 1399
زاگرس

تور کیش 15 و16 اسفند 99

3 شب
1,490,000تومان
اسفند 1399
کیش ایر

تور کیش 21 اسفند

4 شب
1,850,000تومان
اسفند 1399
زاگرس

تور دبی 17-22 اسفند (3 شب )

3 شب
10,790,000تومان
اسفند 1399
ماهان

تور قشم 16 اسفند 99

3 شب
1,350,000تومان
اسفند 1399
ایران ایر

تور قشم 15 اسفند 99

4 شب
1,490,000تومان
اسفند 1399
قشم ایر

تور استانبول نوروز (5 شب ) ماهان

5 شب
7,095,000تومان
اسفند 1399
ماهان

تور نوروز استانبول از 25اسفند (5 شب )

5 شب
7,260,000تومان
اسفند 1399
ایران ایر

تور استانبول نوروز (3 شب ) ماهان

3 شب
6,795,000تومان
اسفند 1399
ماهان

تور قشم اسفند ویژه هتل ارم ****

3 شب
1,950,000تومان
اسفند 1399
قشم ایر

تور نوروز استانبول از 25 اسفند (6 شب )

6 شب
7,460,000تومان
اسفند 1399
ایران ایر

تور استانبول ویژه17-18-22 اسفند (5 شب )

5 شب
4,450,000تومان
بهمن 1399
ایران ایر

تور استانبول نوروز (6 شب ) ماهان

6 شب
9,495,000تومان
اسفند 1399
ماهان

تور استانبول ویژه نوروز (5 شب )

5 شب
7,995,000تومان
اسفند 1399
پگاسوس

تور آنتالیا ویژه 14 اسفند (7 شب )

7 شب
9,990,000تومان
اسفند 1399
زاگرس

تور آنتالیا ویژه نوروز 1400(6 شب )

6 شب
10,990,000تومان
اسفند 1399
ماهان

تور آنتالیا نوروز (7 شب )

7 شب
12,090,000تومان
فروردین 1400
زاگرس

تور استانبول نوروز (4 شب ) ماهان

4 شب
7,195,000تومان
اسفند 1399
ماهان

تور کیش نوروز 1400

4 شب
3,130,000تومان
اسفند 1399
کیش ایر

تور استانبول اسفند 99 (2 شب )

2 شب
4,810,000تومان
بهمن 1399
پگاسوس

تور استانبول ویژه اسفند (3 شب )

3 شب
4,960,000تومان
بهمن 1399
پگاسوس

تور آنتالیا ویژه نوروز 1400

6 شب
14,970,000تومان
اسفند 1399
سان اکسپرس

تور یک روزه نمک آبرود

شب
165,000تومان
اسفند 1399
اتوبوس

تور قشم ویژه نوروز 1400

4 شب
3,050,000تومان
فروردین 1400
ایران ایر

تور مارماریس نوروز 1400 (6 شب )

6 شب
13,995,000تومان
اسفند 1399
سان اکسپرس

تور ازمیر ویژه نوروز 1400 (6 شب )

6 شب
14,000,000تومان
اسفند 1399
سان اکسپرس

تور کوشاداسی نوروز 1400(6 شب )

6 شب
16,400,000تومان
اسفند 1399
سان اکسپرس

تور کیش ویژه اسفند 99( مبدا شیراز)

3 شب
1,450,000تومان
اسفند 1399
ایران ایر

تور کویر مصر 1399

1 شب
--
آبان 1399
اتوبوس

تور استانبول ویژه 17-19 اسفند (3 شب )

3 شب
4,390,000تومان
بهمن 1399
ایران ایر

تور استانبول 14 اسفند (3 شب )

3 شب
5,170,000تومان
اسفند 1399
تیلویند

تور استانبول ویژه 17 اسفند (3 شب )

3 شب
4,050,000تومان
اسفند 1399
معراج

تور آنتالیا ویژه نوروز با پرواز مستقیم (6شب )

6 شب
14,645,000تومان
اسفند 1399
کرندون

تور دبی 17-22 اسفند (3 شب )

3 شب
10,790,000تومان
اسفند 1399
ماهان

تور استانبول نوروز (5 شب ) ماهان

5 شب
7,095,000تومان
اسفند 1399
ماهان

تور نوروز استانبول از 25اسفند (5 شب )

5 شب
7,260,000تومان
اسفند 1399
ایران ایر

تور استانبول نوروز (3 شب ) ماهان

3 شب
6,795,000تومان
اسفند 1399
ماهان

تور نوروز استانبول از 25 اسفند (6 شب )

6 شب
7,460,000تومان
اسفند 1399
ایران ایر

تور استانبول ویژه17-18-22 اسفند (5 شب )

5 شب
4,450,000تومان
بهمن 1399
ایران ایر

تور استانبول نوروز (6 شب ) ماهان

6 شب
9,495,000تومان
اسفند 1399
ماهان

تور استانبول ویژه نوروز (5 شب )

5 شب
7,995,000تومان
اسفند 1399
پگاسوس

تور آنتالیا ویژه 14 اسفند (7 شب )

7 شب
9,990,000تومان
اسفند 1399
زاگرس

تور آنتالیا ویژه نوروز 1400(6 شب )

6 شب
10,990,000تومان
اسفند 1399
ماهان

تور آنتالیا نوروز (7 شب )

7 شب
12,090,000تومان
فروردین 1400
زاگرس

تور استانبول نوروز (4 شب ) ماهان

4 شب
7,195,000تومان
اسفند 1399
ماهان

تور استانبول اسفند 99 (2 شب )

2 شب
4,810,000تومان
بهمن 1399
پگاسوس

تور استانبول ویژه اسفند (3 شب )

3 شب
4,960,000تومان
بهمن 1399
پگاسوس

تور آنتالیا ویژه نوروز 1400

6 شب
14,970,000تومان
اسفند 1399
سان اکسپرس

تور مارماریس نوروز 1400 (6 شب )

6 شب
13,995,000تومان
اسفند 1399
سان اکسپرس

تور ازمیر ویژه نوروز 1400 (6 شب )

6 شب
14,000,000تومان
اسفند 1399
سان اکسپرس

تور کوشاداسی نوروز 1400(6 شب )

6 شب
16,400,000تومان
اسفند 1399
سان اکسپرس

تور کیش 7 و 8 و 9 فروردین 1400

3 شب
2,720,000تومان
فروردین 1400
کیش ایر

تور کیش 12 فروردین 1400

3 شب
2,550,000تومان
فروردین 1400
کیش ایر

تور کیش 3 فروردین 1400

3 شب
2,750,000تومان
فروردین 1400
کیش ایر

تور قشم 15 اسفند 99

7 شب
1,880,000تومان
اسفند 1399
معراج

تور قشم 15 اسفند 99

4 شب
1,400,000تومان
اسفند 1399
ایران ایر

تور کیش 15 و 16 اسفند 99

4 شب
1,520,000تومان
اسفند 1399
زاگرس

تور کیش 15 و 16 اسفند 99

5 شب
1,590,000تومان
اسفند 1399
کیش ایر

تور کیش 20 اسفند 99 (ویژه تعطیلات)

2 شب
2,060,000تومان
اسفند 1399
کیش ایر

تور کیش 27 اسفند 99

3 شب
2,240,000تومان
اسفند 1399
زاگرس

تور کیش 19 اسفند 99

3 شب
2,140,000تومان
اسفند 1399
زاگرس

تور کیش 15 و16 اسفند 99

3 شب
1,490,000تومان
اسفند 1399
کیش ایر

تور کیش 21 اسفند

4 شب
1,850,000تومان
اسفند 1399
زاگرس

تور قشم 16 اسفند 99

3 شب
1,350,000تومان
اسفند 1399
ایران ایر

تور قشم 15 اسفند 99

4 شب
1,490,000تومان
اسفند 1399
قشم ایر

تور قشم اسفند ویژه هتل ارم ****

3 شب
1,950,000تومان
اسفند 1399
قشم ایر

تور کیش نوروز 1400

4 شب
3,130,000تومان
اسفند 1399
کیش ایر

تور یک روزه نمک آبرود

شب
165,000تومان
اسفند 1399
اتوبوس

تور قشم ویژه نوروز 1400

4 شب
3,050,000تومان
فروردین 1400
ایران ایر

تور کیش ویژه اسفند 99( مبدا شیراز)

3 شب
1,450,000تومان
اسفند 1399
ایران ایر

تور کویر مصر 1399

1 شب
--
آبان 1399
اتوبوس

جاذبه های گردشگری

 • سفر به قلعه رودخان

  تور گروهی که با تایسیز پرواز رفتیم قلعه رود خان و کلی بهمون خوش گذشت به شما پیشنهاد می کنم برای رفتن به قلعه رود خان با تیسیز پرواز همسفر شین
 • با جاذبه های ترسناک دنیا آشنا شویم

  آشنایی با 9 تا از وحشتناکترین جاذبه های گردشگری دنیا که دارای طرفداران فراوانی ی باشد .
 • گربه های وان

  خانه گربه های وان یکی دیگر از جاذبه های گردشگری شهر وان می باشد که شما در تور وان می توانید از این مکان جذاب بازدید نمایید. در واقع باید برایتان بسیار جالب باشد که این مکان یکی از بهترین و منحصر به فردترین مکان هایی می باشد که در وان می توانید مشاهده کنید. گربه وان کی از نژادهایی می باشد که شهرت بسیاری دارد و بیشتر آنها را با هر رنگی در خانه گربه های وان قرار داده اند. بیشتر این گربه ها سفید رنگ و پشمالو هستند و به همین دلیل بیشتر کسانی که علاقه زیادی به حیوانات دارند باید از این مکان بازدید کنند، چرا که گربه های این مکان بسیار زیبا و جذاب می باشند.
 • سواحل گوا

  آشنایی با سواحل گوا
 • فینال مسابقات لیگ اروپایی در باکو واستقبال بی نظیر از آن

  فینال لیگ اروپایی در باکو و مشتاقان آن

رویدادها

 • سرمایه گذاری در هتل لارن لاکچری

  لارن لاکچری ریزورت یک فرصت عالی برای سرمایه گذاری در کشور ترکیه می باشد . این پروژه بزرگ توریستی بعد از گذشت 2 سال ارزش سهام شما را 2 برابر ارزش اولیه مینمایند که بعد از 2 سال میتوانید سهام خود را بفروشید و یا در سود هتل شریک باشید و به صورت مادم العمر از سود این هتل استفاده نمایید.
 • نماز در مسجد ایا صوفیه

  برگزاری نماز بعد از 86 سال در مسجد ایا صوفیه
 • عکس برداری عروسی

  ثبت خاطرهای قبل عروسی و ساخت کلیپ برای عروس داماد های عزیز همراه با تورهای داخلی و خارجی تایسیز پرواز
 • نوروز در باکو

  نوروز باستانی در باکو در آغاز سال در کشورهای مختلف عید را جشن میگیرند و در هر کشوری این آداب و رسوم متفاوت می باشد .....
 • کنسرت آرون افشار در کیش

  کنسرت آرون افشار

دانستنی های سفر