جاذبه های گردشگری استانبول

جزیره بویوک آدا

جزیره بویوک آدا بزرگ ترین جزیره از نه جزیره مشهور به پرنس در اطراف استانبول در دریای مرمره است. در تور استانبول، مجریان به گردشگران پیشنهاد می دهند که دست کم یک روز کامل برای دیدن جاذبه های توریستی جزیره زمان بگذارند. آبش، هوایش و زمینش به قدری پاک است که آسمان بالای سرت، بی آلایش و بی پرده تو را محرم اسرار بخواند.

جزیره بویوک آدا، آب و هوای ناب، زمین پاک، و آغوش گشوده به روی جهانگرد

خانه های ییلاقی در بویوک آدا

جزیره بویوک آدا، جزیره پاکی ها، مانند بسیاری از کوچ نشینان، آب و هوایش به کوچ و در کوچ است. آب و هوای بویوک آدا اول  کوچ می کند، و بعد آن ها که تندش می خوانند، و یا گرمش می بینند.  به هنگام سردی و تندی فصل، بویوک آدا جمعیت کم تر، و به هنگام گرمی و مهربانی، جمعیت بیش تر دارد. اما تندی و سردی جزیره بویوک آدا هم گرم است، و هم زیبا. معماران در پرداخت و بنای شکل و ظاهر این جزیره، حساب کرده اند. اما حساب معماران، در طومار محاسبه طبیعت جزیره گم می شود. پیچیده می شود. این سبب نمی شود تا معماران کار آزموده، رجی از دندان های به هم فشرده سنگفرش خیابان ها و کوچه های تنگ و چسبیده به دیوار را بنا نکنند. این کوچه های بی غرور، ارتفاع کم می کنند. به سر شیبند. و آن گاه که از دامان طبیعت تندش می گریزی، ارتفاعش بر تو  و برای تو و بی نگاه به تو آشکار می شود.

خانه های ییلاقی در بویوک آدا

خانه های چوبی بویوک آدا

اما خانه های چوبی بویوک آدا چه؟ بوی چوب، مگر همان بوی عود نیست. مگر همان بوی عنبر نیست. نه که نیست. خانه های چوبی بوی نم می دهند. نم سنگین. روی سینه ات می نشینند. راه سینه تا گلویت را سخت می کنند. و این همان بوی بهشت است.

اقلیم آب جزیره بویوک آدا، و اقلیم هوایش،  و درختانش، و برگ های رو به آسمان، و ریشه های در زمین اش، زیبا و شگفت اند. جغرافیای این اقلیم، یادگاری ارزشمند را به تاریخ جزیره بویوک آدا سپرده است. خانه های چوبی. این خانه ها در قرن نوزده بنا شده اند، و شگفت انگیزند. اما که می گوید که درختان، این افسانه های حیات، در روزگار ما مصلوب نمی شوند؟ درختان نباید باز مصلوب شوند. تاریخ تکرار سرافکندگی نیست. تاریخ همان است که تو فکر می کنی. اما نه، تاریخ همان است که هست. تاریخ از گرده طبیعت جسته است. ناخجسته جسته است. و آن چه مرا من کرده است، و آن چه تو را تو کرده است، وامی است بی باز پرداخت، از طبیعت. درختان عریان، زیر نور ماه، رقصیده اند برای تو. که می گوید که درختان می لرزند. آن ها روز را و شب را می رقصند، آهسته و آرام قصه می گویند و غصه هاشان را می گریند. می ترسند. نکند خدا باز آن ها را به تاریخ بسپارد.    

دغدغه تاریخ داری. می خواهی بید مجنون جزیره برای تو قصه بگوید. با تور استانبول به جزیره بویوک آدا بیا. اکنون بیا. درختان گیسوان شان را در باد رها کرده اند.  

با تور استانبول ایسیز پرواز به جزیره پاکی ها سفر کن.


6LdGk0sdAAAAAJaIEjas3JSCxphxBTtI-jmEENkm