اقامت گاه بوم گردی کویر

اقامتگاه های بوم گردی

مسافرانی که برای تور های طبیعت گردی کویر ثبت نام میکنند باید بدانند که محل اسکان آنها در اقامت گاه های بوم گردی می باشد . این اقامت گاه که بشکل سنتی می باشند آماده پذیرایی از گردشگران می باشند .

معمولاً اقامتگاه های یا نوساز می باشند ویا با بازسازی های انجام شده شرایط سعی میکنند شرایط خوبی را برای اقامت گردشگران فراهم سازند . این اقامتگاه ها معملاً تخت ندارند و به صورت کف خواب با تشک و لحاف شرایط خوابیدن گرشگران را محیا میکنند .

چون در کویر به علت استفاده از گل برای ساختن اقامتگاه سنتی استفاده میوشد معمولا سرویس بهداشتی خارج از اتاق های می باشد و به صورت عمومی است علت این موضوع بهداشتی می باشد .

به مسافرانی پیشنهاد می شود درورتی که اقامتگاه های سنتی بوم گردی را انتخاب میکنند همراه خود ملافه و دنپایی در کنار وسایل شخصی خود بیاورند .

6LdGk0sdAAAAAJaIEjas3JSCxphxBTtI-jmEENkm