تور پاتایا ویژه نوروز | 7 شب

این تور منقضی شده است.

هتل ها

star-solid star-solid star-solid
7 شب
قیمت 2 تخته
45,490,000 تومان
قیمت 1 تخته
49,860,000 تومان
قیمت کودک با تخت
تومان
قیمت کودک بدون تخت
42,660,000 تومان
star-solid star-solid star-solid
7 شب
قیمت 2 تخته
45,820,000 تومان
قیمت 1 تخته
50,530,000 تومان
قیمت کودک با تخت
45,970,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
42,800,000 تومان
star-solid star-solid star-solid
7 شب
قیمت 2 تخته
46,160,000 تومان
قیمت 1 تخته
51,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت
46,300,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
42,900,000 تومان
star-solid star-solid star-solid
7 شب
قیمت 2 تخته
46,160,000 تومان
قیمت 1 تخته
51,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت
46,300,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
42,900,000 تومان
star-solid star-solid star-solid
7 شب
قیمت 2 تخته
46,500,000 تومان
قیمت 1 تخته
51,870,000 تومان
قیمت کودک با تخت
46,590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
43,040,000 تومان
star-solid star-solid star-solid star-solid
7 شب
قیمت 2 تخته
46,500,000 تومان
قیمت 1 تخته
51,870,000 تومان
قیمت کودک با تخت
تومان
قیمت کودک بدون تخت
43,040,000 تومان
star-solid star-solid star-solid star-solid
7 شب
قیمت 2 تخته
47,500,000 تومان
قیمت 1 تخته
53,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت
47,170,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
43,380,000 تومان
star-solid star-solid star-solid star-solid
7 شب
قیمت 2 تخته
48,420,000 تومان
قیمت 1 تخته
55,710,000 تومان
قیمت کودک با تخت
تومان
قیمت کودک بدون تخت
43,620,000 تومان
star-solid star-solid star-solid star-solid
7 شب
قیمت 2 تخته
49,180,000 تومان
قیمت 1 تخته
57,250,000 تومان
قیمت کودک با تخت
50,820,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
43,950,000 تومان
star-solid star-solid star-solid star-solid
7 شب
قیمت 2 تخته
49,180,000 تومان
قیمت 1 تخته
57,250,000 تومان
قیمت کودک با تخت
48,420,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
43,950,000 تومان
star-solid star-solid star-solid star-solid
7 شب
قیمت 2 تخته
49,860,000 تومان
قیمت 1 تخته
58,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت
50,820,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
44,190,000 تومان
star-solid star-solid star-solid star-solid
7 شب
قیمت 2 تخته
51,870,000 تومان
قیمت 1 تخته
62,620,000 تومان
قیمت کودک با تخت
50,820,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
44,910,000 تومان
star-solid star-solid star-solid star-solid
7 شب
قیمت 2 تخته
52,540,000 تومان
قیمت 1 تخته
63,970,000 تومان
قیمت کودک با تخت
52,930,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
45,150,000 تومان
star-solid star-solid star-solid star-solid star-solid
7 شب
قیمت 2 تخته
52,880,000 تومان
قیمت 1 تخته
64,640,000 تومان
قیمت کودک با تخت
53,220,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
45,250,000 تومان
star-solid star-solid star-solid star-solid star-solid
7 شب
قیمت 2 تخته
56,240,000 تومان
قیمت 1 تخته
71,360,000 تومان
قیمت کودک با تخت
54,750,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
46,450,000 تومان
star-solid star-solid star-solid star-solid star-solid
7 شب
قیمت 2 تخته
58,020,000 تومان
قیمت 1 تخته
74,910,000 تومان
قیمت کودک با تخت
55,660,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
46,780,000 تومان
star-solid star-solid star-solid star-solid star-solid
7 شب
قیمت 2 تخته
61,620,000 تومان
قیمت 1 تخته
82,110,000 تومان
قیمت کودک با تخت
59,600,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
48,320,000 تومان
star-solid star-solid star-solid star-solid star-solid
7 شب
قیمت 2 تخته
63,390,000 تومان
قیمت 1 تخته
85,660,000 تومان
قیمت کودک با تخت
60,510,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
48,660,000 تومان
star-solid star-solid star-solid star-solid star-solid
7 شب
قیمت 2 تخته
63,630,000 تومان
قیمت 1 تخته
86,140,000 تومان
قیمت کودک با تخت
61,420,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
49,040,000 تومان
star-solid star-solid star-solid star-solid
7 شب
قیمت 2 تخته
65,070,000 تومان
قیمت 1 تخته
89,020,000 تومان
قیمت کودک با تخت
62,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
49,380,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پرینت حساب بانکی
  • 2 قطعه عکس 3*4
  • اصل گذرنامه با 6 ماه اعتبار
خدمات آژانس
  • راهنمای سفر
  • بلیط رفت و برگشت
  • بیمه مسافرتی
  • سیم کارت
  • اقامت در هتل

توضیحات

تور پاتایا ویژه نوروز 7 شب و 8 روز

مسئولین تور

6LdGk0sdAAAAAJaIEjas3JSCxphxBTtI-jmEENkm