تور گرجستان ویژه 2 اردیبهشت 98

(4 شب)
این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته
239,000 تومان
قیمت 1 تخته
2,740,000 تومان
قیمت کودک با تخت
2,275,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
2,090,000 تومان
4 شب
قیمت 2 تخته
2,275,000 تومان
قیمت 1 تخته
2,505,000 تومان
قیمت کودک با تخت
2,215,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
2,090,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,275,000 تومان
قیمت 1 تخته
2,505,000 تومان
قیمت کودک با تخت
2,215,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
2,090,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,330,000 تومان
قیمت 1 تخته
2,620,000 تومان
قیمت کودک با تخت
2,275,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
2,090,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,505,000 تومان
قیمت 1 تخته
2,970,000 تومان
قیمت کودک با تخت
2,330,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
2,090,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,620,000 تومان
قیمت 1 تخته
3,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت
2,450,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
2,090,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,795,000 تومان
قیمت 1 تخته
3,550,000 تومان
قیمت کودک با تخت
2,565,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
2,090,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,910,000 تومان
قیمت 1 تخته
3,780,000 تومان
قیمت کودک با تخت
2,620,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
2,090,000 تومان
قیمت 2 تخته
3,200,000 تومان
قیمت 1 تخته
4,360,000 تومان
قیمت کودک با تخت
2,795,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
2,090,000 تومان
قیمت 2 تخته
3,320,000 تومان
قیمت 1 تخته
4,595,000 تومان
قیمت کودک با تخت
2,855,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
2,090,000 تومان
قیمت 2 تخته
3,725,000 تومان
قیمت 1 تخته
5,350,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,200,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
2,090,000 تومان
قیمت 2 تخته
3,955,000 تومان
قیمت 1 تخته
5,870,000 تومان
قیمت کودک با تخت
-
قیمت کودک بدون تخت
2,090,000 تومان
قیمت 2 تخته
4,015,000 تومان
قیمت 1 تخته
5,985,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
2,090,000 تومان
قیمت 2 تخته
4,650,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,260,000 تومان
قیمت کودک با تخت
-
قیمت کودک بدون تخت
2,090,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,580,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,120,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,535,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
2,090,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • عکس گذرنامه با 6 ماه اعتبار
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • راهنمای فارسی زبان
  • بیمه مسافرتی
  • ترانسفر فرودگاهی
  • اقامت در هتل

توضیحات

تور گرجستان ویژه 2 اردیبهشت 98

نرخ نوزاد 250 هزار تومان می باشد. 

ساعت پرواز رفت 9:45 2 اردیبهشت و ساعت برگشت 13:25 6 اردیبهشت

مسئولین تور

6LdGk0sdAAAAAJaIEjas3JSCxphxBTtI-jmEENkm