تور گرجستان ویژه 28 فروردین 98

(4 شب)
این تور منقضی شده است.

هتل ها

4 شب
قیمت 2 تخته
2,235,000 تومان
قیمت 1 تخته
2,465,000 تومان
قیمت کودک با تخت
2,175,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
1,890,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,235,000 تومان
قیمت 1 تخته
2,465,000 تومان
قیمت کودک با تخت
2,175,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
1,990,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,290,000 تومان
قیمت 1 تخته
2,580,000 تومان
قیمت کودک با تخت
2,235,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
1,990,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,290,000 تومان
قیمت 1 تخته
2,580,000 تومان
قیمت کودک با تخت
2,235,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
1,990,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,350,000 تومان
قیمت 1 تخته
2,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت
2,350,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
1,990,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,350,000 تومان
قیمت 1 تخته
2,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت
2,235,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
1,990,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,580,000 تومان
قیمت 1 تخته
3,160,000 تومان
قیمت کودک با تخت
2,410,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
1,990,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,755,000 تومان
قیمت 1 تخته
3,510,000 تومان
قیمت کودک با تخت
2,525,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
1,990,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,870,000 تومان
قیمت 1 تخته
3,740,000 تومان
قیمت کودک با تخت
2,580,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
1,990,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,870,000 تومان
قیمت 1 تخته
3,740,000 تومان
قیمت کودک با تخت
2,580,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
1,990,000 تومان
قیمت 2 تخته
3,045,000 تومان
قیمت 1 تخته
4,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت
2,700,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
1,990,000 تومان
قیمت 2 تخته
3,045,000 تومان
قیمت 1 تخته
4,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت
2,700,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
1,990,000 تومان
قیمت 2 تخته
3,160,000 تومان
قیمت 1 تخته
4,320,000 تومان
قیمت کودک با تخت
2,580,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
1,990,000 تومان
قیمت 2 تخته
3,280,000 تومان
قیمت 1 تخته
4,555,000 تومان
قیمت کودک با تخت
2,815,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
1,990,000 تومان
قیمت 2 تخته
3,395,000 تومان
قیمت 1 تخته
4,785,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,160,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
1,990,000 تومان
قیمت 2 تخته
3,740,000 تومان
قیمت 1 تخته
5,480,000 تومان
قیمت کودک با تخت
-
قیمت کودک بدون تخت
1,990,000 تومان
قیمت 2 تخته
3,975,000 تومان
قیمت 1 تخته
5,945,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,450,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
1,990,000 تومان
قیمت 2 تخته
4,810,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,220,000 تومان
قیمت کودک با تخت
-
قیمت کودک بدون تخت
1,990,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,540,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,080,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,495,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
1,990,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • عکس گذرنامه با 6 ماه اعتبار
خدمات آژانس
  • راهنمای فارسی زبان
  • بلیط رفت و برگشت
  • بیمه مسافرتی
  • ترانسفر فرودگاهی
  • اقامت در هتل

توضیحات

تور گرجستان ویژه 28 فروردین 98

نرخ نوزاد 250 هزار تومان می باشد.

مسئولین تور

6LdGk0sdAAAAAJaIEjas3JSCxphxBTtI-jmEENkm