تور گرجستان ویژه 25 فروردین

(3 شب)
این تور منقضی شده است.

هتل ها

3 شب
قیمت 2 تخته
2,125,000 تومان
قیمت 1 تخته
2,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت
2,085,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
1,990,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,125,000 تومان
قیمت 1 تخته
2,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت
2,085,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
1,990,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,170,000 تومان
قیمت 1 تخته
2,385,000 تومان
قیمت کودک با تخت
2,125,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
1,990,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,215,000 تومان
قیمت 1 تخته
2,475,000 تومان
قیمت کودک با تخت
2,125,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
1,990,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,215,000 تومان
قیمت 1 تخته
2,475,000 تومان
قیمت کودک با تخت
2,125,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
1,990,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,435,000 تومان
قیمت 1 تخته
2,870,000 تومان
قیمت کودک با تخت
2,305,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
1,990,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,570,000 تومان
قیمت 1 تخته
3,135,000 تومان
قیمت کودک با تخت
2,395,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
1,990,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,655,000 تومان
قیمت 1 تخته
3,305,000 تومان
قیمت کودک با تخت
2,435,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
1,990,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,655,000 تومان
قیمت 1 تخته
3,305,000 تومان
قیمت کودک با تخت
2,435,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
1,990,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,785,000 تومان
قیمت 1 تخته
3,570,000 تومان
قیمت کودک با تخت
2,525,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
1,990,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,785,000 تومان
قیمت 1 تخته
3,570,000 تومان
قیمت کودک با تخت
2,252,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
1,990,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,870,000 تومان
قیمت 1 تخته
3,740,000 تومان
قیمت کودک با تخت
2,435,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
1,990,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,960,000 تومان
قیمت 1 تخته
3,915,000 تومان
قیمت کودک با تخت
2,610,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
1,990,000 تومان
قیمت 2 تخته
3,045,000 تومان
قیمت 1 تخته
4,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت
2,870,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
1,990,000 تومان
قیمت 2 تخته
3,305,000 تومان
قیمت 1 تخته
4,610,000 تومان
قیمت کودک با تخت
-
قیمت کودک بدون تخت
1,990,000 تومان
قیمت 2 تخته
3,480,000 تومان
قیمت 1 تخته
4,960,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,090,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
1,990,000 تومان
قیمت 2 تخته
3,960,000 تومان
قیمت 1 تخته
5,915,000 تومان
قیمت کودک با تخت
2,000,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
1,990,000 تومان
قیمت 2 تخته
4,655,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,310,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,875,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
1,990,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • عکس گذرنامه با 6 ماه اعتبار
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • استقبال فرودگاهی
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بیمه مسافرتی

توضیحات

تور گرجستان ویژه 25 فروردین 98

نرخ نوزاد 250 هزار تومان میباشد.

مسئولین تور

6LdGk0sdAAAAAJaIEjas3JSCxphxBTtI-jmEENkm