تور آنتالیا پرواز 22 فروردین

(6 شب)
این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته
-
قیمت 1 تخته
-
قیمت کودک با تخت
-
قیمت 2 تخته
1,990,000 تومان
قیمت 1 تخته
2,580,000 تومان
قیمت کودک با تخت
1,750,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,490,000 تومان
قیمت 1 تخته
3,080,000 تومان
قیمت کودک با تخت
1,940,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,690,000 تومان
قیمت 1 تخته
3,340,000 تومان
قیمت کودک با تخت
2,100,000 تومان
قیمت 2 تخته
3,170,000 تومان
قیمت 1 تخته
4,170,000 تومان
قیمت کودک با تخت
2,280,000 تومان
قیمت 2 تخته
3,400,000 تومان
قیمت 1 تخته
4,425,000 تومان
قیمت کودک با تخت
2,400,000 تومان
قیمت 2 تخته
3,600,000 تومان
قیمت 1 تخته
-
قیمت کودک با تخت
-
قیمت 2 تخته
3,750,000 تومان
قیمت 1 تخته
4,930,000 تومان
قیمت کودک با تخت
2,575,000 تومان
قیمت 2 تخته
3,750,000 تومان
قیمت 1 تخته
-
قیمت کودک با تخت
-
قیمت 2 تخته
3,830,000 تومان
قیمت 1 تخته
5,095,000 تومان
قیمت کودک با تخت
2,620,000 تومان
قیمت 2 تخته
3,995,000 تومان
قیمت 1 تخته
5,850,000 تومان
قیمت کودک با تخت
2,700,000 تومان
قیمت 2 تخته
4,050,000 تومان
قیمت 1 تخته
5,350,000 تومان
قیمت کودک با تخت
2,700,000 تومان
قیمت 2 تخته
4,090,000 تومان
قیمت 1 تخته
5,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت
2,830,000 تومان
قیمت 2 تخته
4,425,000 تومان
قیمت 1 تخته
5,930,000 تومان
قیمت کودک با تخت
2,910,000 تومان
قیمت 2 تخته
4,590,000 تومان
قیمت 1 تخته
2,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,180,000 تومان
قیمت 2 تخته
4,850,000 تومان
قیمت 1 تخته
6,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,125,000 تومان
قیمت 2 تخته
4,930,000 تومان
قیمت 1 تخته
6,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,165,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,600,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,685,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,870,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,540,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,685,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,870,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,540,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,999,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,370,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,610,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,330,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,850,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,870,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • اصل گذرنامه با 6 ماه اعتبار
خدمات آژانس
  • راهنمای فارسی زبان
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بیمه مسافرتی

توضیحات

تور آنتالیا از طریق فرودگاه دنیزلی

تور چارتر و غیر قابل استرداد می باشد.

نرخ کودک بدون تخت 1،590،000 می باشد.

رفت 20:30 برگشت 23:55

مسئولین تور

6LdGk0sdAAAAAJaIEjas3JSCxphxBTtI-jmEENkm