تور تفلیس | 4شب ویژه پاییز 1401

(4 شب)
Economy
هواپیما
IKA TBS
تاریخ : جمعه 1401/07/29 ساعت حرکت : 20:00
طول مسیر : 01:40
مبدا : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
شرکت حمل و نقل : قشم ایر
مقصد : فرودگاه بین‌المللی تفلیس
Economy
هواپیما
TBS IKA
تاریخ : سه شنبه 1401/08/03 ساعت حرکت : 22:45
طول مسیر : 01:40
مبدا : فرودگاه بین‌المللی تفلیس
شرکت حمل و نقل : قشم ایر
مقصد : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی

هتل ها

قیمت 2 تخته
7,360,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,150,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,230,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,360,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,150,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,230,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,630,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,680,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,360,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,630,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,680,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,360,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,630,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,680,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,360,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,690,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,810,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,360,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,220,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,870,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,230,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,880,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,890,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,210,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,850,000 تومان
قیمت کودک با تخت
9,210,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,210,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,850,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,890,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,210,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,850,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,890,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,210,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,850,000 تومان
قیمت کودک با تخت
8,550,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,540,000 تومان
قیمت 1 تخته
12,510,000 تومان
قیمت کودک با تخت
9,210,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,540,000 تومان
قیمت 1 تخته
12,510,000 تومان
قیمت کودک با تخت
8,550,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,540,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,850,000 تومان
قیمت کودک با تخت
8,550,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,740,000 تومان
قیمت 1 تخته
12,250,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,890,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,870,000 تومان
قیمت 1 تخته
13,170,000 تومان
قیمت کودک با تخت
8,550,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,870,000 تومان
قیمت 1 تخته
13,170,000 تومان
قیمت کودک با تخت
9,870,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,870,000 تومان
قیمت 1 تخته
13,170,000 تومان
قیمت کودک با تخت
8,550,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,870,000 تومان
قیمت 1 تخته
12,510,000 تومان
قیمت کودک با تخت
9,210,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,870,000 تومان
قیمت 1 تخته
13,170,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,890,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,870,000 تومان
قیمت 1 تخته
13,170,000 تومان
قیمت کودک با تخت
8,550,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,200,000 تومان
قیمت 1 تخته
12,510,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,530,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,200,000 تومان
قیمت 1 تخته
12,510,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,530,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,200,000 تومان
قیمت 1 تخته
13,170,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,890,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,200,000 تومان
قیمت 1 تخته
13,830,000 تومان
قیمت کودک با تخت
9,210,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,200,000 تومان
قیمت 1 تخته
13,170,000 تومان
قیمت کودک با تخت
8,550,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,530,000 تومان
قیمت 1 تخته
14,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت
9,210,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,530,000 تومان
قیمت 1 تخته
13,960,000 تومان
قیمت کودک با تخت
8,950,000 تومان
4 شب
قیمت 2 تخته
10,860,000 تومان
قیمت 1 تخته
14,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت
8,150,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,860,000 تومان
قیمت 1 تخته
14,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت
8,550,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,990,000 تومان
قیمت 1 تخته
14,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت
9,870,000 تومان
قیمت 2 تخته
11,190,000 تومان
قیمت 1 تخته
15,810,000 تومان
قیمت کودک با تخت
9,870,000 تومان
قیمت 2 تخته
11,190,000 تومان
قیمت 1 تخته
15,810,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,530,000 تومان
4 شب
قیمت 2 تخته
11,520,000 تومان
قیمت 1 تخته
14,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت
-
قیمت 2 تخته
11,520,000 تومان
قیمت 1 تخته
15,150,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,890,000 تومان
قیمت 2 تخته
11,850,000 تومان
قیمت 1 تخته
15,810,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,190,000 تومان
قیمت 2 تخته
11,850,000 تومان
قیمت 1 تخته
16,470,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,530,000 تومان
قیمت 2 تخته
12,180,000 تومان
قیمت 1 تخته
16,470,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,850,000 تومان
قیمت 2 تخته
12,180,000 تومان
قیمت 1 تخته
17,130,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,530,000 تومان
قیمت 2 تخته
13,570,000 تومان
قیمت 1 تخته
20,170,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,060,000 تومان
4 شب
قیمت 2 تخته
13,830,000 تومان
قیمت 1 تخته
19,110,000 تومان
قیمت کودک با تخت
9,210,000 تومان
قیمت 2 تخته
14,030,000 تومان
قیمت 1 تخته
19,110,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,450,000 تومان
قیمت 2 تخته
14,490,000 تومان
قیمت 1 تخته
22,410,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,850,000 تومان
قیمت 2 تخته
14,490,000 تومان
قیمت 1 تخته
22,410,000 تومان
قیمت کودک با تخت
14,490,000 تومان
قیمت 2 تخته
15,150,000 تومان
قیمت 1 تخته
23,730,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,850,000 تومان
قیمت 2 تخته
16,470,000 تومان
قیمت 1 تخته
24,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,190,000 تومان
قیمت 2 تخته
17,130,000 تومان
قیمت 1 تخته
27,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت
13,170,000 تومان
قیمت 2 تخته
18,120,000 تومان
قیمت 1 تخته
29,670,000 تومان
قیمت کودک با تخت
14,490,000 تومان
قیمت 2 تخته
18,780,000 تومان
قیمت 1 تخته
28,350,000 تومان
قیمت کودک با تخت
12,510,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • عکس گذرنامه با 6 ماه اعتبار
  • کارت تزریق واکسن
  • ارائه تست منفی PCR کرونا
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • بیمه مسافرتی
  • راهنمای فارسی زبان
  • ترانسفر فرودگاهی

توضیحات

تور تفلیس (4شب و 5 روز) ویژه    پاییز 1401 با پرواز قشم ایر

نرخ کودک زیر 2 سال 590.000 تومان  و نرخ کودک بدون تخت 7.200.000 تومان میباشد.

شرایط سفر به گرجستان:
مسافر حتما باید ۲ دوز واکسن رو زده باشند و کد QR کارت واکسن رو همراه داشته باشد
همراه داشتن اصل تست منفی PCR با حداکثر ۷۲ ساعت اعتبار الزامی می باشد.

خدمات:

بلیط رفت وبرگشت،استقبال وترانسفرفرودگاهی،اقامت درهتل ،بیمه مسافرتی

توضیحات:
 - پرداخت %50 مبلغ تور در زمان ثبت نام الزامی میباشد.
 - پرواز و هتل چارتر و غیر قابل استرداد می باشد.

مسئولین تور

6LdGk0sdAAAAAJaIEjas3JSCxphxBTtI-jmEENkm