تور باتومی 30 شهریور و 6 مهر | 7 شب

(7 شب)
Economy
هواپیما
IKA VAR
تاریخ : چهارشنبه 1401/07/06 ساعت حرکت : 10:00
طول مسیر : 02:20
مبدا : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
شرکت حمل و نقل : قشم ایر
مقصد : فرودگاه وارنا
Economy
هواپیما
VAR IKA
تاریخ : چهارشنبه 1401/07/13 ساعت حرکت : 10:00
طول مسیر : 02:20
مبدا : فرودگاه وارنا
شرکت حمل و نقل : قشم ایر
مقصد : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی

هتل ها

قیمت 2 تخته
11,630,000 تومان
قیمت 1 تخته
15,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,480,000 تومان
قیمت 2 تخته
11,870,000 تومان
قیمت 1 تخته
15,560,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,020,000 تومان
قیمت 2 تخته
11,980,000 تومان
قیمت 1 تخته
15,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,480,000 تومان
قیمت 2 تخته
12,100,000 تومان
قیمت 1 تخته
13,710,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,250,000 تومان
قیمت 2 تخته
12,210,000 تومان
قیمت 1 تخته
16,250,000 تومان
قیمت کودک با تخت
-
قیمت 2 تخته
12,790,000 تومان
قیمت 1 تخته
15,560,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,480,000 تومان
قیمت 2 تخته
12,790,000 تومان
قیمت 1 تخته
15,560,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,630,000 تومان
قیمت 2 تخته
13,020,000 تومان
قیمت 1 تخته
16,720,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,710,000 تومان
قیمت 2 تخته
13,020,000 تومان
قیمت 1 تخته
16,720,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,630,000 تومان
قیمت 2 تخته
13,370,000 تومان
قیمت 1 تخته
18,560,000 تومان
قیمت کودک با تخت
24,340,000 تومان
قیمت 2 تخته
13,370,000 تومان
قیمت 1 تخته
18,560,000 تومان
قیمت کودک با تخت
12,790,000 تومان
قیمت 2 تخته
13,370,000 تومان
قیمت 1 تخته
18,560,000 تومان
قیمت کودک با تخت
12,790,000 تومان
قیمت 2 تخته
13,600,000 تومان
قیمت 1 تخته
17,870,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,710,000 تومان
قیمت 2 تخته
13,710,000 تومان
قیمت 1 تخته
18,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,480,000 تومان
قیمت 2 تخته
13,710,000 تومان
قیمت 1 تخته
19,260,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,940,000 تومان
قیمت 2 تخته
13,830,000 تومان
قیمت 1 تخته
17,870,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,400,000 تومان
قیمت 2 تخته
14,290,000 تومان
قیمت 1 تخته
20,410,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,400,000 تومان
قیمت 2 تخته
14,290,000 تومان
قیمت 1 تخته
17,870,000 تومان
قیمت کودک با تخت
12,790,000 تومان
7 شب
قیمت 2 تخته
14,290,000 تومان
قیمت 1 تخته
20,410,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,480,000 تومان
قیمت 2 تخته
14,870,000 تومان
قیمت 1 تخته
20,180,000 تومان
قیمت کودک با تخت
13,940,000 تومان
قیمت 2 تخته
15,100,000 تومان
قیمت 1 تخته
20,870,000 تومان
قیمت کودک با تخت
12,790,000 تومان
قیمت 2 تخته
15,100,000 تومان
قیمت 1 تخته
22,030,000 تومان
قیمت کودک با تخت
15,100,000 تومان
قیمت 2 تخته
15,100,000 تومان
قیمت 1 تخته
20,870,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,630,000 تومان
قیمت 2 تخته
15,100,000 تومان
قیمت 1 تخته
22,030,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,480,000 تومان
قیمت 2 تخته
15,330,000 تومان
قیمت 1 تخته
20,180,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,170,000 تومان
قیمت 2 تخته
15,330,000 تومان
قیمت 1 تخته
21,340,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,020,000 تومان
قیمت 2 تخته
15,680,000 تومان
قیمت 1 تخته
22,030,000 تومان
قیمت کودک با تخت
15,100,000 تومان
قیمت 2 تخته
15,680,000 تومان
قیمت 1 تخته
23,180,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,630,000 تومان
قیمت 2 تخته
16,250,000 تومان
قیمت 1 تخته
24,340,000 تومان
قیمت کودک با تخت
16,250,000 تومان
قیمت 2 تخته
16,250,000 تومان
قیمت 1 تخته
23,180,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,020,000 تومان
قیمت 2 تخته
16,490,000 تومان
قیمت 1 تخته
22,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت
15,100,000 تومان
7 شب
قیمت 2 تخته
16,830,000 تومان
قیمت 1 تخته
19,720,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,480,000 تومان
قیمت 2 تخته
16,830,000 تومان
قیمت 1 تخته
23,180,000 تومان
قیمت کودک با تخت
12,790,000 تومان
قیمت 2 تخته
17,180,000 تومان
قیمت 1 تخته
26,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت
12,790,000 تومان
قیمت 2 تخته
17,410,000 تومان
قیمت 1 تخته
26,650,000 تومان
قیمت کودک با تخت
15,100,000 تومان
قیمت 2 تخته
17,990,000 تومان
قیمت 1 تخته
27,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,630,000 تومان
قیمت 2 تخته
18,560,000 تومان
قیمت 1 تخته
28,960,000 تومان
قیمت کودک با تخت
15,100,000 تومان
قیمت 2 تخته
19,720,000 تومان
قیمت 1 تخته
31,270,000 تومان
قیمت کودک با تخت
12,790,000 تومان
قیمت 2 تخته
19,720,000 تومان
قیمت 1 تخته
28,960,000 تومان
قیمت کودک با تخت
15,100,000 تومان
قیمت 2 تخته
19,720,000 تومان
قیمت 1 تخته
28,960,000 تومان
قیمت کودک با تخت
15,100,000 تومان
قیمت 2 تخته
21,450,000 تومان
قیمت 1 تخته
32,420,000 تومان
قیمت کودک با تخت
15,100,000 تومان
قیمت 2 تخته
23,180,000 تومان
قیمت 1 تخته
35,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت
15,100,000 تومان
قیمت 2 تخته
23,760,000 تومان
قیمت 1 تخته
37,040,000 تومان
قیمت کودک با تخت
15,100,000 تومان
قیمت 2 تخته
24,340,000 تومان
قیمت 1 تخته
37,040,000 تومان
قیمت کودک با تخت
15,100,000 تومان
قیمت 2 تخته
24,920,000 تومان
قیمت 1 تخته
38,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت
19,720,000 تومان
قیمت 2 تخته
25,490,000 تومان
قیمت 1 تخته
40,510,000 تومان
قیمت کودک با تخت
15,100,000 تومان
قیمت 2 تخته
28,380,000 تومان
قیمت 1 تخته
43,970,000 تومان
قیمت کودک با تخت
30,110,000 تومان
قیمت 2 تخته
28,960,000 تومان
قیمت 1 تخته
49,750,000 تومان
قیمت کودک با تخت
-
قیمت 2 تخته
33,000,000 تومان
قیمت 1 تخته
52,060,000 تومان
قیمت کودک با تخت
20,870,000 تومان
قیمت 2 تخته
34,730,000 تومان
قیمت 1 تخته
61,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت
24,340,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • اصل گذرنامه با 6 ماه اعتبار
خدمات آژانس
  • راهنمای سفر
  • اقامت در هتل
  • سیم کارت
  • بیمه مسافرتی
  • بلیط رفت و برگشت

توضیحات

تور باتومی 30 شهریور و 6 مهر ( 7 شب و 8 روز ) با پرواز قشم ایر 

 

شرایط سفر به گرجستان: مسافر حتما باید 2 دوز واکسن به همراه کد QR کارت واکسن رو همراه داشته باشد

همراه داشتن کارت واکسن کرونا 2 دور که از دوز دوم حداقل 14 روز گذشته باشد به زبان انگلیسی )قابل دریافت از سایت ir.gov.salamat.vcr://https ) الزامی می باشد. )واکسن مورد تائید سازمان بهداشت جهانی(

خدمات:

بلیط رفت وبرگشت،استقبال وترانسفرفرودگاهی،اقامت درهتل ،بیمه مسافرتی توضیحات:

1 - صدور بیمه برای افراد باالی 60 سال اجباری ومبلغ آن جداگانه مازاد بر مبلغ تور اخذ خواهد شد.

2 - پرداخت %50 مبلغ تور در زمان ثبت نام الزامی میباشد.

3 - پرواز و هتل چارتر و غیر قابل استرداد می باشد.

4 - در برخی از هتل ها قابلیت رزرو فقط یک کودک می باشد ، لطفا با کانتر فروش چک شود .

5 - مسئولیت کنترل پاسپورت مسافرین از بابت هرنوع ممنوعیت خروجی از کشور بر عهده مسافر وآژانس ثبت نام کننده می باشد در غیر اینصورت مسئول هزینه های متعلقه خواهد شد.

6 -همکاران گرامی مسولیت چک مدارک و تا یید درستی به عهده آژانس درخواست کننده می باشد. لطفا بعد از دریافت مدارک حتما تمام ی اطالعات را چک کنید و در صورت مغاییرت به کانتر مربوطه اطالع دهید

مسئولین تور

6LdGk0sdAAAAAJaIEjas3JSCxphxBTtI-jmEENkm