تور ایروان | ویژه شهریور و مهر 1401 | 3شب

(3 شب)
Economy
هواپیما
IKA EVN
تاریخ : دوشنبه 1401/07/04 ساعت حرکت : 18:00
طول مسیر : 01:35
مبدا : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
شرکت حمل و نقل : قشم ایر
مقصد : فرودگاه بین‌المللی زوارتنوتس
Economy
هواپیما
EVN IKA
تاریخ : پنجشنبه 1401/07/07 ساعت حرکت : 20:00
طول مسیر : 01:35
مبدا : فرودگاه بین‌المللی زوارتنوتس
شرکت حمل و نقل : قشم ایر
مقصد : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی

هتل ها

قیمت 2 تخته
10,140,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,380,000 تومان
قیمت کودک با تخت
9,200,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
7,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,290,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,570,000 تومان
قیمت کودک با تخت
9,590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
7,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,290,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,770,000 تومان
قیمت کودک با تخت
9,790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
7,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,730,000 تومان
قیمت 1 تخته
12,070,000 تومان
قیمت کودک با تخت
9,590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
7,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,730,000 تومان
قیمت 1 تخته
12,270,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,780,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
7,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
11,470,000 تومان
قیمت 1 تخته
13,750,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,090,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
7,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
11,470,000 تومان
قیمت 1 تخته
13,450,000 تومان
قیمت کودک با تخت
9,790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
7,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
11,720,000 تومان
قیمت 1 تخته
14,940,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,080,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
7,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
11,720,000 تومان
قیمت 1 تخته
13,950,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,090,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
7,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
11,720,000 تومان
قیمت 1 تخته
13,950,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,080,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
7,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
11,820,000 تومان
قیمت 1 تخته
14,440,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,580,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
7,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
12,560,000 تومان
قیمت 1 تخته
14,940,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,580,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
7,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
12,760,000 تومان
قیمت 1 تخته
15,730,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,780,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
7,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
12,960,000 تومان
قیمت 1 تخته
16,420,000 تومان
قیمت کودک با تخت
9,790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
7,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
13,060,000 تومان
قیمت 1 تخته
17,610,000 تومان
قیمت کودک با تخت
9,790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
7,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
13,210,000 تومان
قیمت 1 تخته
16,920,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,080,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
7,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
13,410,000 تومان
قیمت 1 تخته
17,410,000 تومان
قیمت کودک با تخت
9,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
7,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
13,450,000 تومان
قیمت 1 تخته
17,120,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,090,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
7,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
13,950,000 تومان
قیمت 1 تخته
17,410,000 تومان
قیمت کودک با تخت
9,790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
7,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
14,200,000 تومان
قیمت 1 تخته
17,410,000 تومان
قیمت کودک با تخت
-
قیمت کودک بدون تخت
7,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
15,290,000 تومان
قیمت 1 تخته
20,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,090,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
7,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
15,290,000 تومان
قیمت 1 تخته
20,380,000 تومان
قیمت کودک با تخت
12,960,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
7,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
15,390,000 تومان
قیمت 1 تخته
20,380,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,780,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
7,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
16,970,000 تومان
قیمت 1 تخته
24,250,000 تومان
قیمت کودک با تخت
13,750,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
7,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
17,120,000 تومان
قیمت 1 تخته
23,750,000 تومان
قیمت کودک با تخت
12,960,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
7,500,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • عکس گذرنامه با 6 ماه اعتبار
  • ارائه تست منفی PCR کرونا
  • کارت تزریق واکسن
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • استقبال فرودگاهی
  • بیمه مسافرتی
  • راهنمای فارسی زبان
  • اقامت در هتل

توضیحات

تور ایروان  شهریور و مهر 1401 (3شب و4 روز) با پرواز قشم ایر

خدمات تور :

بلیط رفت و برگشت -اقامت در هتل با صبحانه- ترانسفر فرودگاهی - بیمه مسافرتی - راهنمای فارسی زبان

توضیحات:نرخ کودک زیر 2 سال 500.000 تومان می باشد.

پرداخت کل مبلغ تور نگام ثبت نام الزامی است

مسئولین تور

6LdGk0sdAAAAAJaIEjas3JSCxphxBTtI-jmEENkm