تور ایروان | ویژه پاییز 1401 | 7 شب

(7 شب)
Economy
هواپیما
IKA EVN
تاریخ : پنجشنبه 1401/09/10 ساعت حرکت : 18:00
طول مسیر : 01:35
مبدا : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
شرکت حمل و نقل : قشم ایر
مقصد : فرودگاه بین‌المللی زوارتنوتس
Economy
هواپیما
EVN IKA
تاریخ : پنجشنبه 1401/09/17 ساعت حرکت : 20:00
طول مسیر : 01:35
مبدا : فرودگاه بین‌المللی زوارتنوتس
شرکت حمل و نقل : قشم ایر
مقصد : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی

هتل ها

قیمت 2 تخته
9,760,000 تومان
قیمت 1 تخته
12,740,000 تومان
قیمت کودک با تخت
9,630,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,290,000 تومان
قیمت 1 تخته
13,520,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,820,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,690,000 تومان
قیمت 1 تخته
14,030,000 تومان
قیمت کودک با تخت
8,850,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
11,490,000 تومان
قیمت 1 تخته
14,150,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,960,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
12,160,000 تومان
قیمت 1 تخته
15,480,000 تومان
قیمت کودک با تخت
8,830,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
13,090,000 تومان
قیمت 1 تخته
17,870,000 تومان
قیمت کودک با تخت
9,630,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
13,220,000 تومان
قیمت 1 تخته
16,280,000 تومان
قیمت کودک با تخت
12,820,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
13,490,000 تومان
قیمت 1 تخته
18,410,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,160,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
13,880,000 تومان
قیمت 1 تخته
21,860,000 تومان
قیمت کودک با تخت
12,820,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
14,020,000 تومان
قیمت 1 تخته
20,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
14,150,000 تومان
قیمت 1 تخته
20,270,000 تومان
قیمت کودک با تخت
9,630,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
14,820,000 تومان
قیمت 1 تخته
21,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت
12,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
14,820,000 تومان
قیمت 1 تخته
23,730,000 تومان
قیمت کودک با تخت
9,630,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
15,080,000 تومان
قیمت 1 تخته
21,070,000 تومان
قیمت کودک با تخت
12,820,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
15,080,000 تومان
قیمت 1 تخته
21,070,000 تومان
قیمت کودک با تخت
9,630,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
15,480,000 تومان
قیمت 1 تخته
22,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,160,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
16,150,000 تومان
قیمت 1 تخته
26,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت
9,630,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
18,140,000 تومان
قیمت 1 تخته
26,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت
-
قیمت کودک بدون تخت
5,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
19,600,000 تومان
قیمت 1 تخته
28,540,000 تومان
قیمت کودک با تخت
18,180,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
22,320,000 تومان
قیمت 1 تخته
33,720,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,670,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
23,210,000 تومان
قیمت 1 تخته
35,010,000 تومان
قیمت کودک با تخت
12,220,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
24,130,000 تومان
قیمت 1 تخته
37,080,000 تومان
قیمت کودک با تخت
14,810,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
27,110,000 تومان
قیمت 1 تخته
44,850,000 تومان
قیمت کودک با تخت
18,950,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,000,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • عکس گذرنامه با 6 ماه اعتبار
  • ارائه تست منفی PCR کرونا
  • کارت تزریق واکسن
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • استقبال فرودگاهی
  • بیمه مسافرتی
  • راهنمای فارسی زبان
  • اقامت در هتل

توضیحات

تور ایروان پاییز 1401  (7  شب و 8  روز) با پرواز قشم ایر

خدمات تور :

بلیط رفت و برگشت -اقامت در هتل با صبحانه- ترانسفر فرودگاهی - بیمه مسافرتی - راهنمای فارسی زبان

توضیحات:نرخ کودک زیر 2 سال 500.000 تومان می باشد.

پرداخت کل مبلغ تور نگام ثبت نام الزامی است

مسئولین تور

6LdGk0sdAAAAAJaIEjas3JSCxphxBTtI-jmEENkm