تور زمینی وان | ویژه تیر و مرداد

(7 شب)

هتل ها

قیمت 2 تخته
2,850,000 تومان
قیمت 1 تخته
4,600,000 تومان
قیمت 3 تخته
2,640,000 تومان
قیمت 4 تخته
2,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت
1,975,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,990,000 تومان
قیمت 1 تخته
4,880,000 تومان
قیمت 3 تخته
2,640,000 تومان
قیمت 4 تخته
2,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت
2,045,000 تومان
قیمت 2 تخته
3,200,000 تومان
قیمت 1 تخته
3,900,000 تومان
قیمت 3 تخته
2,990,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت کودک با تخت
2,150,000 تومان
قیمت 2 تخته
3,480,000 تومان
قیمت 1 تخته
4,740,000 تومان
قیمت 3 تخته
3,340,000 تومان
قیمت 4 تخته
3,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت
2,290,000 تومان
قیمت 2 تخته
3,620,000 تومان
قیمت 1 تخته
61,400,000 تومان
قیمت 3 تخته
3,480,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت کودک با تخت
2,360,000 تومان
قیمت 2 تخته
3,900,000 تومان
قیمت 1 تخته
5,160,000 تومان
قیمت 3 تخته
3,760,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت کودک با تخت
2,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
3,900,000 تومان
قیمت 1 تخته
6,700,000 تومان
قیمت 3 تخته
3,620,000 تومان
قیمت 4 تخته
3,480,000 تومان
قیمت کودک با تخت
2,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
4,180,000 تومان
قیمت 1 تخته
5,300,000 تومان
قیمت 3 تخته
4,040,000 تومان
قیمت 4 تخته
4,040,000 تومان
قیمت کودک با تخت
2,710,000 تومان
قیمت 2 تخته
4,320,000 تومان
قیمت 1 تخته
6,140,000 تومان
قیمت 3 تخته
41,800,000 تومان
قیمت 4 تخته
4,040,000 تومان
قیمت کودک با تخت
2,710,000 تومان
قیمت 2 تخته
4,600,000 تومان
قیمت 1 تخته
5,300,000 تومان
قیمت 3 تخته
4,320,000 تومان
قیمت 4 تخته
4,040,000 تومان
قیمت کودک با تخت
2,850,000 تومان
قیمت 2 تخته
4,600,000 تومان
قیمت 1 تخته
6,560,000 تومان
قیمت 3 تخته
41,800,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت کودک با تخت
2,850,000 تومان
قیمت 2 تخته
4,740,000 تومان
قیمت 1 تخته
5,860,000 تومان
قیمت 3 تخته
4,180,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت کودک با تخت
2,920,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,000,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,400,000 تومان
قیمت 3 تخته
5,580,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت کودک با تخت
3,550,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,140,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,400,000 تومان
قیمت 3 تخته
5,860,000 تومان
قیمت 4 تخته
5,580,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,620,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,280,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,400,000 تومان
قیمت 3 تخته
5,580,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت کودک با تخت
3,550,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,350,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,100,000 تومان
قیمت 3 تخته
5,300,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت کودک با تخت
3,725,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,700,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,800,000 تومان
قیمت 3 تخته
6,420,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت کودک با تخت
3,550,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,205,000 تومان
قیمت 1 تخته
14,330,000 تومان
قیمت 3 تخته
7,470,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت کودک با تخت
-
قیمت 2 تخته
9,675,000 تومان
قیمت 1 تخته
15,065,000 تومان
قیمت 3 تخته
8,450,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت کودک با تخت
-
قیمت 2 تخته
10,655,000 تومان
قیمت 1 تخته
16,780,000 تومان
قیمت 3 تخته
8,695,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت کودک با تخت
-
قیمت 2 تخته
41,800,000 تومان
قیمت 1 تخته
5,300,000 تومان
قیمت 3 تخته
4,040,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت کودک با تخت
2,640,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر زمینی
مدارک لازم
  • اسکن پاسپورت با 7 ماه اعتبار
  • ارائه تست منفی PCR کرونا
  • کارت تزریق واکسن
خدمات آژانس
  • راهنمای فارسی زبان
  • بیمه مسافرتی
  • اقامت در هتل با صبحانه
  • اتوبوس توریستی

توضیحات

تور زمینی وان (7 شب) ویژه تابستان 1401 حرکت از تهران

حرکت هر روز هفته

خدمات : اتوبوس 25 نفره ، ترانسفر خوی تا وان با اسپرینتر ،7  شب اقامت در هتل ، راهنمای سفر در شهر وان و بیمه مسافرتی

توضیحات :
1 - صدور بیمه برای افراد بالای ۶۰ سال اجباری ومبلغ آن جداگانه مازاد بر مبلغ تور اخذ خواهد شد.

2 - پرداخت %50 مبلغ تور در زمان ثبت نام الزامی میباشد.

3 - مسئولیت کنترل گذرنامه از بابت هرگونه ممنوع الخروج بودن بر عهده مسافر و آژانس ثبت نام کننده می باشد و تایسیز پرواز هیچگونه مسئولیتی ندارد.


مسئولین تور

  • فرشید امینی
6LdGk0sdAAAAAJaIEjas3JSCxphxBTtI-jmEENkm