تور زمینی وان | ویژه تابستان 1401

(6 شب)

هتل ها

قیمت 2 تخته
2,600,000 تومان
قیمت 1 تخته
4,100,000 تومان
قیمت 3 تخته
2,420,000 تومان
قیمت 4 تخته
2,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت
1,850,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,720,000 تومان
قیمت 1 تخته
4,340,000 تومان
قیمت 3 تخته
2,420,000 تومان
قیمت 4 تخته
2,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت
1,910,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,900,000 تومان
قیمت 1 تخته
3,500,000 تومان
قیمت 3 تخته
2,720,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت کودک با تخت
2,300,000 تومان
قیمت 2 تخته
3,140,000 تومان
قیمت 1 تخته
4,220,000 تومان
قیمت 3 تخته
3,020,000 تومان
قیمت 4 تخته
2,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت
2,120,000 تومان
قیمت 2 تخته
3,260,000 تومان
قیمت 1 تخته
5,420,000 تومان
قیمت 3 تخته
3,140,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت کودک با تخت
2,180,000 تومان
قیمت 2 تخته
3,500,000 تومان
قیمت 1 تخته
4,580,000 تومان
قیمت 3 تخته
3,380,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت کودک با تخت
2,300,000 تومان
قیمت 2 تخته
3,500,000 تومان
قیمت 1 تخته
5,900,000 تومان
قیمت 3 تخته
3,260,000 تومان
قیمت 4 تخته
3,140,000 تومان
قیمت کودک با تخت
2,300,000 تومان
قیمت 2 تخته
3,740,000 تومان
قیمت 1 تخته
4,700,000 تومان
قیمت 3 تخته
3,620,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت کودک با تخت
2,420,000 تومان
قیمت 2 تخته
3,740,000 تومان
قیمت 1 تخته
4,700,000 تومان
قیمت 3 تخته
3,620,000 تومان
قیمت 4 تخته
3,620,000 تومان
قیمت کودک با تخت
2,420,000 تومان
قیمت 2 تخته
3,860,000 تومان
قیمت 1 تخته
5,420,000 تومان
قیمت 3 تخته
3,740,000 تومان
قیمت 4 تخته
3,620,000 تومان
قیمت کودک با تخت
2,600,000 تومان
قیمت 2 تخته
4,100,000 تومان
قیمت 1 تخته
4,700,000 تومان
قیمت 3 تخته
3,860,000 تومان
قیمت 4 تخته
3,620,000 تومان
قیمت کودک با تخت
2,600,000 تومان
قیمت 2 تخته
4,100,000 تومان
قیمت 1 تخته
5,780,000 تومان
قیمت 3 تخته
3,740,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت کودک با تخت
2,600,000 تومان
قیمت 2 تخته
4,220,000 تومان
قیمت 1 تخته
5,180,000 تومان
قیمت 3 تخته
3,740,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت کودک با تخت
2,660,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,300,000 تومان
قیمت 1 تخته
6,500,000 تومان
قیمت 3 تخته
4,940,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت کودک با تخت
3,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,420,000 تومان
قیمت 1 تخته
6,500,000 تومان
قیمت 3 تخته
5,180,000 تومان
قیمت 4 تخته
4,940,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,260,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,540,000 تومان
قیمت 1 تخته
6,500,000 تومان
قیمت 3 تخته
5,120,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت کودک با تخت
3,320,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,600,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,100,000 تومان
قیمت 3 تخته
4,700,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت کودک با تخت
3,350,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,900,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,700,000 تومان
قیمت 3 تخته
5,660,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت کودک با تخت
3,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,190,000 تومان
قیمت 1 تخته
12,440,000 تومان
قیمت 3 تخته
6,560,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت کودک با تخت
-
قیمت 2 تخته
8,450,000 تومان
قیمت 1 تخته
13,070,000 تومان
قیمت 3 تخته
7,400,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت کودک با تخت
-
قیمت 2 تخته
9,290,000 تومان
قیمت 1 تخته
14,540,000 تومان
قیمت 3 تخته
7,610,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت کودک با تخت
-

اطلاعات تور

نوع سفر زمینی
مدارک لازم
  • اسکن پاسپورت با 7 ماه اعتبار
  • ارائه تست منفی PCR کرونا
  • کارت تزریق واکسن
خدمات آژانس
  • راهنمای فارسی زبان
  • بیمه مسافرتی
  • اقامت در هتل با صبحانه
  • اتوبوس توریستی

توضیحات

تور زمینی وان (6 شب) ویژه تابستان 1401 حرکت از تهران

حرکت هر روز هفته

خدمات : اتوبوس 25 نفره ، ترانسفر خوی تا وان با اسپرینتر ،6  شب اقامت در هتل ، راهنمای سفر در شهر وان و بیمه مسافرتی

توضیحات :
1 - صدور بیمه برای افراد بالای ۶۰ سال اجباری ومبلغ آن جداگانه مازاد بر مبلغ تور اخذ خواهد شد.

2 - پرداخت %50 مبلغ تور در زمان ثبت نام الزامی میباشد.

3 - مسئولیت کنترل گذرنامه از بابت هرگونه ممنوع الخروج بودن بر عهده مسافر و آژانس ثبت نام کننده می باشد و تایسیز پرواز هیچگونه مسئولیتی ندارد.


مسئولین تور

  • فرشید امینی
6LdGk0sdAAAAAJaIEjas3JSCxphxBTtI-jmEENkm