تور 5 شب وان

(5 شب)

هتل ها

قیمت 2 تخته
2,350,000 تومان
قیمت 1 تخته
3,600,000 تومان
قیمت 3 تخته
2,200,000 تومان
قیمت 4 تخته
2,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت
1,720,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,450,000 تومان
قیمت 1 تخته
3,800,000 تومان
قیمت 3 تخته
2,200,000 تومان
قیمت 4 تخته
2,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت
1,775,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,600,000 تومان
قیمت 1 تخته
3,100,000 تومان
قیمت 3 تخته
2,450,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت کودک با تخت
1,850,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,800,000 تومان
قیمت 1 تخته
3,700,000 تومان
قیمت 3 تخته
2,700,000 تومان
قیمت 4 تخته
2,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت
1,950,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,900,000 تومان
قیمت 1 تخته
4,700,000 تومان
قیمت 3 تخته
2,800,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت کودک با تخت
2,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
3,100,000 تومان
قیمت 1 تخته
4,000,000 تومان
قیمت 3 تخته
3,000,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت کودک با تخت
2,100,000 تومان
قیمت 2 تخته
3,100,000 تومان
قیمت 1 تخته
5,100,000 تومان
قیمت 3 تخته
2,900,000 تومان
قیمت 4 تخته
2,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت
2,100,000 تومان
قیمت 2 تخته
3,300,000 تومان
قیمت 1 تخته
4,100,000 تومان
قیمت 3 تخته
3,200,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت کودک با تخت
2,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
3,300,000 تومان
قیمت 1 تخته
4,100,000 تومان
قیمت 3 تخته
3,200,000 تومان
قیمت 4 تخته
3,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت
2,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
3,400,000 تومان
قیمت 1 تخته
4,700,000 تومان
قیمت 3 تخته
3,300,000 تومان
قیمت 4 تخته
3,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت
2,250,000 تومان
قیمت 2 تخته
3,600,000 تومان
قیمت 1 تخته
4,100,000 تومان
قیمت 3 تخته
3,400,000 تومان
قیمت 4 تخته
3,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت
2,250,000 تومان
قیمت 2 تخته
3,600,000 تومان
قیمت 1 تخته
5,000,000 تومان
قیمت 3 تخته
3,300,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت کودک با تخت
2,350,000 تومان
قیمت 2 تخته
3,700,000 تومان
قیمت 1 تخته
4,400,000 تومان
قیمت 3 تخته
3,250,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت کودک با تخت
2,400,000 تومان
قیمت 2 تخته
4,600,000 تومان
قیمت 1 تخته
5,600,000 تومان
قیمت 3 تخته
4,300,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت کودک با تخت
2,850,000 تومان
قیمت 2 تخته
4,700,000 تومان
قیمت 1 تخته
5,600,000 تومان
قیمت 3 تخته
4,500,000 تومان
قیمت 4 تخته
4,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت
2,900,000 تومان
قیمت 2 تخته
4,775,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,100,000 تومان
قیمت 3 تخته
4,600,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت کودک با تخت
1,205,000 تومان
قیمت 2 تخته
4,800,000 تومان
قیمت 1 تخته
5,600,000 تومان
قیمت 3 تخته
4,450,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت کودک با تخت
2,950,000 تومان
قیمت 2 تخته
4,850,000 تومان
قیمت 1 تخته
6,100,000 تومان
قیمت 3 تخته
4,100,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت کودک با تخت
2,975,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,100,000 تومان
قیمت 1 تخته
6,600,000 تومان
قیمت 3 تخته
4,900,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت کودک با تخت
3,100,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,175,000 تومان
قیمت 1 تخته
10,550,000 تومان
قیمت 3 تخته
5,650,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت کودک با تخت
-
قیمت 2 تخته
7,100,000 تومان
قیمت 1 تخته
5,600,000 تومان
قیمت 3 تخته
10,100,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت کودک با تخت
4,100,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,225,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,075,000 تومان
قیمت 3 تخته
6,350,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت کودک با تخت
-
قیمت 2 تخته
7,925,000 تومان
قیمت 1 تخته
12,300,000 تومان
قیمت 3 تخته
6,525,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت کودک با تخت
-

اطلاعات تور

نوع سفر زمینی
مدارک لازم
  • اسکن پاسپورت با 7 ماه اعتبار
  • ارائه تست منفی PCR کرونا
  • کارت تزریق واکسن
خدمات آژانس
  • راهنمای فارسی زبان
  • بیمه مسافرتی
  • اقامت در هتل با صبحانه
  • اتوبوس توریستی

توضیحات

تور زمینی وان (5 شب) ویژه تابستان 1401 حرکت از تهران

حرکت هر روز هفته

خدمات : اتوبوس 25 نفره ، ترانسفر خوی تا وان با اسپرینتر ، 5 شب اقامت در هتل ، راهنمای سفر در شهر وان و بیمه مسافرتی

توضیحات :
1 - صدور بیمه برای افراد بالای ۶۰ سال اجباری ومبلغ آن جداگانه مازاد بر مبلغ تور اخذ خواهد شد.

2 - پرداخت %50 مبلغ تور در زمان ثبت نام الزامی میباشد.

3 - مسئولیت کنترل گذرنامه از بابت هرگونه ممنوع الخروج بودن بر عهده مسافر و آژانس ثبت نام کننده می باشد و تایسیز پرواز هیچگونه مسئولیتی ندارد.


مسئولین تور

  • فرشید امینی
6LdGk0sdAAAAAJaIEjas3JSCxphxBTtI-jmEENkm