تور زمینی وان | 1 تا 10 تیر | حرکت از خوی

(4 شب)
این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته
1,700,000 تومان
قیمت 1 تخته
2,220,000 تومان
قیمت 3 تخته
1,500,000 تومان
قیمت 4 تخته
1,460,000 تومان
قیمت کودک با تخت
1,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
1,700,000 تومان
قیمت 1 تخته
1,820,000 تومان
قیمت 3 تخته
1,700,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت کودک با تخت
1,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
1,740,000 تومان
قیمت 1 تخته
2,460,000 تومان
قیمت 3 تخته
1,660,000 تومان
قیمت 4 تخته
1,580,000 تومان
قیمت کودک با تخت
1,220,000 تومان
قیمت 2 تخته
1,900,000 تومان
قیمت 1 تخته
2,300,000 تومان
قیمت 3 تخته
1,780,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت کودک با تخت
1,300,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,020,000 تومان
قیمت 1 تخته
2,780,000 تومان
قیمت 3 تخته
1,980,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت کودک با تخت
1,360,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,060,000 تومان
قیمت 1 تخته
2,780,000 تومان
قیمت 3 تخته
1,980,000 تومان
قیمت 4 تخته
1,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت
1,380,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,140,000 تومان
قیمت 1 تخته
2,780,000 تومان
قیمت 3 تخته
1,980,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت کودک با تخت
1,420,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,300,000 تومان
قیمت 1 تخته
2,700,000 تومان
قیمت 3 تخته
2,220,000 تومان
قیمت 4 تخته
2,060,000 تومان
قیمت کودک با تخت
1,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,300,000 تومان
قیمت 1 تخته
3,900,000 تومان
قیمت 3 تخته
2,140,000 تومان
قیمت 4 تخته
2,060,000 تومان
قیمت کودک با تخت
1,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,460,000 تومان
قیمت 1 تخته
3,100,000 تومان
قیمت 3 تخته
2,380,000 تومان
قیمت 4 تخته
2,380,000 تومان
قیمت کودک با تخت
1,580,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,540,000 تومان
قیمت 1 تخته
3,580,000 تومان
قیمت 3 تخته
2,460,000 تومان
قیمت 4 تخته
2,380,000 تومان
قیمت کودک با تخت
1,620,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,540,000 تومان
قیمت 1 تخته
3,340,000 تومان
قیمت 3 تخته
2,460,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت کودک با تخت
1,620,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,700,000 تومان
قیمت 1 تخته
3,500,000 تومان
قیمت 3 تخته
2,300,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت کودک با تخت
1,700,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,700,000 تومان
قیمت 1 تخته
3,900,000 تومان
قیمت 3 تخته
2,540,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت کودک با تخت
1,700,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,700,000 تومان
قیمت 1 تخته
3,820,000 تومان
قیمت 3 تخته
2,460,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت کودک با تخت
1,700,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,780,000 تومان
قیمت 1 تخته
3,340,000 تومان
قیمت 3 تخته
2,420,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت کودک با تخت
1,740,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,860,000 تومان
قیمت 1 تخته
3,820,000 تومان
قیمت 3 تخته
2,620,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت کودک با تخت
1,780,000 تومان
قیمت 2 تخته
3,260,000 تومان
قیمت 1 تخته
3,740,000 تومان
قیمت 3 تخته
3,180,000 تومان
قیمت 4 تخته
3,020,000 تومان
قیمت کودک با تخت
1,980,000 تومان
قیمت 2 تخته
3,260,000 تومان
قیمت 1 تخته
3,820,000 تومان
قیمت 3 تخته
3,180,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت کودک با تخت
1,980,000 تومان
قیمت 2 تخته
3,260,000 تومان
قیمت 1 تخته
3,100,000 تومان
قیمت 3 تخته
3,020,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت کودک با تخت
1,980,000 تومان
قیمت 2 تخته
3,900,000 تومان
قیمت 1 تخته
5,820,000 تومان
قیمت 3 تخته
3,260,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت کودک با تخت
800,000 تومان
قیمت 2 تخته
4,760,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,260,000 تومان
قیمت 3 تخته
4,340,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت کودک با تخت
-
قیمت 2 تخته
6,020,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,660,000 تومان
قیمت 3 تخته
5,040,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت کودک با تخت
-
قیمت 2 تخته
6,160,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,680,000 تومان
قیمت 3 تخته
4,900,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت کودک با تخت
-

اطلاعات تور

نوع سفر زمینی
مدارک لازم
  • اسکن پاسپورت با 7 ماه اعتبار
  • ارائه تست منفی PCR کرونا
  • 2 دوز واکسن و گذشت 14 روز از دوز دوم
خدمات آژانس
  • راهنمای فارسی زبان
  • بیمه مسافرتی
  • اقامت در هتل با صبحانه
  • اتوبوس توریستی

توضیحات

تور زمینی وان (4 شب) ویژه 1 تا 10 تیر 1401 حرکت از خوی

حرکت هر روز هفته

خدمات : اتوبوس 25 نفره ، ترانسفر خوی تا وان با اسپرینتر ، 4 شب اقامت در هتل ، راهنمای سفر در شهر وان و بیمه مسافرتی

توضیحات :
1 - صدور بیمه برای افراد بالای ۶۰ سال اجباری ومبلغ آن جداگانه مازاد بر مبلغ تور اخذ خواهد شد.

2 - پرداخت %50 مبلغ تور در زمان ثبت نام الزامی میباشد.

3 - مسئولیت کنترل گذرنامه از بابت هرگونه ممنوع الخروج بودن بر عهده مسافر و آژانس ثبت نام کننده می باشد و تایسیز پرواز هیچگونه مسئولیتی ندارد.


مسئولین تور

  • فرشید امینی
6LdGk0sdAAAAAJaIEjas3JSCxphxBTtI-jmEENkm