تور زمینی وان | 1 تا 10 تیر | حرکت از خوی

(3 شب)
این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته
1,450,000 تومان
قیمت 1 تخته
1,840,000 تومان
قیمت 3 تخته
1,300,000 تومان
قیمت 4 تخته
1,270,000 تومان
قیمت کودک با تخت
1,075,000 تومان
قیمت 2 تخته
1,450,000 تومان
قیمت 1 تخته
1,540,000 تومان
قیمت 3 تخته
1,450,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت کودک با تخت
1,075,000 تومان
قیمت 2 تخته
1,480,000 تومان
قیمت 1 تخته
2,020,000 تومان
قیمت 3 تخته
1,420,000 تومان
قیمت 4 تخته
1,360,000 تومان
قیمت کودک با تخت
1,090,000 تومان
قیمت 2 تخته
1,600,000 تومان
قیمت 1 تخته
1,900,000 تومان
قیمت 3 تخته
1,510,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت کودک با تخت
1,150,000 تومان
قیمت 2 تخته
1,690,000 تومان
قیمت 1 تخته
2,260,000 تومان
قیمت 3 تخته
1,660,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت کودک با تخت
1,195,000 تومان
قیمت 2 تخته
1,720,000 تومان
قیمت 1 تخته
2,260,000 تومان
قیمت 3 تخته
1,660,000 تومان
قیمت 4 تخته
1,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت
1,210,000 تومان
قیمت 2 تخته
1,780,000 تومان
قیمت 1 تخته
2,260,000 تومان
قیمت 3 تخته
1,660,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت کودک با تخت
1,290,000 تومان
قیمت 2 تخته
1,900,000 تومان
قیمت 1 تخته
2,200,000 تومان
قیمت 3 تخته
1,840,000 تومان
قیمت 4 تخته
1,720,000 تومان
قیمت کودک با تخت
1,300,000 تومان
قیمت 2 تخته
1,900,000 تومان
قیمت 1 تخته
3,100,000 تومان
قیمت 3 تخته
1,780,000 تومان
قیمت 4 تخته
1,720,000 تومان
قیمت کودک با تخت
1,300,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,020,000 تومان
قیمت 1 تخته
2,500,000 تومان
قیمت 3 تخته
1,960,000 تومان
قیمت 4 تخته
1,960,000 تومان
قیمت کودک با تخت
1,360,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,080,000 تومان
قیمت 1 تخته
2,860,000 تومان
قیمت 3 تخته
2,020,000 تومان
قیمت 4 تخته
1,960,000 تومان
قیمت کودک با تخت
1,390,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,080,000 تومان
قیمت 1 تخته
2,680,000 تومان
قیمت 3 تخته
2,020,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت کودک با تخت
1,390,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,200,000 تومان
قیمت 1 تخته
2,800,000 تومان
قیمت 3 تخته
1,900,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت کودک با تخت
1,450,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,200,000 تومان
قیمت 1 تخته
3,100,000 تومان
قیمت 3 تخته
2,080,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت کودک با تخت
1,450,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,200,000 تومان
قیمت 1 تخته
3,040,000 تومان
قیمت 3 تخته
2,020,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت کودک با تخت
1,450,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,260,000 تومان
قیمت 1 تخته
2,680,000 تومان
قیمت 3 تخته
1,990,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت کودک با تخت
1,480,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,320,000 تومان
قیمت 1 تخته
3,040,000 تومان
قیمت 3 تخته
2,140,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت کودک با تخت
1,510,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,620,000 تومان
قیمت 1 تخته
2,980,000 تومان
قیمت 3 تخته
2,560,000 تومان
قیمت 4 تخته
2,440,000 تومان
قیمت کودک با تخت
1,660,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,620,000 تومان
قیمت 1 تخته
3,040,000 تومان
قیمت 3 تخته
2,560,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت کودک با تخت
1,660,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,620,000 تومان
قیمت 1 تخته
2,500,000 تومان
قیمت 3 تخته
2,440,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت کودک با تخت
1,660,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,700,000 تومان
قیمت 1 تخته
3,950,000 تومان
قیمت 3 تخته
2,290,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت کودک با تخت
690,000 تومان
قیمت 2 تخته
3,745,000 تومان
قیمت 1 تخته
6,370,000 تومان
قیمت 3 تخته
3,430,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت کودک با تخت
-
قیمت 2 تخته
4,690,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,420,000 تومان
قیمت 3 تخته
3,955,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت کودک با تخت
-
قیمت 2 تخته
4,795,000 تومان
قیمت 1 تخته
6,685,000 تومان
قیمت 3 تخته
3,850,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت کودک با تخت
-

اطلاعات تور

نوع سفر زمینی
مدارک لازم
  • اسکن پاسپورت با 7 ماه اعتبار
  • ارائه تست منفی PCR کرونا
  • 2 دوز واکسن و گذشت 14 روز از دوز دوم
خدمات آژانس
  • راهنمای فارسی زبان
  • بیمه مسافرتی
  • اقامت در هتل با صبحانه
  • اتوبوس توریستی

توضیحات

تور زمینی وان (3شب) ویژه 1 تا 10 تیر 1401 حرکت از خوی

حرکت هر روز هفته

خدمات : اتوبوس 25 نفره ، ترانسفر خوی تا وان با اسپرینتر ، 3 شب اقامت در هتل ، راهنمای سفر در شهر وان و بیمه مسافرتی

توضیحات :
1 - صدور بیمه برای افراد بالای ۶۰ سال اجباری ومبلغ آن جداگانه مازاد بر مبلغ تور اخذ خواهد شد.

2 - پرداخت %50 مبلغ تور در زمان ثبت نام الزامی میباشد.

3 - مسئولیت کنترل گذرنامه از بابت هرگونه ممنوع الخروج بودن بر عهده مسافر و آژانس ثبت نام کننده می باشد و تایسیز پرواز هیچگونه مسئولیتی ندارد .

مسئولین تور

  • فرشید امینی
6LdGk0sdAAAAAJaIEjas3JSCxphxBTtI-jmEENkm