تورزمینی وان | 4 شب | حرکت از خوی

(4 شب)
این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته
1,550,000 تومان
قیمت 1 تخته
2,100,000 تومان
قیمت 3 تخته
1,450,000 تومان
قیمت 4 تخته
1,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت
1,090,000 تومان
قیمت 2 تخته
1,600,000 تومان
قیمت 1 تخته
1,750,000 تومان
قیمت 3 تخته
1,600,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت کودک با تخت
1,100,000 تومان
قیمت 2 تخته
1,750,000 تومان
قیمت 1 تخته
2,050,000 تومان
قیمت 3 تخته
1,550,000 تومان
قیمت 4 تخته
1,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت
1,150,000 تومان
قیمت 2 تخته
1,890,000 تومان
قیمت 1 تخته
2,200,000 تومان
قیمت 3 تخته
1,850,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت کودک با تخت
1,250,000 تومان
قیمت 2 تخته
1,950,000 تومان
قیمت 1 تخته
2,690,000 تومان
قیمت 3 تخته
1,890,000 تومان
قیمت 4 تخته
1,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت
1,050,000 تومان
قیمت 2 تخته
1,950,000 تومان
قیمت 1 تخته
2,550,000 تومان
قیمت 3 تخته
1,800,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت کودک با تخت
1,290,000 تومان
قیمت 2 تخته
1,950,000 تومان
قیمت 1 تخته
2,690,000 تومان
قیمت 3 تخته
1,890,000 تومان
قیمت 4 تخته
1,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت
1,290,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,200,000 تومان
قیمت 1 تخته
2,600,000 تومان
قیمت 3 تخته
2,100,000 تومان
قیمت 4 تخته
1,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت
1,400,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,200,000 تومان
قیمت 1 تخته
3,800,000 تومان
قیمت 3 تخته
2,050,000 تومان
قیمت 4 تخته
1,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت
1,400,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,350,000 تومان
قیمت 1 تخته
3,000,000 تومان
قیمت 3 تخته
2,290,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت کودک با تخت
1,490,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,350,000 تومان
قیمت 1 تخته
3,000,000 تومان
قیمت 3 تخته
2,290,000 تومان
قیمت 4 تخته
2,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت
1,490,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,400,000 تومان
قیمت 1 تخته
3,250,000 تومان
قیمت 3 تخته
2,160,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت کودک با تخت
1,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,450,000 تومان
قیمت 1 تخته
3,250,000 تومان
قیمت 3 تخته
2,350,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت کودک با تخت
1,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,450,000 تومان
قیمت 1 تخته
3,490,000 تومان
قیمت 3 تخته
2,350,000 تومان
قیمت 4 تخته
2,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت
1,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,450,000 تومان
قیمت 1 تخته
3,250,000 تومان
قیمت 3 تخته
2,350,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت کودک با تخت
1,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,600,000 تومان
قیمت 1 تخته
3,400,000 تومان
قیمت 3 تخته
2,200,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت کودک با تخت
1,600,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,750,000 تومان
قیمت 1 تخته
3,750,000 تومان
قیمت 3 تخته
2,500,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت کودک با تخت
1,690,000 تومان
قیمت 2 تخته
3,150,000 تومان
قیمت 1 تخته
3,650,000 تومان
قیمت 3 تخته
3,090,000 تومان
قیمت 4 تخته
2,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت
1,890,000 تومان
قیمت 2 تخته
3,150,000 تومان
قیمت 1 تخته
3,000,000 تومان
قیمت 3 تخته
2,900,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت کودک با تخت
1,890,000 تومان
قیمت 2 تخته
3,400,000 تومان
قیمت 1 تخته
3,160,000 تومان
قیمت 3 تخته
3,350,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت کودک با تخت
2,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
3,400,000 تومان
قیمت 1 تخته
5,090,000 تومان
قیمت 3 تخته
2,850,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت کودک با تخت
700,000 تومان
قیمت 2 تخته
4,690,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,050,000 تومان
قیمت 3 تخته
4,290,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت کودک با تخت
-
قیمت 2 تخته
5,690,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,190,000 تومان
قیمت 3 تخته
4,760,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت کودک با تخت
-
قیمت 2 تخته
5,850,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,250,000 تومان
قیمت 3 تخته
4,600,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت کودک با تخت
-

اطلاعات تور

نوع سفر زمینی
مدارک لازم
  • اسکن پاسپورت با 7 ماه اعتبار
  • ارائه تست منفی PCR کرونا
  • کارت تزریق واکسن
خدمات آژانس
  • راهنمای فارسی زبان
  • بیمه مسافرتی
  • اقامت در هتل با صبحانه
  • اتوبوس توریستی

توضیحات

تور زمینی وان (4 شب) ویژه خرداد 1401

خدمات : اتوبوس 25 نفره ، ترانسفر خوی تا وان با اسپرینتر ، 4 شب اقامت در هتل ، راهنمای سفر در شهر وان و بیمه مسافرتی


مسئولین تور

  • فرشید امینی
6LdGk0sdAAAAAJaIEjas3JSCxphxBTtI-jmEENkm