تورزمینی وان | 3 شب | حرکت از خوی

(3 شب)
این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته
1,250,000 تومان
قیمت 1 تخته
1,950,000 تومان
قیمت 3 تخته
1,200,000 تومان
قیمت 4 تخته
1,150,000 تومان
قیمت کودک با تخت
950,000 تومان
قیمت 2 تخته
1,350,000 تومان
قیمت 1 تخته
1,750,000 تومان
قیمت 3 تخته
-235,000 تومان
قیمت 4 تخته
1,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت
950,000 تومان
قیمت 2 تخته
1,350,000 تومان
قیمت 1 تخته
1,450,000 تومان
قیمت 3 تخته
1,350,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت کودک با تخت
990,000 تومان
قیمت 2 تخته
1,450,000 تومان
قیمت 1 تخته
1,690,000 تومان
قیمت 3 تخته
1,300,000 تومان
قیمت 4 تخته
1,250,000 تومان
قیمت کودک با تخت
1,050,000 تومان
قیمت 2 تخته
1,550,000 تومان
قیمت 1 تخته
1,800,000 تومان
قیمت 3 تخته
1,550,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت کودک با تخت
1,090,000 تومان
قیمت 2 تخته
1,590,000 تومان
قیمت 1 تخته
2,150,000 تومان
قیمت 3 تخته
1,550,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت کودک با تخت
1,090,000 تومان
قیمت 2 تخته
1,650,000 تومان
قیمت 1 تخته
2,050,000 تومان
قیمت 3 تخته
1,500,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت کودک با تخت
1,100,000 تومان
قیمت 2 تخته
1,650,000 تومان
قیمت 1 تخته
2,150,000 تومان
قیمت 3 تخته
1,550,000 تومان
قیمت 4 تخته
1,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت
1,100,000 تومان
قیمت 2 تخته
1,800,000 تومان
قیمت 1 تخته
2,100,000 تومان
قیمت 3 تخته
1,750,000 تومان
قیمت 4 تخته
1,650,000 تومان
قیمت کودک با تخت
1,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
1,800,000 تومان
قیمت 1 تخته
3,100,000 تومان
قیمت 3 تخته
1,690,000 تومان
قیمت 4 تخته
1,650,000 تومان
قیمت کودک با تخت
1,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
1,950,000 تومان
قیمت 1 تخته
2,590,000 تومان
قیمت 3 تخته
1,790,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت کودک با تخت
1,290,000 تومان
قیمت 2 تخته
1,950,000 تومان
قیمت 1 تخته
2,400,000 تومان
قیمت 3 تخته
1,850,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت کودک با تخت
1,250,000 تومان
قیمت 2 تخته
1,950,000 تومان
قیمت 1 تخته
2,400,000 تومان
قیمت 3 تخته
1,850,000 تومان
قیمت 4 تخته
1,850,000 تومان
قیمت کودک با تخت
1,250,000 تومان
قیمت 2 تخته
1,990,000 تومان
قیمت 1 تخته
2,750,000 تومان
قیمت 3 تخته
1,950,000 تومان
قیمت 4 تخته
1,850,000 تومان
قیمت کودک با تخت
1,290,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,090,000 تومان
قیمت 1 تخته
2,690,000 تومان
قیمت 3 تخته
2,050,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت کودک با تخت
1,390,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,100,000 تومان
قیمت 1 تخته
2,700,000 تومان
قیمت 3 تخته
1,800,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت کودک با تخت
1,350,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,250,000 تومان
قیمت 1 تخته
2,950,000 تومان
قیمت 3 تخته
2,050,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت کودک با تخت
1,400,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,500,000 تومان
قیمت 1 تخته
2,890,000 تومان
قیمت 3 تخته
2,450,000 تومان
قیمت 4 تخته
2,350,000 تومان
قیمت کودک با تخت
1,550,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,550,000 تومان
قیمت 1 تخته
2,400,000 تومان
قیمت 3 تخته
2,350,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت کودک با تخت
1,550,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,700,000 تومان
قیمت 1 تخته
2,500,000 تومان
قیمت 3 تخته
2,650,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت کودک با تخت
1,650,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,700,000 تومان
قیمت 1 تخته
3,950,000 تومان
قیمت 3 تخته
2,290,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت کودک با تخت
690,000 تومان
قیمت 2 تخته
3,700,000 تومان
قیمت 1 تخته
6,250,000 تومان
قیمت 3 تخته
3,400,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت کودک با تخت
-
قیمت 2 تخته
4,400,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,050,000 تومان
قیمت 3 تخته
3,700,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت کودک با تخت
-
قیمت 2 تخته
4,500,000 تومان
قیمت 1 تخته
6,300,000 تومان
قیمت 3 تخته
3,600,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت کودک با تخت
-

اطلاعات تور

نوع سفر زمینی
مدارک لازم
  • اسکن پاسپورت با 7 ماه اعتبار
  • ارائه تست منفی PCR کرونا
  • کارت تزریق واکسن
خدمات آژانس
  • راهنمای فارسی زبان
  • بیمه مسافرتی
  • اقامت در هتل با صبحانه
  • اتوبوس توریستی

توضیحات

تور زمینی وان (3شب) ویژه خرداد 1401 حرکت از خوی

خدمات : ترانسفر خوی تا وان با اسپرینتر ، 5 شب اقامت در هتل ، راهنمای سفر در شهر وان و بیمه مسافرتی

نرخ کودک 2 تا 6 سال 900،000 تومان ، نرخ نوزاد 0 تا 2 سال 150،000 تومان می باشد .

مسئوایت هرگونه ممنوع الخروجی مسافر بر عهده خود مسافر و تاریخ اعتبار گذرنامه با مسافر یا آژانس ثبت نام کننده می باشد.

مسئولین تور

  • فرشید امینی
6LdGk0sdAAAAAJaIEjas3JSCxphxBTtI-jmEENkm