تورزمینی وان | ویژه خرداد | 5 شب

(5 شب)

هتل ها

قیمت 2 تخته
1,950,000 تومان
قیمت 1 تخته
2,900,000 تومان
قیمت 3 تخته
1,800,000 تومان
قیمت 4 تخته
1,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت
1,480,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,100,000 تومان
قیمت 1 تخته
3,200,000 تومان
قیمت 3 تخته
2,000,000 تومان
قیمت 4 تخته
1,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت
1,550,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,200,000 تومان
قیمت 1 تخته
2,800,000 تومان
قیمت 3 تخته
2,100,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت کودک با تخت
1,600,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,250,000 تومان
قیمت 1 تخته
2,400,000 تومان
قیمت 3 تخته
2,250,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت کودک با تخت
1,630,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,400,000 تومان
قیمت 1 تخته
2,800,000 تومان
قیمت 3 تخته
2,200,000 تومان
قیمت 4 تخته
2,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت
1,700,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,400,000 تومان
قیمت 1 تخته
3,600,000 تومان
قیمت 3 تخته
2,300,000 تومان
قیمت 4 تخته
2,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت
1,700,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,450,000 تومان
قیمت 1 تخته
3,400,000 تومان
قیمت 3 تخته
2,300,000 تومان
قیمت 4 تخته
2,250,000 تومان
قیمت کودک با تخت
1,730,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,500,000 تومان
قیمت 1 تخته
3,000,000 تومان
قیمت 3 تخته
2,400,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت کودک با تخت
1,750,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,500,000 تومان
قیمت 1 تخته
4,000,000 تومان
قیمت 3 تخته
2,350,000 تومان
قیمت 4 تخته
2,250,000 تومان
قیمت کودک با تخت
1,750,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,700,000 تومان
قیمت 1 تخته
3,400,000 تومان
قیمت 3 تخته
2,500,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت کودک با تخت
1,850,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,800,000 تومان
قیمت 1 تخته
3,500,000 تومان
قیمت 3 تخته
2,850,000 تومان
قیمت 4 تخته
2,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت
1,900,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,800,000 تومان
قیمت 1 تخته
4,000,000 تومان
قیمت 3 تخته
2,700,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت کودک با تخت
1,900,000 تومان
قیمت 2 تخته
3,000,000 تومان
قیمت 1 تخته
5,000,000 تومان
قیمت 3 تخته
2,800,000 تومان
قیمت 4 تخته
2,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت
2,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
3,100,000 تومان
قیمت 1 تخته
4,500,000 تومان
قیمت 3 تخته
3,000,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت کودک با تخت
2,050,000 تومان
قیمت 2 تخته
3,100,000 تومان
قیمت 1 تخته
4,300,000 تومان
قیمت 3 تخته
3,000,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت کودک با تخت
2,050,000 تومان
قیمت 2 تخته
3,250,000 تومان
قیمت 1 تخته
4,100,000 تومان
قیمت 3 تخته
2,950,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت کودک با تخت
2,130,000 تومان
قیمت 2 تخته
3,600,000 تومان
قیمت 1 تخته
4,200,000 تومان
قیمت 3 تخته
3,350,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت کودک با تخت
2,300,000 تومان
قیمت 2 تخته
3,700,000 تومان
قیمت 1 تخته
4,900,000 تومان
قیمت 3 تخته
3,400,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت کودک با تخت
2,350,000 تومان
قیمت 2 تخته
3,900,000 تومان
قیمت 1 تخته
4,800,000 تومان
قیمت 3 تخته
3,800,000 تومان
قیمت 4 تخته
3,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت
2,450,000 تومان
قیمت 2 تخته
4,200,000 تومان
قیمت 1 تخته
4,000,000 تومان
قیمت 3 تخته
3,900,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت کودک با تخت
2,600,000 تومان
قیمت 2 تخته
4,500,000 تومان
قیمت 1 تخته
6,600,000 تومان
قیمت 3 تخته
3,800,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت کودک با تخت
1,130,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,650,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,530,000 تومان
قیمت 3 تخته
4,880,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت کودک با تخت
-
قیمت 2 تخته
6,120,000 تومان
قیمت 1 تخته
10,300,000 تومان
قیمت 3 تخته
5,650,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت کودک با تخت
-
قیمت 2 تخته
6,120,000 تومان
قیمت 1 تخته
10,300,000 تومان
قیمت 3 تخته
5,650,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت کودک با تخت
-

اطلاعات تور

نوع سفر زمینی
مدارک لازم
  • اسکن پاسپورت با 7 ماه اعتبار
  • ارائه تست منفی PCR کرونا
  • کارت تزریق واکسن
خدمات آژانس
  • راهنمای فارسی زبان
  • بیمه مسافرتی
  • اقامت در هتل با صبحانه
  • اتوبوس توریستی

توضیحات

تور زمینی وان (5 شب) ویژه خرداد 1401

خدمات : اتوبوس 25 نفره ، ترانسفر خوی تا وان با اسپرینتر ، 3 شب اقامت در هتل ، راهنمای سفر در شهر وان و بیمه مسافرتی


مسئولین تور

  • فرشید امینی
6LdGk0sdAAAAAJaIEjas3JSCxphxBTtI-jmEENkm