تور زمینی وان | ویژه تیر | حرکت از تهران

(4 شب)
این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته
2,100,000 تومان
قیمت 1 تخته
2,620,000 تومان
قیمت 3 تخته
1,900,000 تومان
قیمت 4 تخته
1,860,000 تومان
قیمت کودک با تخت
1,600,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,100,000 تومان
قیمت 1 تخته
2,220,000 تومان
قیمت 3 تخته
2,100,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت کودک با تخت
1,600,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,140,000 تومان
قیمت 1 تخته
2,860,000 تومان
قیمت 3 تخته
2,060,000 تومان
قیمت 4 تخته
1,980,000 تومان
قیمت کودک با تخت
1,620,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,300,000 تومان
قیمت 1 تخته
2,700,000 تومان
قیمت 3 تخته
2,180,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت کودک با تخت
1,700,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,420,000 تومان
قیمت 1 تخته
3,180,000 تومان
قیمت 3 تخته
2,380,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت کودک با تخت
1,760,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,460,000 تومان
قیمت 1 تخته
3,180,000 تومان
قیمت 3 تخته
2,380,000 تومان
قیمت 4 تخته
2,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت
1,780,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,540,000 تومان
قیمت 1 تخته
3,180,000 تومان
قیمت 3 تخته
2,380,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت کودک با تخت
1,820,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,700,000 تومان
قیمت 1 تخته
3,100,000 تومان
قیمت 3 تخته
2,620,000 تومان
قیمت 4 تخته
2,460,000 تومان
قیمت کودک با تخت
1,900,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,700,000 تومان
قیمت 1 تخته
4,300,000 تومان
قیمت 3 تخته
2,540,000 تومان
قیمت 4 تخته
2,460,000 تومان
قیمت کودک با تخت
1,900,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,860,000 تومان
قیمت 1 تخته
3,500,000 تومان
قیمت 3 تخته
2,780,000 تومان
قیمت 4 تخته
2,780,000 تومان
قیمت کودک با تخت
1,980,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,940,000 تومان
قیمت 1 تخته
3,980,000 تومان
قیمت 3 تخته
2,860,000 تومان
قیمت 4 تخته
2,780,000 تومان
قیمت کودک با تخت
2,020,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,940,000 تومان
قیمت 1 تخته
3,740,000 تومان
قیمت 3 تخته
2,860,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت کودک با تخت
2,020,000 تومان
قیمت 2 تخته
3,100,000 تومان
قیمت 1 تخته
3,900,000 تومان
قیمت 3 تخته
2,700,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت کودک با تخت
2,100,000 تومان
قیمت 2 تخته
3,100,000 تومان
قیمت 1 تخته
4,300,000 تومان
قیمت 3 تخته
2,940,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت کودک با تخت
2,100,000 تومان
قیمت 2 تخته
3,100,000 تومان
قیمت 1 تخته
4,220,000 تومان
قیمت 3 تخته
2,860,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت کودک با تخت
2,100,000 تومان
قیمت 2 تخته
3,180,000 تومان
قیمت 1 تخته
3,740,000 تومان
قیمت 3 تخته
2,820,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت کودک با تخت
2,140,000 تومان
قیمت 2 تخته
3,260,000 تومان
قیمت 1 تخته
4,220,000 تومان
قیمت 3 تخته
3,020,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت کودک با تخت
2,180,000 تومان
قیمت 2 تخته
3,660,000 تومان
قیمت 1 تخته
4,140,000 تومان
قیمت 3 تخته
3,580,000 تومان
قیمت 4 تخته
3,420,000 تومان
قیمت کودک با تخت
2,380,000 تومان
قیمت 2 تخته
3,660,000 تومان
قیمت 1 تخته
4,220,000 تومان
قیمت 3 تخته
3,580,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت کودک با تخت
2,380,000 تومان
قیمت 2 تخته
3,660,000 تومان
قیمت 1 تخته
3,500,000 تومان
قیمت 3 تخته
3,420,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت کودک با تخت
2,380,000 تومان
قیمت 2 تخته
4,300,000 تومان
قیمت 1 تخته
6,220,000 تومان
قیمت 3 تخته
3,660,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت کودک با تخت
1,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,160,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,660,000 تومان
قیمت 3 تخته
4,740,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت کودک با تخت
-
قیمت 2 تخته
6,420,000 تومان
قیمت 1 تخته
10,060,000 تومان
قیمت 3 تخته
5,440,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت کودک با تخت
-
قیمت 2 تخته
6,560,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,080,000 تومان
قیمت 3 تخته
5,300,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت کودک با تخت
-

اطلاعات تور

نوع سفر زمینی
مدارک لازم
  • اسکن پاسپورت با 7 ماه اعتبار
  • ارائه تست منفی PCR کرونا
  • 2 دوز واکسن و گذشت 14 روز از دوز دوم
خدمات آژانس
  • راهنمای فارسی زبان
  • بیمه مسافرتی
  • اقامت در هتل با صبحانه
  • اتوبوس توریستی

توضیحات

تور زمینی وان (4 شب) ویژه تیر 1401 حرکت از تهران

حرکت هر روز هفته

خدمات : اتوبوس 25 نفره ، ترانسفر خوی تا وان با اسپرینتر ، 4 شب اقامت در هتل ، راهنمای سفر در شهر وان و بیمه مسافرتی

توضیحات :
1 - صدور بیمه برای افراد بالای ۶۰ سال اجباری ومبلغ آن جداگانه مازاد بر مبلغ تور اخذ خواهد شد.

2 - پرداخت %50 مبلغ تور در زمان ثبت نام الزامی میباشد.

3 - مسئولیت کنترل گذرنامه از بابت هرگونه ممنوع الخروج بودن بر عهده مسافر و آژانس ثبت نام کننده می باشد و تایسیز پرواز هیچگونه مسئولیتی ندارد.


مسئولین تور

  • فرشید امینی
6LdGk0sdAAAAAJaIEjas3JSCxphxBTtI-jmEENkm