تورزمینی وان | ویژه خرداد | 4 شب

(4 شب)

هتل ها

قیمت 2 تخته
1,760,000 تومان
قیمت 1 تخته
2,520,000 تومان
قیمت 3 تخته
1,640,000 تومان
قیمت 4 تخته
1,640,000 تومان
قیمت کودک با تخت
1,380,000 تومان
قیمت 2 تخته
1,880,000 تومان
قیمت 1 تخته
2,760,000 تومان
قیمت 3 تخته
1,800,000 تومان
قیمت 4 تخته
1,720,000 تومان
قیمت کودک با تخت
1,440,000 تومان
قیمت 2 تخته
1,960,000 تومان
قیمت 1 تخته
2,440,000 تومان
قیمت 3 تخته
1,880,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت کودک با تخت
1,480,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,000,000 تومان
قیمت 1 تخته
2,120,000 تومان
قیمت 3 تخته
2,000,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت کودک با تخت
1,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,120,000 تومان
قیمت 1 تخته
2,440,000 تومان
قیمت 3 تخته
1,960,000 تومان
قیمت 4 تخته
1,880,000 تومان
قیمت کودک با تخت
1,560,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,120,000 تومان
قیمت 1 تخته
3,080,000 تومان
قیمت 3 تخته
2,040,000 تومان
قیمت 4 تخته
1,960,000 تومان
قیمت کودک با تخت
1,560,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,160,000 تومان
قیمت 1 تخته
2,920,000 تومان
قیمت 3 تخته
2,040,000 تومان
قیمت 4 تخته
2,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت
1,580,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,200,000 تومان
قیمت 1 تخته
2,600,000 تومان
قیمت 3 تخته
2,120,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت کودک با تخت
1,600,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,200,000 تومان
قیمت 1 تخته
3,400,000 تومان
قیمت 3 تخته
2,080,000 تومان
قیمت 4 تخته
2,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت
1,600,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,360,000 تومان
قیمت 1 تخته
2,920,000 تومان
قیمت 3 تخته
2,200,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت کودک با تخت
1,680,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,440,000 تومان
قیمت 1 تخته
3,000,000 تومان
قیمت 3 تخته
2,480,000 تومان
قیمت 4 تخته
2,440,000 تومان
قیمت کودک با تخت
1,720,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,440,000 تومان
قیمت 1 تخته
3,400,000 تومان
قیمت 3 تخته
2,360,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت کودک با تخت
1,720,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,600,000 تومان
قیمت 1 تخته
4,200,000 تومان
قیمت 3 تخته
2,440,000 تومان
قیمت 4 تخته
2,360,000 تومان
قیمت کودک با تخت
1,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,680,000 تومان
قیمت 1 تخته
3,800,000 تومان
قیمت 3 تخته
2,600,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت کودک با تخت
1,840,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,680,000 تومان
قیمت 1 تخته
3,640,000 تومان
قیمت 3 تخته
2,600,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت کودک با تخت
1,840,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,800,000 تومان
قیمت 1 تخته
3,480,000 تومان
قیمت 3 تخته
2,560,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت کودک با تخت
1,900,000 تومان
قیمت 2 تخته
3,080,000 تومان
قیمت 1 تخته
3,560,000 تومان
قیمت 3 تخته
2,880,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت کودک با تخت
2,040,000 تومان
قیمت 2 تخته
3,160,000 تومان
قیمت 1 تخته
4,120,000 تومان
قیمت 3 تخته
2,920,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت کودک با تخت
2,080,000 تومان
قیمت 2 تخته
3,220,000 تومان
قیمت 1 تخته
4,040,000 تومان
قیمت 3 تخته
3,240,000 تومان
قیمت 4 تخته
3,080,000 تومان
قیمت کودک با تخت
2,160,000 تومان
قیمت 2 تخته
3,560,000 تومان
قیمت 1 تخته
3,400,000 تومان
قیمت 3 تخته
3,320,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت کودک با تخت
2,280,000 تومان
قیمت 2 تخته
3,800,000 تومان
قیمت 1 تخته
5,480,000 تومان
قیمت 3 تخته
3,240,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت کودک با تخت
1,100,000 تومان
قیمت 2 تخته
4,720,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,820,000 تومان
قیمت 3 تخته
4,100,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت کودک با تخت
-
قیمت 2 تخته
5,090,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,440,000 تومان
قیمت 3 تخته
4,720,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت کودک با تخت
-
قیمت 2 تخته
5,090,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,440,000 تومان
قیمت 3 تخته
4,700,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت کودک با تخت
-

اطلاعات تور

نوع سفر زمینی
مدارک لازم
  • اسکن پاسپورت با 7 ماه اعتبار
  • ارائه تست منفی PCR کرونا
  • کارت تزریق واکسن
خدمات آژانس
  • راهنمای فارسی زبان
  • بیمه مسافرتی
  • اقامت در هتل با صبحانه
  • اتوبوس توریستی

توضیحات

تور زمینی وان (4 شب) ویژه خرداد 1401

خدمات : اتوبوس 25 نفره ، ترانسفر خوی تا وان با اسپرینتر ، 3 شب اقامت در هتل ، راهنمای سفر در شهر وان و بیمه مسافرتی


مسئولین تور

  • فرشید امینی
6LdGk0sdAAAAAJaIEjas3JSCxphxBTtI-jmEENkm