تور ایروان | ویژه اردیبهشت | 7 شب

(3 شب)
این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته
7,750,000 تومان
قیمت 1 تخته
10,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,630,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,100,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,050,000 تومان
قیمت 1 تخته
10,080,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,630,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
51,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,250,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,850,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,100,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,060,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,910,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,030,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,100,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,170,000 تومان
قیمت 1 تخته
12,110,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,640,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,100,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,270,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,440,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,100,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,470,000 تومان
قیمت 1 تخته
12,920,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,030,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,100,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,570,000 تومان
قیمت 1 تخته
12,720,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,850,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,100,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,080,000 تومان
قیمت 1 تخته
14,140,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,850,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,100,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,180,000 تومان
قیمت 1 تخته
14,340,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,440,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,100,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,990,000 تومان
قیمت 1 تخته
15,150,000 تومان
قیمت کودک با تخت
8,250,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,100,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,990,000 تومان
قیمت 1 تخته
15,150,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,080,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,100,000 تومان
قیمت 2 تخته
12,010,000 تومان
قیمت 1 تخته
16,170,000 تومان
قیمت کودک با تخت
-
قیمت کودک بدون تخت
5,100,000 تومان
قیمت 2 تخته
12,310,000 تومان
قیمت 1 تخته
18,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت
9,060,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,100,000 تومان
قیمت 2 تخته
12,720,000 تومان
قیمت 1 تخته
18,610,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,850,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,100,000 تومان
قیمت 2 تخته
12,720,000 تومان
قیمت 1 تخته
18,610,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,080,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,100,000 تومان
قیمت 2 تخته
13,230,000 تومان
قیمت 1 تخته
19,010,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,850,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,100,000 تومان
قیمت 2 تخته
13,940,000 تومان
قیمت 1 تخته
21,240,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,240,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,100,000 تومان
قیمت 2 تخته
14,040,000 تومان
قیمت 1 تخته
20,840,000 تومان
قیمت کودک با تخت
-
قیمت کودک بدون تخت
5,100,000 تومان
قیمت 2 تخته
14,950,000 تومان
قیمت 1 تخته
21,240,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,850,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,100,000 تومان
قیمت 2 تخته
15,360,000 تومان
قیمت 1 تخته
21,240,000 تومان
قیمت کودک با تخت
-
قیمت کودک بدون تخت
5,100,000 تومان
قیمت 2 تخته
15,870,000 تومان
قیمت 1 تخته
23,070,000 تومان
قیمت کودک با تخت
9,470,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,100,000 تومان
قیمت 2 تخته
15,870,000 تومان
قیمت 1 تخته
23,070,000 تومان
قیمت کودک با تخت
8,050,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,100,000 تومان
قیمت 2 تخته
17,390,000 تومان
قیمت 1 تخته
26,520,000 تومان
قیمت کودک با تخت
-
قیمت کودک بدون تخت
5,100,000 تومان
قیمت 2 تخته
20,430,000 تومان
قیمت 1 تخته
33,630,000 تومان
قیمت کودک با تخت
-
قیمت کودک بدون تخت
5,100,000 تومان
قیمت 2 تخته
20,640,000 تومان
قیمت 1 تخته
32,820,000 تومان
قیمت کودک با تخت
-
قیمت کودک بدون تخت
5,100,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • عکس گذرنامه با 6 ماه اعتبار
  • ارائه تست منفی PCR کرونا
  • کارت تزریق واکسن
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • استقبال فرودگاهی
  • بیمه مسافرتی
  • راهنمای فارسی زبان
  • اقامت در هتل

توضیحات

تور ایروان ویژه اردیبهشت (7 شب و 8 روز) با پرواز قشم ایر

رفت دوشنبه ها و پنجشنبه ها

خدمات تور :

بلیط رفت و برگشت -اقامت در هتل با صبحانه- ترانسفر فرودگاهی - بیمه مسافرتی - راهنمای فارسی زبان

توضیحات:نرخ کودک زیر 2 سال 500.000 تومان می باشد.

پرداخت کل مبلغ تور نگام ثبت نام الزامی است

مسئولین تور

6LdGk0sdAAAAAJaIEjas3JSCxphxBTtI-jmEENkm