تور آنتالیا | ویژه 26 خرداد | 6 شب

(6 شب)
این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته
13,670,000 تومان
قیمت 1 تخته
14,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت
12,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
16,570,000 تومان
قیمت 1 تخته
19,050,000 تومان
قیمت کودک با تخت
13,090,000 تومان
قیمت 2 تخته
16,760,000 تومان
قیمت 1 تخته
19,340,000 تومان
قیمت کودک با تخت
13,150,000 تومان
قیمت 2 تخته
18,620,000 تومان
قیمت 1 تخته
22,130,000 تومان
قیمت کودک با تخت
13,710,000 تومان
قیمت 2 تخته
19,650,000 تومان
قیمت 1 تخته
23,680,000 تومان
قیمت کودک با تخت
14,020,000 تومان
قیمت 2 تخته
20,480,000 تومان
قیمت 1 تخته
24,920,000 تومان
قیمت کودک با تخت
14,270,000 تومان
قیمت 2 تخته
21,510,000 تومان
قیمت 1 تخته
26,470,000 تومان
قیمت کودک با تخت
14,580,000 تومان
قیمت 2 تخته
21,720,000 تومان
قیمت 1 تخته
26,780,000 تومان
قیمت کودک با تخت
14,640,000 تومان
قیمت 2 تخته
22,540,000 تومان
قیمت 1 تخته
28,010,000 تومان
قیمت کودک با تخت
14,890,000 تومان
قیمت 2 تخته
22,670,000 تومان
قیمت 1 تخته
28,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت
14,920,000 تومان
قیمت 2 تخته
23,160,000 تومان
قیمت 1 تخته
28,940,000 تومان
قیمت کودک با تخت
15,070,000 تومان
قیمت 2 تخته
24,580,000 تومان
قیمت 1 تخته
31,070,000 تومان
قیمت کودک با تخت
15,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
24,810,000 تومان
قیمت 1 تخته
31,420,000 تومان
قیمت کودک با تخت
15,570,000 تومان
قیمت 2 تخته
24,810,000 تومان
قیمت 1 تخته
31,420,000 تومان
قیمت کودک با تخت
15,570,000 تومان
قیمت 2 تخته
25,020,000 تومان
قیمت 1 تخته
31,730,000 تومان
قیمت کودک با تخت
15,630,000 تومان
قیمت 2 تخته
25,020,000 تومان
قیمت 1 تخته
31,730,000 تومان
قیمت کودک با تخت
15,630,000 تومان
قیمت 2 تخته
25,020,000 تومان
قیمت 1 تخته
31,730,000 تومان
قیمت کودک با تخت
15,630,000 تومان
قیمت 2 تخته
25,230,000 تومان
قیمت 1 تخته
32,040,000 تومان
قیمت کودک با تخت
15,690,000 تومان
قیمت 2 تخته
25,230,000 تومان
قیمت 1 تخته
32,040,000 تومان
قیمت کودک با تخت
15,690,000 تومان
قیمت 2 تخته
25,230,000 تومان
قیمت 1 تخته
32,040,000 تومان
قیمت کودک با تخت
15,690,000 تومان
قیمت 2 تخته
25,430,000 تومان
قیمت 1 تخته
32,350,000 تومان
قیمت کودک با تخت
15,750,000 تومان
قیمت 2 تخته
26,260,000 تومان
قیمت 1 تخته
33,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت
16,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
27,290,000 تومان
قیمت 1 تخته
35,130,000 تومان
قیمت کودک با تخت
16,310,000 تومان
قیمت 2 تخته
27,290,000 تومان
قیمت 1 تخته
35,130,000 تومان
قیمت کودک با تخت
16,310,000 تومان
قیمت 2 تخته
28,120,000 تومان
قیمت 1 تخته
3,637,000 تومان
قیمت کودک با تخت
16,560,000 تومان
قیمت 2 تخته
28,320,000 تومان
قیمت 1 تخته
36,680,000 تومان
قیمت کودک با تخت
16,620,000 تومان
قیمت 2 تخته
28,970,000 تومان
قیمت 1 تخته
37,650,000 تومان
قیمت کودک با تخت
16,810,000 تومان
قیمت 2 تخته
30,180,000 تومان
قیمت 1 تخته
39,470,000 تومان
قیمت کودک با تخت
17,180,000 تومان
قیمت 2 تخته
30,390,000 تومان
قیمت 1 تخته
39,780,000 تومان
قیمت کودک با تخت
17,240,000 تومان
قیمت 2 تخته
31,070,000 تومان
قیمت 1 تخته
40,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت
17,440,000 تومان
قیمت 2 تخته
31,210,000 تومان
قیمت 1 تخته
41,020,000 تومان
قیمت کودک با تخت
17,490,000 تومان
قیمت 2 تخته
31,830,000 تومان
قیمت 1 تخته
41,950,000 تومان
قیمت کودک با تخت
17,670,000 تومان
قیمت 2 تخته
32,630,000 تومان
قیمت 1 تخته
41,640,000 تومان
قیمت کودک با تخت
17,610,000 تومان
قیمت 2 تخته
35,340,000 تومان
قیمت 1 تخته
47,210,000 تومان
قیمت کودک با تخت
18,730,000 تومان
قیمت 2 تخته
35,750,000 تومان
قیمت 1 تخته
47,830,000 تومان
قیمت کودک با تخت
18,850,000 تومان
قیمت 2 تخته
36,790,000 تومان
قیمت 1 تخته
49,380,000 تومان
قیمت کودک با تخت
19,160,000 تومان
قیمت 2 تخته
37,610,000 تومان
قیمت 1 تخته
50,610,000 تومان
قیمت کودک با تخت
19,410,000 تومان
قیمت 2 تخته
37,820,000 تومان
قیمت 1 تخته
50,920,000 تومان
قیمت کودک با تخت
19,470,000 تومان
قیمت 2 تخته
42,770,000 تومان
قیمت 1 تخته
58,350,000 تومان
قیمت کودک با تخت
20,950,000 تومان
قیمت 2 تخته
45,040,000 تومان
قیمت 1 تخته
61,760,000 تومان
قیمت کودک با تخت
21,640,000 تومان
قیمت 2 تخته
45,250,000 تومان
قیمت 1 تخته
62,070,000 تومان
قیمت کودک با تخت
21,700,000 تومان
قیمت 2 تخته
45,250,000 تومان
قیمت 1 تخته
62,070,000 تومان
قیمت کودک با تخت
21,700,000 تومان
قیمت 2 تخته
46,070,000 تومان
قیمت 1 تخته
63,310,000 تومان
قیمت کودک با تخت
21,950,000 تومان
قیمت 2 تخته
46,490,000 تومان
قیمت 1 تخته
63,930,000 تومان
قیمت کودک با تخت
22,070,000 تومان
قیمت 2 تخته
47,310,000 تومان
قیمت 1 تخته
65,170,000 تومان
قیمت کودک با تخت
22,320,000 تومان
قیمت 2 تخته
51,480,000 تومان
قیمت 1 تخته
71,420,000 تومان
قیمت کودک با تخت
23,570,000 تومان
قیمت 2 تخته
52,250,000 تومان
قیمت 1 تخته
72,570,000 تومان
قیمت کودک با تخت
23,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
52,270,000 تومان
قیمت 1 تخته
72,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت
23,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
52,680,000 تومان
قیمت 1 تخته
73,220,000 تومان
قیمت کودک با تخت
23,930,000 تومان
قیمت 2 تخته
57,430,000 تومان
قیمت 1 تخته
80,340,000 تومان
قیمت کودک با تخت
25,350,000 تومان
قیمت 2 تخته
72,290,000 تومان
قیمت 1 تخته
102,630,000 تومان
قیمت کودک با تخت
29,810,000 تومان
قیمت 2 تخته
79,100,000 تومان
قیمت 1 تخته
112,840,000 تومان
قیمت کودک با تخت
31,850,000 تومان
قیمت 2 تخته
88,180,000 تومان
قیمت 1 تخته
126,470,000 تومان
قیمت کودک با تخت
34,580,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • اسکن پاسپورت با 7 ماه اعتبار
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • راهنمای سفر
  • بیمه مسافرتی
  • اقامت در هتل

توضیحات

تور آنتالیا (6 شب و 7 روز) ویژه 26 خرداد با پرواز تیلویند

خدمات : بلیط رفت و برگشت، ترانسفر فرودگاهی، 6 شب اقامت در هتل، راهنمای فارسی زبان، بیمه مسافرتی 

نرخ نوزاد زیر 2 سال 990.000 و نرخ کودک بدون تخت 10،990،000 تومان می باشد.

مسئولیت کنترل گذرنامه بابت هرگونه ممنوع الخروجی از کشور با مسافر می باشد .

باز مجاز برای پرواز تلویند 20 کیلو گرم می باشد .

مسئولین تور

6LdGk0sdAAAAAJaIEjas3JSCxphxBTtI-jmEENkm