تور آنتالیا | ویژه 5 خرداد | 6 شب

(6 شب)

هتل ها

قیمت 2 تخته
14,770,000 تومان
قیمت 1 تخته
16,950,000 تومان
قیمت کودک با تخت
12,090,000 تومان
قیمت 2 تخته
15,890,000 تومان
قیمت 1 تخته
18,630,000 تومان
قیمت کودک با تخت
12,650,000 تومان
قیمت 2 تخته
16,250,000 تومان
قیمت 1 تخته
19,180,000 تومان
قیمت کودک با تخت
12,830,000 تومان
قیمت 2 تخته
18,150,000 تومان
قیمت 1 تخته
21,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت
13,650,000 تومان
قیمت 2 تخته
18,520,000 تومان
قیمت 1 تخته
22,450,000 تومان
قیمت کودک با تخت
13,830,000 تومان
قیمت 2 تخته
18,520,000 تومان
قیمت 1 تخته
22,450,000 تومان
قیمت کودک با تخت
13,830,000 تومان
قیمت 2 تخته
19,900,000 تومان
قیمت 1 تخته
24,670,000 تومان
قیمت کودک با تخت
14,660,000 تومان
قیمت 2 تخته
20,100,000 تومان
قیمت 1 تخته
24,950,000 تومان
قیمت کودک با تخت
14,750,000 تومان
قیمت 2 تخته
20,100,000 تومان
قیمت 1 تخته
24,950,000 تومان
قیمت کودک با تخت
14,750,000 تومان
قیمت 2 تخته
20,280,000 تومان
قیمت 1 تخته
25,220,000 تومان
قیمت کودک با تخت
14,840,000 تومان
قیمت 2 تخته
20,280,000 تومان
قیمت 1 تخته
25,230,000 تومان
قیمت کودک با تخت
12,760,000 تومان
قیمت 2 تخته
20,280,000 تومان
قیمت 1 تخته
25,230,000 تومان
قیمت کودک با تخت
14,840,000 تومان
قیمت 2 تخته
20,650,000 تومان
قیمت 1 تخته
25,770,000 تومان
قیمت کودک با تخت
15,030,000 تومان
قیمت 2 تخته
21,200,000 تومان
قیمت 1 تخته
26,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت
15,300,000 تومان
قیمت 2 تخته
21,560,000 تومان
قیمت 1 تخته
22,140,000 تومان
قیمت کودک با تخت
15,480,000 تومان
قیمت 2 تخته
22,910,000 تومان
قیمت 1 تخته
29,050,000 تومان
قیمت کودک با تخت
160,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
24,670,000 تومان
قیمت 1 تخته
31,810,000 تومان
قیمت کودک با تخت
17,040,000 تومان
قیمت 2 تخته
24,740,000 تومان
قیمت 1 تخته
31,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت
16,950,000 تومان
قیمت 2 تخته
25,660,000 تومان
قیمت 1 تخته
33,160,000 تومان
قیمت کودک با تخت
17,400,000 تومان
قیمت 2 تخته
26,690,000 تومان
قیمت 1 تخته
34,830,000 تومان
قیمت کودک با تخت
18,050,000 تومان
قیمت 2 تخته
27,300,000 تومان
قیمت 1 تخته
35,630,000 تومان
قیمت کودک با تخت
18,230,000 تومان
قیمت 2 تخته
27,370,000 تومان
قیمت 1 تخته
35,850,000 تومان
قیمت کودک با تخت
18,390,000 تومان
قیمت 2 تخته
30,050,000 تومان
قیمت 1 تخته
39,750,000 تومان
قیمت کودک با تخت
19,600,000 تومان
قیمت 2 تخته
30,230,000 تومان
قیمت 1 تخته
40,020,000 تومان
قیمت کودک با تخت
19,690,000 تومان
قیمت 2 تخته
30,230,000 تومان
قیمت 1 تخته
40,020,000 تومان
قیمت کودک با تخت
19,690,000 تومان
قیمت 2 تخته
30,350,000 تومان
قیمت 1 تخته
40,320,000 تومان
قیمت کودک با تخت
19,880,000 تومان
قیمت 2 تخته
32,250,000 تومان
قیمت 1 تخته
43,050,000 تومان
قیمت کودک با تخت
20,700,000 تومان
قیمت 2 تخته
34,000,000 تومان
قیمت 1 تخته
45,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت
21,700,000 تومان
قیمت 2 تخته
36,200,000 تومان
قیمت 1 تخته
49,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت
22,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
36,450,000 تومان
قیمت 1 تخته
49,350,000 تومان
قیمت کودک با تخت
22,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
37,550,000 تومان
قیمت 1 تخته
51,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت
23,350,000 تومان
قیمت 2 تخته
38,770,000 تومان
قیمت 1 تخته
52,950,000 تومان
قیمت کودک با تخت
24,100,000 تومان
قیمت 2 تخته
40,050,000 تومان
قیمت 1 تخته
54,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت
24,700,000 تومان
قیمت 2 تخته
41,990,000 تومان
قیمت 1 تخته
57,780,000 تومان
قیمت کودک با تخت
25,700,000 تومان
قیمت 2 تخته
42,830,000 تومان
قیمت 1 تخته
59,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت
26,100,000 تومان
قیمت 2 تخته
44,260,000 تومان
قیمت 1 تخته
61,180,000 تومان
قیمت کودک با تخت
26,830,000 تومان
قیمت 2 تخته
72,800,000 تومان
قیمت 1 تخته
104,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت
41,100,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • ارائه تست منفی PCR کرونا
  • اسکن پاسپورت با 7 ماه اعتبار
  • کارت تزریق واکسن
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • راهنمای سفر
  • بیمه مسافرتی
  • اقامت در هتل

توضیحات

تور آنتالیا (6 شب و 7 روز) ویژه 5 خرداد با پرواز تیلویند

خدمات : بلیط رفت و برگشت، ترانسفر فرودگاهی، 6 شب اقامت در هتل، راهنمای فارسی زبان، بیمه مسافرتی 

نرخ نوزاد زیر 2 سال 990.000 و نرخ کودک بدون تخت 9.990.000 تومان می باشد.

مسئولین تور

6LdGk0sdAAAAAJaIEjas3JSCxphxBTtI-jmEENkm