تورزمینی وان |5 شب | حرکت از خوی

(5 شب)
این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته
1,800,000 تومان
قیمت 1 تخته
2,400,000 تومان
قیمت 3 تخته
1,700,000 تومان
قیمت 4 تخته
1,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت
950,000 تومان
قیمت 2 تخته
1,900,000 تومان
قیمت 1 تخته
2,500,000 تومان
قیمت 3 تخته
1,800,000 تومان
قیمت 4 تخته
1,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت
1,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,000,000 تومان
قیمت 1 تخته
2,500,000 تومان
قیمت 3 تخته
19,000,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت کودک با تخت
1,050,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,100,000 تومان
قیمت 1 تخته
2,800,000 تومان
قیمت 3 تخته
2,000,000 تومان
قیمت 4 تخته
1,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت
1,100,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,200,000 تومان
قیمت 1 تخته
2,500,000 تومان
قیمت 3 تخته
2,100,000 تومان
قیمت 4 تخته
1,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت
1,150,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,300,000 تومان
قیمت 1 تخته
2,400,000 تومان
قیمت 3 تخته
2,200,000 تومان
قیمت 4 تخته
1,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت
1,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,400,000 تومان
قیمت 1 تخته
3,100,000 تومان
قیمت 3 تخته
2,300,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت کودک با تخت
1,250,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,400,000 تومان
قیمت 1 تخته
2,900,000 تومان
قیمت 3 تخته
2,400,000 تومان
قیمت 4 تخته
1,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت
1,250,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,500,000 تومان
قیمت 1 تخته
3,400,000 تومان
قیمت 3 تخته
2,400,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت کودک با تخت
1,300,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,650,000 تومان
قیمت 1 تخته
2,900,000 تومان
قیمت 3 تخته
2,600,000 تومان
قیمت 4 تخته
1,550,000 تومان
قیمت کودک با تخت
1,375,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,700,000 تومان
قیمت 1 تخته
3,900,000 تومان
قیمت 3 تخته
2,600,000 تومان
قیمت 4 تخته
2,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت
1,400,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,850,000 تومان
قیمت 1 تخته
3,400,000 تومان
قیمت 3 تخته
2,550,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت کودک با تخت
1,475,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,900,000 تومان
قیمت 1 تخته
3,900,000 تومان
قیمت 3 تخته
2,700,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت کودک با تخت
1,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,900,000 تومان
قیمت 1 تخته
3,400,000 تومان
قیمت 3 تخته
2,700,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت کودک با تخت
1,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
3,000,000 تومان
قیمت 1 تخته
3,800,000 تومان
قیمت 3 تخته
2,900,000 تومان
قیمت 4 تخته
2,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت
1,550,000 تومان
قیمت 2 تخته
3,150,000 تومان
قیمت 1 تخته
3,400,000 تومان
قیمت 3 تخته
3,900,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت کودک با تخت
19,850,000 تومان
قیمت 2 تخته
3,150,000 تومان
قیمت 1 تخته
3,800,000 تومان
قیمت 3 تخته
3,000,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت کودک با تخت
1,630,000 تومان
قیمت 2 تخته
3,300,000 تومان
قیمت 1 تخته
3,900,000 تومان
قیمت 3 تخته
3,000,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت کودک با تخت
1,700,000 تومان
قیمت 2 تخته
3,380,000 تومان
قیمت 1 تخته
5,240,000 تومان
قیمت 3 تخته
3,230,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت کودک با تخت
580,000 تومان
قیمت 2 تخته
3,400,000 تومان
قیمت 1 تخته
3,900,000 تومان
قیمت 3 تخته
2,900,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت کودک با تخت
1,750,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,440,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,740,000 تومان
قیمت 3 تخته
4,820,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت کودک با تخت
-
قیمت 2 تخته
5,700,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,120,000 تومان
قیمت 3 تخته
4,780,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت کودک با تخت
-
قیمت 2 تخته
6,640,000 تومان
قیمت 1 تخته
10,980,000 تومان
قیمت 3 تخته
6,020,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت کودک با تخت
-

اطلاعات تور

نوع سفر زمینی
مدارک لازم
  • اسکن پاسپورت با 7 ماه اعتبار
  • ارائه تست منفی PCR کرونا
  • کارت تزریق واکسن
خدمات آژانس
  • راهنمای فارسی زبان
  • بیمه مسافرتی
  • اقامت در هتل با صبحانه
  • اتوبوس توریستی

توضیحات

تور زمینی وان (5 شب) ویژه بهار 1401

خدمات : ترانسفر خوی تا وان با اسپرینتر ، 5 شب اقامت در هتل ، راهنمای سفر در شهر وان و بیمه مسافرتی

نرخ کودک 2 تا 6 سال 900،000 تومان ، نرخ نوزاد 0 تا 2 سال 150،000 تومان می باشد .

مسئوایت هرگونه ممنوع الخروجی مسافر بر عهده خود مسافر و تاریخ اعتبار گذرنامه با مسافر یا آژانس ثبت نام کننده می باشد .


مسئولین تور

  • فرشید امینی
6LdGk0sdAAAAAJaIEjas3JSCxphxBTtI-jmEENkm