تورزمینی وان | ویژه بهار 1401 | 4 شب

(4 شب)
این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته
1,590,000 تومان
قیمت 1 تخته
2,050,000 تومان
قیمت 3 تخته
1,490,000 تومان
قیمت 4 تخته
1,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت
1,210,000 تومان
قیمت 2 تخته
1,650,000 تومان
قیمت 1 تخته
2,150,000 تومان
قیمت 3 تخته
1,590,000 تومان
قیمت 4 تخته
1,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت
1,250,000 تومان
قیمت 2 تخته
1,750,000 تومان
قیمت 1 تخته
2,150,000 تومان
قیمت 3 تخته
1,650,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت کودک با تخت
1,290,000 تومان
قیمت 2 تخته
1,850,000 تومان
قیمت 1 تخته
2,390,000 تومان
قیمت 3 تخته
2,250,000 تومان
قیمت 4 تخته
1,650,000 تومان
قیمت کودک با تخت
1,350,000 تومان
قیمت 2 تخته
1,890,000 تومان
قیمت 1 تخته
2,150,000 تومان
قیمت 3 تخته
2,250,000 تومان
قیمت 4 تخته
1,750,000 تومان
قیمت کودک با تخت
1,390,000 تومان
قیمت 2 تخته
1,990,000 تومان
قیمت 1 تخته
2,050,000 تومان
قیمت 3 تخته
1,890,000 تومان
قیمت 4 تخته
1,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت
1,450,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,050,000 تومان
قیمت 1 تخته
2,650,000 تومان
قیمت 3 تخته
1,890,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت کودک با تخت
1,450,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,050,000 تومان
قیمت 1 تخته
2,450,000 تومان
قیمت 3 تخته
1,850,000 تومان
قیمت 4 تخته
1,970,000 تومان
قیمت کودک با تخت
1,450,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,150,000 تومان
قیمت 1 تخته
2,850,000 تومان
قیمت 3 تخته
2,050,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت کودک با تخت
1,490,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,200,000 تومان
قیمت 1 تخته
2,350,000 تومان
قیمت 3 تخته
2,650,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت کودک با تخت
15,250,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,250,000 تومان
قیمت 1 تخته
2,450,000 تومان
قیمت 3 تخته
2,650,000 تومان
قیمت 4 تخته
1,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت
1,550,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,290,000 تومان
قیمت 1 تخته
3,250,000 تومان
قیمت 3 تخته
3,250,000 تومان
قیمت 4 تخته
2,150,000 تومان
قیمت کودک با تخت
1,590,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,290,000 تومان
قیمت 1 تخته
2,690,000 تومان
قیمت 3 تخته
2,150,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت کودک با تخت
1,590,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,338,000 تومان
قیمت 1 تخته
3,490,000 تومان
قیمت 3 تخته
2,250,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت کودک با تخت
900,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,350,000 تومان
قیمت 1 تخته
2,650,000 تومان
قیمت 3 تخته
2,050,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت کودک با تخت
1,600,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,450,000 تومان
قیمت 1 تخته
2,850,000 تومان
قیمت 3 تخته
2,190,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت کودک با تخت
1,650,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,450,000 تومان
قیمت 1 تخته
3,250,000 تومان
قیمت 3 تخته
2,290,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت کودک با تخت
1,650,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,450,000 تومان
قیمت 1 تخته
2,850,000 تومان
قیمت 3 تخته
2,290,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت کودک با تخت
1,650,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,550,000 تومان
قیمت 1 تخته
3,190,000 تومان
قیمت 3 تخته
2,450,000 تومان
قیمت 4 تخته
2,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت
1,690,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,590,000 تومان
قیمت 1 تخته
2,200,000 تومان
قیمت 3 تخته
2,110,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت کودک با تخت
1,550,000 تومان
قیمت 2 تخته
3,450,000 تومان
قیمت 1 تخته
5,350,000 تومان
قیمت 3 تخته
3,090,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت کودک با تخت
-
قیمت 2 تخته
3,750,000 تومان
قیمت 1 تخته
5,790,000 تومان
قیمت 3 تخته
3,190,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت کودک با تخت
-
قیمت 2 تخته
4,290,000 تومان
قیمت 1 تخته
6,890,000 تومان
قیمت 3 تخته
3,950,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت کودک با تخت
-

اطلاعات تور

نوع سفر زمینی
مدارک لازم
  • اسکن پاسپورت با 7 ماه اعتبار
  • ارائه تست منفی PCR کرونا
  • کارت تزریق واکسن
خدمات آژانس
  • راهنمای فارسی زبان
  • بیمه مسافرتی
  • اقامت در هتل با صبحانه
  • اتوبوس توریستی

توضیحات

تور زمینی وان (4 شب و 5 روز) ویژه بهار 1401

خدمات : اتوبوس 25 نفره ، ترانسفر خوی تا وان با اسپرینتر ، 3 شب اقامت در هتل ، راهنمای سفر در شهر وان و بیمه مسافرتی


مسئولین تور

  • فرشید امینی
6LdGk0sdAAAAAJaIEjas3JSCxphxBTtI-jmEENkm