تور زمینی وان | ویژه تیر | حرکت از تهران

(3 شب)

هتل ها

قیمت 2 تخته
1,850,000 تومان
قیمت 1 تخته
2,240,000 تومان
قیمت 3 تخته
1,700,000 تومان
قیمت 4 تخته
1,670,000 تومان
قیمت کودک با تخت
1,475,000 تومان
قیمت 2 تخته
1,850,000 تومان
قیمت 1 تخته
1,940,000 تومان
قیمت 3 تخته
1,850,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت کودک با تخت
1,475,000 تومان
قیمت 2 تخته
1,880,000 تومان
قیمت 1 تخته
2,420,000 تومان
قیمت 3 تخته
1,820,000 تومان
قیمت 4 تخته
1,760,000 تومان
قیمت کودک با تخت
1,490,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,000,000 تومان
قیمت 1 تخته
2,300,000 تومان
قیمت 3 تخته
1,910,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت کودک با تخت
1,550,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,090,000 تومان
قیمت 1 تخته
2,660,000 تومان
قیمت 3 تخته
2,060,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت کودک با تخت
1,595,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,120,000 تومان
قیمت 1 تخته
2,660,000 تومان
قیمت 3 تخته
2,060,000 تومان
قیمت 4 تخته
2,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت
1,610,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,180,000 تومان
قیمت 1 تخته
2,660,000 تومان
قیمت 3 تخته
2,060,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت کودک با تخت
1,690,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,300,000 تومان
قیمت 1 تخته
2,600,000 تومان
قیمت 3 تخته
2,240,000 تومان
قیمت 4 تخته
2,120,000 تومان
قیمت کودک با تخت
1,700,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,300,000 تومان
قیمت 1 تخته
3,500,000 تومان
قیمت 3 تخته
2,180,000 تومان
قیمت 4 تخته
2,120,000 تومان
قیمت کودک با تخت
1,700,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,420,000 تومان
قیمت 1 تخته
2,900,000 تومان
قیمت 3 تخته
2,360,000 تومان
قیمت 4 تخته
2,360,000 تومان
قیمت کودک با تخت
1,760,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,480,000 تومان
قیمت 1 تخته
3,260,000 تومان
قیمت 3 تخته
2,420,000 تومان
قیمت 4 تخته
2,360,000 تومان
قیمت کودک با تخت
1,790,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,480,000 تومان
قیمت 1 تخته
3,080,000 تومان
قیمت 3 تخته
2,420,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت کودک با تخت
1,790,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,600,000 تومان
قیمت 1 تخته
3,200,000 تومان
قیمت 3 تخته
2,300,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت کودک با تخت
1,850,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,600,000 تومان
قیمت 1 تخته
3,500,000 تومان
قیمت 3 تخته
2,480,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت کودک با تخت
1,850,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,600,000 تومان
قیمت 1 تخته
3,440,000 تومان
قیمت 3 تخته
2,420,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت کودک با تخت
1,850,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,660,000 تومان
قیمت 1 تخته
3,080,000 تومان
قیمت 3 تخته
2,390,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت کودک با تخت
1,880,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,720,000 تومان
قیمت 1 تخته
3,440,000 تومان
قیمت 3 تخته
2,540,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت کودک با تخت
1,910,000 تومان
قیمت 2 تخته
3,020,000 تومان
قیمت 1 تخته
3,380,000 تومان
قیمت 3 تخته
2,960,000 تومان
قیمت 4 تخته
2,840,000 تومان
قیمت کودک با تخت
2,060,000 تومان
قیمت 2 تخته
3,020,000 تومان
قیمت 1 تخته
3,440,000 تومان
قیمت 3 تخته
2,960,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت کودک با تخت
2,060,000 تومان
قیمت 2 تخته
3,020,000 تومان
قیمت 1 تخته
2,900,000 تومان
قیمت 3 تخته
2,840,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت کودک با تخت
2,060,000 تومان
قیمت 2 تخته
3,100,000 تومان
قیمت 1 تخته
4,350,000 تومان
قیمت 3 تخته
2,690,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت کودک با تخت
1,090,000 تومان
قیمت 2 تخته
4,145,000 تومان
قیمت 1 تخته
6,770,000 تومان
قیمت 3 تخته
3,830,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت کودک با تخت
-
قیمت 2 تخته
5,090,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,820,000 تومان
قیمت 3 تخته
4,355,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت کودک با تخت
-
قیمت 2 تخته
5,195,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,085,000 تومان
قیمت 3 تخته
4,250,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت کودک با تخت
-

اطلاعات تور

نوع سفر زمینی
مدارک لازم
  • اسکن پاسپورت با 7 ماه اعتبار
  • ارائه تست منفی PCR کرونا
  • 2 دوز واکسن و گذشت 14 روز از دوز دوم
خدمات آژانس
  • راهنمای فارسی زبان
  • بیمه مسافرتی
  • اقامت در هتل با صبحانه
  • اتوبوس توریستی

توضیحات

تور زمینی وان (3شب) ویژه تیر 1401 حرکت از تهران

حرکت هر روز هفته

خدمات : اتوبوس 25 نفره ، ترانسفر خوی تا وان با اسپرینتر ، 3 شب اقامت در هتل ، راهنمای سفر در شهر وان و بیمه مسافرتی

توضیحات :
1 - صدور بیمه برای افراد بالای ۶۰ سال اجباری ومبلغ آن جداگانه مازاد بر مبلغ تور اخذ خواهد شد.

2 - پرداخت %50 مبلغ تور در زمان ثبت نام الزامی میباشد.

3 - مسئولیت کنترل گذرنامه از بابت هرگونه ممنوع الخروج بودن بر عهده مسافر و آژانس ثبت نام کننده می باشد و تایسیز پرواز هیچگونه مسئولیتی ندارد .

مسئولین تور

  • فرشید امینی
6LdGk0sdAAAAAJaIEjas3JSCxphxBTtI-jmEENkm