تورزمینی وان | ویژه خرداد | 3 شب

(3 شب)

هتل ها

قیمت 2 تخته
1,570,000 تومان
قیمت 1 تخته
2,140,000 تومان
قیمت 3 تخته
1,480,000 تومان
قیمت 4 تخته
1,480,000 تومان
قیمت کودک با تخت
1,290,000 تومان
قیمت 2 تخته
1,660,000 تومان
قیمت 1 تخته
2,320,000 تومان
قیمت 3 تخته
1,600,000 تومان
قیمت 4 تخته
1,550,000 تومان
قیمت کودک با تخت
1,330,000 تومان
قیمت 2 تخته
1,720,000 تومان
قیمت 1 تخته
2,080,000 تومان
قیمت 3 تخته
1,660,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت کودک با تخت
1,360,000 تومان
قیمت 2 تخته
1,750,000 تومان
قیمت 1 تخته
1,850,000 تومان
قیمت 3 تخته
1,750,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت کودک با تخت
1,380,000 تومان
قیمت 2 تخته
1,840,000 تومان
قیمت 1 تخته
2,080,000 تومان
قیمت 3 تخته
1,720,000 تومان
قیمت 4 تخته
1,660,000 تومان
قیمت کودک با تخت
1,420,000 تومان
قیمت 2 تخته
1,840,000 تومان
قیمت 1 تخته
2,560,000 تومان
قیمت 3 تخته
1,780,000 تومان
قیمت 4 تخته
1,720,000 تومان
قیمت کودک با تخت
1,420,000 تومان
قیمت 2 تخته
1,870,000 تومان
قیمت 1 تخته
2,440,000 تومان
قیمت 3 تخته
1,780,000 تومان
قیمت 4 تخته
1,750,000 تومان
قیمت کودک با تخت
1,440,000 تومان
قیمت 2 تخته
1,900,000 تومان
قیمت 1 تخته
2,200,000 تومان
قیمت 3 تخته
1,840,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت کودک با تخت
1,450,000 تومان
قیمت 2 تخته
1,900,000 تومان
قیمت 1 تخته
2,800,000 تومان
قیمت 3 تخته
1,810,000 تومان
قیمت 4 تخته
1,750,000 تومان
قیمت کودک با تخت
1,450,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,020,000 تومان
قیمت 1 تخته
2,440,000 تومان
قیمت 3 تخته
1,900,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت کودک با تخت
1,510,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,080,000 تومان
قیمت 1 تخته
2,500,000 تومان
قیمت 3 تخته
2,110,000 تومان
قیمت 4 تخته
2,080,000 تومان
قیمت کودک با تخت
1,540,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,080,000 تومان
قیمت 1 تخته
2,800,000 تومان
قیمت 3 تخته
2,020,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت کودک با تخت
1,540,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,200,000 تومان
قیمت 1 تخته
3,400,000 تومان
قیمت 3 تخته
2,080,000 تومان
قیمت 4 تخته
2,020,000 تومان
قیمت کودک با تخت
1,600,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,260,000 تومان
قیمت 1 تخته
3,100,000 تومان
قیمت 3 تخته
2,200,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت کودک با تخت
1,630,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,260,000 تومان
قیمت 1 تخته
2,980,000 تومان
قیمت 3 تخته
2,200,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت کودک با تخت
1,630,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,350,000 تومان
قیمت 1 تخته
2,860,000 تومان
قیمت 3 تخته
2,170,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت کودک با تخت
1,680,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,560,000 تومان
قیمت 1 تخته
2,920,000 تومان
قیمت 3 تخته
2,410,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت کودک با تخت
1,780,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,620,000 تومان
قیمت 1 تخته
3,340,000 تومان
قیمت 3 تخته
2,440,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت کودک با تخت
1,810,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,740,000 تومان
قیمت 1 تخته
3,280,000 تومان
قیمت 3 تخته
2,680,000 تومان
قیمت 4 تخته
2,560,000 تومان
قیمت کودک با تخت
1,870,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,920,000 تومان
قیمت 1 تخته
2,800,000 تومان
قیمت 3 تخته
2,740,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت کودک با تخت
1,960,000 تومان
قیمت 2 تخته
3,100,000 تومان
قیمت 1 تخته
4,360,000 تومان
قیمت 3 تخته
2,680,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت کودک با تخت
1,080,000 تومان
قیمت 2 تخته
3,790,000 تومان
قیمت 1 تخته
6,120,000 تومان
قیمت 3 تخته
3,330,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت کودک با تخت
-
قیمت 2 تخته
4,070,000 تومان
قیمت 1 تخته
6,580,000 تومان
قیمت 3 تخته
3,790,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت کودک با تخت
-
قیمت 2 تخته
4,070,000 تومان
قیمت 1 تخته
6,580,000 تومان
قیمت 3 تخته
3,790,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت کودک با تخت
-

اطلاعات تور

نوع سفر زمینی
مدارک لازم
  • اسکن پاسپورت با 7 ماه اعتبار
  • ارائه تست منفی PCR کرونا
  • کارت تزریق واکسن
خدمات آژانس
  • راهنمای فارسی زبان
  • بیمه مسافرتی
  • اقامت در هتل با صبحانه
  • اتوبوس توریستی

توضیحات

تور زمینی وان (3شب) ویژه خرداد 1401

خدمات : اتوبوس 25 نفره ، ترانسفر خوی تا وان با اسپرینتر ، 3 شب اقامت در هتل ، راهنمای سفر در شهر وان و بیمه مسافرتی


مسئولین تور

  • فرشید امینی
6LdGk0sdAAAAAJaIEjas3JSCxphxBTtI-jmEENkm