تور زمینی وان بهمن ماه

(5 شب)
این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته
1,690,000 تومان
قیمت 3 تخته
1,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت
1,150,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
700,000 تومان
قیمت 2 تخته
1,790,000 تومان
قیمت 3 تخته
1,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت
1,200,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
700,000 تومان
قیمت 2 تخته
1,990,000 تومان
قیمت 3 تخته
1,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت
1,300,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
700,000 تومان
قیمت 2 تخته
1,990,000 تومان
قیمت 3 تخته
1,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت
1,300,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
700,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,190,000 تومان
قیمت 3 تخته
2,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت
1,400,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
700,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,390,000 تومان
قیمت 3 تخته
2,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت
1,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
700,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,390,000 تومان
قیمت 3 تخته
2,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت
1,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
700,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,390,000 تومان
قیمت 3 تخته
2,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت
1,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
700,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,390,000 تومان
قیمت 3 تخته
2,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت
1,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
700,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,390,000 تومان
قیمت 3 تخته
2,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت
1,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
700,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,490,000 تومان
قیمت 3 تخته
2,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت
1,550,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
700,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,590,000 تومان
قیمت 3 تخته
2,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت
1,600,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
700,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,590,000 تومان
قیمت 3 تخته
2,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت
1,600,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
700,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,590,000 تومان
قیمت 3 تخته
2,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت
1,600,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
700,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,690,000 تومان
قیمت 3 تخته
2,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت
1,650,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
700,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,690,000 تومان
قیمت 3 تخته
2,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت
1,650,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
700,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,690,000 تومان
قیمت 3 تخته
5,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,390,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
700,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,690,000 تومان
قیمت 3 تخته
5,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
700,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,990,000 تومان
قیمت 3 تخته
5,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
700,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر زمینی
مدارک لازم
  • اسکن پاسپورت با 7 ماه اعتبار
  • ارائه تست منفی PCR کرونا
  • کارت تزریق واکسن
خدمات آژانس
  • راهنمای فارسی زبان
  • بیمه مسافرتی
  • اقامت در هتل با صبحانه
  • اتوبوس توریستی

توضیحات

تور زمینی وان از تهران (5شب) ویژه بهمن

حرکت همه روزه از تهران

خدمات: اتوبوس 25 نفره از تهران تا خوی ، ترانسفر از خوی تا هتل با اسپیرینتر ، 5 شب اقامت در هتل با صبحانه ، راهنمای فارسی زبان در شهر وان

نرخ نوزاد 200،000 تومان  

مسئولین تور

6LdGk0sdAAAAAJaIEjas3JSCxphxBTtI-jmEENkm