تور زمینی وان بهمن ماه

(3 شب)
این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته
1,190,000 تومان
قیمت 3 تخته
1,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت
850,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
700,000 تومان
قیمت 2 تخته
1,290,000 تومان
قیمت 3 تخته
1,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت
900,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
700,000 تومان
قیمت 2 تخته
1,390,000 تومان
قیمت 3 تخته
1,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت
999,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
700,000 تومان
قیمت 2 تخته
1,490,000 تومان
قیمت 3 تخته
1,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت
1,050,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
700,000 تومان
قیمت 2 تخته
1,590,000 تومان
قیمت 3 تخته
1,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت
1,100,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
700,000 تومان
قیمت 2 تخته
1,590,000 تومان
قیمت 3 تخته
1,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت
1,100,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
700,000 تومان
قیمت 2 تخته
1,690,000 تومان
قیمت 3 تخته
1,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت
1,150,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
700,000 تومان
قیمت 2 تخته
1,790,000 تومان
قیمت 3 تخته
1,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت
1,200,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
700,000 تومان
قیمت 2 تخته
1,790,000 تومان
قیمت 3 تخته
1,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت
1,200,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
700,000 تومان
قیمت 2 تخته
1,790,000 تومان
قیمت 3 تخته
1,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت
1,200,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
700,000 تومان
قیمت 2 تخته
1,890,000 تومان
قیمت 3 تخته
1,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت
1,250,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
700,000 تومان
قیمت 2 تخته
1,890,000 تومان
قیمت 3 تخته
1,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت
1,250,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
700,000 تومان
قیمت 2 تخته
1,890,000 تومان
قیمت 3 تخته
1,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت
1,250,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
700,000 تومان
قیمت 2 تخته
1,890,000 تومان
قیمت 3 تخته
1,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت
1,250,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
700,000 تومان
قیمت 2 تخته
1,890,000 تومان
قیمت 3 تخته
1,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت
1,250,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
700,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,090,000 تومان
قیمت 3 تخته
1,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت
1,350,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
700,000 تومان
قیمت 2 تخته
3,490,000 تومان
قیمت 3 تخته
3,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,390,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
700,000 تومان
قیمت 2 تخته
3,590,000 تومان
قیمت 3 تخته
3,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
700,000 تومان
قیمت 2 تخته
3,890,000 تومان
قیمت 3 تخته
3,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,690,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
700,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر زمینی
مدارک لازم
  • اسکن پاسپورت با 7 ماه اعتبار
  • ارائه تست منفی PCR کرونا
  • کارت تزریق واکسن
خدمات آژانس
  • راهنمای فارسی زبان
  • بیمه مسافرتی
  • اقامت در هتل با صبحانه
  • اتوبوس توریستی

توضیحات

تور زمینی وان از تهران (3شب) ویژه بهمن

حرکت همه روزه از تهران

خدمات: اتوبوس 25 نفره از تهران تا خوی ، ترانسفر از خوی تا هتل با اسپیرینتر ، 3 شب اقامت در هتل با صبحانه ، راهنمای فارسی زبان در شهر وان

نرخ نوزاد 200،000 تومان  

مسئولین تور

6LdGk0sdAAAAAJaIEjas3JSCxphxBTtI-jmEENkm