تور دبی (4شب) ویژه دی با پرواز ایران ایرتور

(4 شب)
این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته
12,060,000 تومان
قیمت 1 تخته
15,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,960,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,990,000 تومان
قیمت 2 تخته
13,000,000 تومان
قیمت 1 تخته
17,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت
12,900,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,990,000 تومان
قیمت 2 تخته
13,250,000 تومان
قیمت 1 تخته
17,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت
13,150,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,990,000 تومان
قیمت 2 تخته
13,250,000 تومان
قیمت 1 تخته
17,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت
13,150,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,990,000 تومان
قیمت 2 تخته
13,900,000 تومان
قیمت 1 تخته
19,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت
13,800,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,990,000 تومان
قیمت 2 تخته
14,300,000 تومان
قیمت 1 تخته
19,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت
14,200,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,990,000 تومان
قیمت 2 تخته
14,300,000 تومان
قیمت 1 تخته
19,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت
14,200,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,990,000 تومان
قیمت 2 تخته
14,300,000 تومان
قیمت 1 تخته
20,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت
14,200,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,990,000 تومان
قیمت 2 تخته
14,300,000 تومان
قیمت 1 تخته
19,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت
14,200,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,990,000 تومان
قیمت 2 تخته
14,300,000 تومان
قیمت 1 تخته
20,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت
14,200,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,990,000 تومان
قیمت 2 تخته
14,700,000 تومان
قیمت 1 تخته
21,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت
14,600,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,990,000 تومان
قیمت 2 تخته
15,700,000 تومان
قیمت 1 تخته
21,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت
15,600,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,990,000 تومان
قیمت 2 تخته
16,200,000 تومان
قیمت 1 تخته
21,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت
16,100,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,990,000 تومان
قیمت 2 تخته
16,700,000 تومان
قیمت 1 تخته
25,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت
16,600,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,990,000 تومان
قیمت 2 تخته
17,400,000 تومان
قیمت 1 تخته
23,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت
17,300,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,990,000 تومان
قیمت 2 تخته
18,200,000 تومان
قیمت 1 تخته
2,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت
18,100,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,990,000 تومان
قیمت 2 تخته
18,200,000 تومان
قیمت 1 تخته
26,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت
18,100,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,990,000 تومان
قیمت 2 تخته
19,500,000 تومان
قیمت 1 تخته
28,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت
19,400,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,990,000 تومان
قیمت 2 تخته
20,400,000 تومان
قیمت 1 تخته
30,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت
20,300,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,990,000 تومان
قیمت 2 تخته
21,400,000 تومان
قیمت 1 تخته
32,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت
21,300,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,990,000 تومان
قیمت 2 تخته
21,600,000 تومان
قیمت 1 تخته
34,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت
21,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,990,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • اسکن پاسپورت با 7 ماه اعتبار
  • تست پی سی ار 72
  • اسکن کارت ملی
  • اسکن عکس رنگی 4*3 جدید پشت سفید JPG
  • اسکن تمام صفحات شناسنامه
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • بیمه مسافرتی
  • اقامت در هتل با صبحانه
  • ویزا توریستی
  • ترانسفر فرودگاهی

توضیحات

تور دبی (4 شب و 5 روز) ویژه دی با پرواز ایران ایرتور

قیمت کودک زیر 2 سال 3.400.000 تومان  می باشد.

همراه داشتن تست منفی کرونا با 72 ساعت اعتبار و (HESS CODE) الزامی است.

4 شب و 5 روز اقامت در هتل با خدمات 

ترانسفر فرودگاهی

بیمه مسافرتی با پوشش کرونا(زیر 60 سال)

ویزا توریستی

مسئولین تور

6LdGk0sdAAAAAJaIEjas3JSCxphxBTtI-jmEENkm