تور استانبول از شیراز (3شب) ویژه شهریور

(3 شب)
این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته
8,625,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,120,000 تومان
قیمت کودک با تخت
8,625,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
7,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,790,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,450,000 تومان
قیمت کودک با تخت
8,790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
7,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,790,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,450,000 تومان
قیمت کودک با تخت
8,790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
7,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,955,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت
8,790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
7,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,040,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت
8,790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
7,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,200,000 تومان
قیمت 1 تخته
10,770,000 تومان
قیمت کودک با تخت
8,870,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
7,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,285,000 تومان
قیمت 1 تخته
10,770,000 تومان
قیمت کودک با تخت
9,285,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
7,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,370,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت
9,040,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
7,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,530,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,265,000 تومان
قیمت کودک با تخت
9,450,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
7,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,615,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,430,000 تومان
قیمت کودک با تخت
9,285,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
7,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,945,000 تومان
قیمت 1 تخته
12,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت
9,120,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
7,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,110,000 تومان
قیمت 1 تخته
12,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت
9,450,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
7,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,350,000 تومان
قیمت 1 تخته
12,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت
9,840,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
7,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,655,000 تومان
قیمت 1 تخته
13,920,000 تومان
قیمت کودک با تخت
9,840,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
7,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,860,000 تومان
قیمت 1 تخته
14,940,000 تومان
قیمت کودک با تخت
9,840,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
7,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,935,000 تومان
قیمت 1 تخته
14,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,275,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
7,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
12,185,000 تومان
قیمت 1 تخته
16,570,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,350,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
7,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
12,185,000 تومان
قیمت 1 تخته
16,570,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,350,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
7,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
95,300,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,265,000 تومان
قیمت کودک با تخت
9,285,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
7,800,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • اسکن پاسپورت با 7 ماه اعتبار
  • ارائه تست منفی PCR کرونا
خدمات آژانس
  • راهنمای سفر
  • بلیط رفت و برگشت
  • استقبال فرودگاهی
  • بیمه مسافرتی
  • اقامت در هتل با صبحانه

توضیحات

تور استانبول مبدا از شیراز(3 شب و 4 روز) ویژه شهریور ماه با پرواز ترکیش

پرواز هر روز انجام می شود لطفا برای تاریخ های دیگر با کانتر مربوطه تماس بگیرید. 02145813

نرخ نوازد 0 تا 2 سال: 990،000 تومان

خدمات تور: بلیط رفت و برگشت، استقبال فرودگاهی، 3 شب اقامت در هتل با صبحانه، لیدر فارسی زبان، تستpcr ، گشت های متنوع رایگان

مسئولین تور

6LdGk0sdAAAAAJaIEjas3JSCxphxBTtI-jmEENkm