تور استانبول (3شب) ویژه 17 و 18 مهر

(3 شب)
این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته
5,400,000 تومان
قیمت 1 تخته
6,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,400,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,720,000 تومان
قیمت 1 تخته
6,850,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,630,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,890,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,280,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,450,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,980,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,540,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,980,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,540,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,150,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,630,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,630,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,220,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,850,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,710,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,320,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,060,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,980,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,590,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,540,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,590,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,540,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,590,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,980,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,590,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,760,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,630,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,590,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,760,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,630,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,670,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,760,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,630,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,670,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,670,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,630,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,670,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,760,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,720,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,670,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,930,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,630,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,760,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,930,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,630,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,760,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,240,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,630,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,020,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,460,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,720,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,130,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,810,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,190,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,720,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,190,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,720,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,440,000 تومان
قیمت 1 تخته
10,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,810,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,440,000 تومان
قیمت 1 تخته
10,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,710,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,540,000 تومان
قیمت 1 تخته
10,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,220,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,540,000 تومان
قیمت 1 تخته
10,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,320,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,650,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,720,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,120,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,400,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,750,000 تومان
قیمت 1 تخته
10,810,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,810,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,750,000 تومان
قیمت 1 تخته
10,910,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,010,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,950,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,210,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,220,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,050,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,210,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,010,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,660,000 تومان
قیمت 1 تخته
12,540,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,110,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,660,000 تومان
قیمت 1 تخته
12,740,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,220,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,170,000 تومان
قیمت 1 تخته
13,760,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,730,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,300,000 تومان
قیمت 1 تخته
14,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,730,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,600,000 تومان
قیمت 1 تخته
17,840,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,220,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,700,000 تومان
قیمت 1 تخته
16,820,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,220,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
12,030,000 تومان
قیمت 1 تخته
18,150,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,640,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
13,050,000 تومان
قیمت 1 تخته
21,520,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,240,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
14,780,000 تومان
قیمت 1 تخته
24,980,000 تومان
قیمت کودک با تخت
8,260,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,200,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • اصل گذرنامه با 6 ماه اعتبار
  • ارائه تست منفی PCR کرونا
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • اقامت در هتل
  • لیدر فارسی زبان و راهنمای محلی
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بیمه مسافرتی
  • گشت شهری

توضیحات

تور استانبول(3 شب و 4 روز) ویژه 17 و 18 مهر با پرواز قشم ایر

پایین ترین نرخ پروازی
پرواز هر روز انجام می شود لطفا برای تاریخ های دیگر با کانتر مربوطه تماس بگیرید. 
02145813

رفت و برگشت با پرواز قشم ایر

نرخ نوازد 0 تا 2 سال: 990،000 تومان

خدمات تور: بلیط رفت و برگشت با قشم ایر، استقبال فرودگاهی، 3 شب اقامت در هتل، لیدر فارسی زبان، تستpcr ، گشت های متنوع رایگان

مسئولین تور

6LdGk0sdAAAAAJaIEjas3JSCxphxBTtI-jmEENkm