تور استانبول (4شب) ویژه مرداد

(3 شب)
این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته
3,750,000 تومان
قیمت 1 تخته
4,830,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,750,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,500,000 تومان
-
قیمت 2 تخته
4,650,000 تومان
قیمت 1 تخته
5,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
4,730,000 تومان
قیمت 1 تخته
5,920,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,410,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
4,780,000 تومان
قیمت 1 تخته
6,480,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,120,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
4,810,000 تومان
قیمت 1 تخته
6,080,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,090,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
4,890,000 تومان
قیمت 1 تخته
6,160,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,050,000 تومان
قیمت 1 تخته
6,480,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,170,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,500,000 تومان
-
قیمت 2 تخته
5,280,000 تومان
قیمت 1 تخته
6,870,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,440,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,350,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,810,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,440,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,270,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,440,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,270,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,810,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,440,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,350,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,440,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,270,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,520,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,430,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,570,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,520,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,430,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,730,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,520,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,430,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,600,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,570,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,840,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,750,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,920,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,570,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,000,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,380,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,650,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,160,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,280,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,920,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,670,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,280,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,830,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,050,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,460,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,110,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,570,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,560,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,580,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,670,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,650,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,680,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,670,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,870,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,340,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,070,000 تومان
قیمت 1 تخته
10,140,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,960,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,110,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت
41,700,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,220,000 تومان
قیمت 1 تخته
10,810,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,670,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,980,000 تومان
قیمت 1 تخته
12,130,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,050,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,170,000 تومان
قیمت 1 تخته
12,610,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,520,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,640,000 تومان
قیمت 1 تخته
13,650,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,610,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,240,000 تومان
قیمت 1 تخته
18,680,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,050,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,240,000 تومان
قیمت 1 تخته
15,910,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,370,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,620,000 تومان
قیمت 1 تخته
17,330,000 تومان
قیمت کودک با تخت
50,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
13,840,000 تومان
قیمت 1 تخته
24,040,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
15,360,000 تومان
قیمت 1 تخته
27,070,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,030,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,100,000 تومان
قیمت 2 تخته
70,300,000 تومان
قیمت 1 تخته
10,430,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,860,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,500,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • اصل گذرنامه با 6 ماه اعتبار
  • ارائه تست منفی PCR کرونا
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • اقامت در هتل
  • لیدر فارسی زبان و راهنمای محلی
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بیمه مسافرتی
  • گشت شهری

توضیحات

تور استانبول(4 شب و 5 روز) ویژه مرداد

پایین ترین نرخ پروازی
پرواز هر روز انجام می شود لطفا برای تاریخ های دیگر با کانتر مربوطه تماس بگیرید. 
02145813

رفت و برگشت با پرواز قشم ایر

نرخ نوازد 0 تا 2 سال: 990،000 تومان

خدمات تور: بلیط رفت و برگشت با قشم ایر، استقبال فرودگاهی، 4 شب اقامت در هتل، لیدر فارسی زبان، تستpcr رایگان، گشت های متنوع رایگان

مسئولین تور

6LdGk0sdAAAAAJaIEjas3JSCxphxBTtI-jmEENkm