تور استانبول (6شب) ویژه 14 و 15 مرداد

(6 شب)
این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته
5,730,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,670,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,570,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,200,000 تومان
-
قیمت 2 تخته
6,050,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,730,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,380,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,810,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,570,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,540,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,130,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,730,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,190,000 تومان
قیمت 1 تخته
10,430,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,080,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,200,000 تومان
-
قیمت 2 تخته
7,630,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,420,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,580,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,630,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,420,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,580,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,670,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,730,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,000,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,880,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,000,000 تومان
قیمت 1 تخته
12,050,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,000,000 تومان
قیمت 1 تخته
12,050,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,210,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,160,000 تومان
قیمت 1 تخته
12,210,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,380,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,480,000 تومان
قیمت 1 تخته
12,370,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,730,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,480,000 تومان
قیمت 1 تخته
13,020,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,730,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,640,000 تومان
قیمت 1 تخته
13,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,810,000 تومان
قیمت 1 تخته
12,050,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,380,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,970,000 تومان
قیمت 1 تخته
14,150,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,050,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,130,000 تومان
قیمت 1 تخته
14,310,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,730,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,350,000 تومان
قیمت 1 تخته
14,730,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,090,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,350,000 تومان
قیمت 1 تخته
14,540,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,860,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,740,000 تومان
قیمت 1 تخته
15,110,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,900,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,120,000 تومان
قیمت 1 تخته
16,260,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,090,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,310,000 تومان
قیمت 1 تخته
16,460,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,090,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,310,000 تومان
قیمت 1 تخته
16,460,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,090,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,590,000 تومان
قیمت 1 تخته
15,610,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,540,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,890,000 تومان
قیمت 1 تخته
17,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,470,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
11,070,000 تومان
قیمت 1 تخته
15,930,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,080,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
11,660,000 تومان
قیمت 1 تخته
19,340,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,090,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
12,810,000 تومان
قیمت 1 تخته
21,260,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,860,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
14,100,000 تومان
قیمت 1 تخته
22,470,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,850,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
14,150,000 تومان
قیمت 1 تخته
24,330,000 تومان
قیمت کودک با تخت
8,010,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
15,690,000 تومان
قیمت 1 تخته
25,480,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,820,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
17,420,000 تومان
قیمت 1 تخته
30,860,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,860,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
17,420,000 تومان
قیمت 1 تخته
28,940,000 تومان
قیمت کودک با تخت
9,540,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
18,180,000 تومان
قیمت 1 تخته
31,820,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,860,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
24,710,000 تومان
قیمت 1 تخته
45,450,000 تومان
قیمت کودک با تخت
8,780,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
27,780,000 تومان
قیمت 1 تخته
51,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,200,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • اصل گذرنامه با 6 ماه اعتبار
  • ارائه تست منفی PCR کرونا
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • اقامت در هتل
  • لیدر فارسی زبان و راهنمای محلی
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بیمه مسافرتی
  • گشت شهری

توضیحات

تور استانبول(4 شب و 5 روز) ویژه مرداد

نرخ ها در تاریخ  14 و 15 مرداد  طبق پکیج میباشد.
پرواز هر روز انجام می شود لطفا برای تاریخ های دیگر با کانتر مربوطه تماس بگیرید. 
02145813

رفت و برگشت با پرواز قشم ایر

نرخ نوازد 0 تا 2 سال: 990،000 تومان

خدمات تور: بلیط رفت و برگشت با قشم ایر، استقبال فرودگاهی، 6 شب اقامت در هتل، لیدر فارسی زبان، تستpcr رایگان، گشت های متنوع رایگان

مسئولین تور

6LdGk0sdAAAAAJaIEjas3JSCxphxBTtI-jmEENkm