تور استانبول (7شب) ویژه 10 و 11 و 17 مرداد

(7 شب)
این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته
5,890,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,710,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,500,000 تومان
-
قیمت 2 تخته
6,260,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,470,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,630,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,710,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,810,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,760,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,300,000 تومان
قیمت 1 تخته
10,460,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,550,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,230,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,160,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,500,000 تومان
-
قیمت 2 تخته
8,100,000 تومان
قیمت 1 تخته
12,340,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,290,000 تومان
قیمت 1 تخته
12,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,450,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,290,000 تومان
قیمت 1 تخته
12,710,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,290,000 تومان
قیمت 1 تخته
12,710,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,470,000 تومان
قیمت 1 تخته
13,070,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,080,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,660,000 تومان
قیمت 1 تخته
13,260,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,630,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,660,000 تومان
قیمت 1 تخته
13,070,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,660,000 تومان
قیمت 1 تخته
13,440,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,020,000 تومان
قیمت 1 تخته
14,180,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,330,000 تومان
قیمت 1 تخته
14,750,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,070,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,390,000 تومان
قیمت 1 تخته
13,070,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,630,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,580,000 تومان
قیمت 1 تخته
15,470,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,260,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,760,000 تومان
قیمت 1 تخته
15,650,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,190,000 تومان
قیمت 1 تخته
16,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,370,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,630,000 تومان
قیمت 1 تخته
17,360,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,370,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,630,000 تومان
قیمت 1 تخته
17,360,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,370,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,850,000 تومان
قیمت 1 تخته
17,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
11,060,000 تومان
قیمت 1 تخته
18,010,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
11,060,000 تومان
قیمت 1 تخته
18,010,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
11,420,000 تومان
قیمت 1 تخته
17,120,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,810,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
11,710,000 تومان
قیمت 1 تخته
19,530,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,720,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
11,970,000 تومان
قیمت 1 تخته
17,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,160,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
12,360,000 تومان
قیمت 1 تخته
21,040,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
13,880,000 تومان
قیمت 1 تخته
23,430,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,160,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
15,840,000 تومان
قیمت 1 تخته
25,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,370,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
15,840,000 تومان
قیمت 1 تخته
27,770,000 تومان
قیمت کودک با تخت
8,460,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
17,140,000 تومان
قیمت 1 تخته
28,210,000 تومان
قیمت کودک با تخت
8,240,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
18,010,000 تومان
قیمت 1 تخته
32,110,000 تومان
قیمت کودک با تخت
8,460,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
18,660,000 تومان
قیمت 1 تخته
31,030,000 تومان
قیمت کودک با تخت
9,540,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
19,960,000 تومان
قیمت 1 تخته
36,230,000 تومان
قیمت کودک با تخت
8,240,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
29,510,000 تومان
قیمت 1 تخته
55,110,000 تومان
قیمت کودک با تخت
9,330,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
30,810,000 تومان
قیمت 1 تخته
57,720,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,710,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,500,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • اصل گذرنامه با 6 ماه اعتبار
  • ارائه تست منفی PCR کرونا
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • اقامت در هتل
  • لیدر فارسی زبان و راهنمای محلی
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بیمه مسافرتی
  • گشت شهری

توضیحات

تور استانبول(7 شب و 6 روز) ویژه مرداد

نرخ ها در تاریخ  10 و 11 و 17 مرداد  طبق پکیج میباشد.
پرواز هر روز انجام می شود لطفا برای تاریخ های دیگر با کانتر مربوطه تماس بگیرید. 
02145813

رفت و برگشت با پرواز قشم ایر

نرخ نوازد 0 تا 2 سال: 990،000 تومان

خدمات تور: بلیط رفت و برگشت با قشم ایر، استقبال فرودگاهی، 7 شب اقامت در هتل، لیدر فارسی زبان، تستpcr رایگان، گشت های متنوع رایگان

مسئولین تور

6LdGk0sdAAAAAJaIEjas3JSCxphxBTtI-jmEENkm