تور استانبول (4شب) ویژه مرداد

(4 شب)
این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته
4,150,000 تومان
قیمت 1 تخته
5,870,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,150,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
-
قیمت 2 تخته
5,020,000 تومان
قیمت 1 تخته
6,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,810,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,120,000 تومان
قیمت 1 تخته
6,710,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,700,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,230,000 تومان
قیمت 1 تخته
6,930,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,280,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,340,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,030,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,810,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,550,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,460,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,380,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
-
قیمت 2 تخته
5,870,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,810,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,930,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,050,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,080,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,620,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,230,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,080,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,520,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,810,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,080,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,520,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,810,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,080,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,520,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,230,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,080,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,620,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,810,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,180,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,730,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,910,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,180,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,730,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,120,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,180,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,730,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,120,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,290,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,940,000 تومان
قیمت کودک با تخت
49,100,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,610,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,150,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,810,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,710,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,910,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,820,000 تومان
قیمت 1 تخته
10,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,020,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,030,000 تومان
قیمت 1 تخته
10,420,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,810,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,190,000 تومان
قیمت 1 تخته
10,720,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,050,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,190,000 تومان
قیمت 1 تخته
10,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,550,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,440,000 تومان
قیمت 1 تخته
10,970,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,920,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,570,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,050,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,690,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,720,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,050,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,990,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,270,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,340,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,200,000 تومان
قیمت 1 تخته
12,730,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,300,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,300,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,480,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,380,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,450,000 تومان
قیمت 1 تخته
13,240,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,050,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,460,000 تومان
قیمت 1 تخته
15,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,550,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,710,000 تومان
قیمت 1 تخته
15,630,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,180,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,340,000 تومان
قیمت 1 تخته
17,020,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,310,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,840,000 تومان
قیمت 1 تخته
18,150,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,310,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
11,350,000 تومان
قیمت 1 تخته
17,770,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,180,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
12,480,000 تومان
قیمت 1 تخته
21,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,550,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
12,480,000 تومان
قیمت 1 تخته
20,040,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,310,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
12,980,000 تومان
قیمت 1 تخته
21,930,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,550,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
17,270,000 تومان
قیمت 1 تخته
30,880,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,810,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
19,280,000 تومان
قیمت 1 تخته
34,910,000 تومان
قیمت کودک با تخت
8,200,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,000,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • اصل گذرنامه با 6 ماه اعتبار
  • ارائه تست منفی PCR کرونا
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • اقامت در هتل
  • لیدر فارسی زبان و راهنمای محلی
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بیمه مسافرتی
  • گشت شهری

توضیحات

تور استانبول(4 شب و 5 روز) ویژه مرداد

طبق پایین ترین نرخ پروازی

پرواز هر روز انجام می شود لطفا برای تاریخ های دیگر با کانتر مربوطه تماس بگیرید. 02145813

رفت و برگشت با پرواز قشم ایر

نرخ نوازد 0 تا 2 سال: 990،000 تومان

خدمات تور: بلیط رفت و برگشت با قشم ایر، استقبال فرودگاهی، 4 شب اقامت در هتل، لیدر فارسی زبان، تستpcr رایگان، گشت های متنوع رایگان

مسئولین تور

6LdGk0sdAAAAAJaIEjas3JSCxphxBTtI-jmEENkm