تور آنتالیا ویژه 12 شهریور

(6 شب)
این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته
9,085,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,975,000 تومان
قیمت کودک با تخت
8,450,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,790,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,270,000 تومان
قیمت کودک با تخت
8,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
11,405,000 تومان
قیمت 1 تخته
13,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت
9,610,000 تومان
قیمت 2 تخته
11,410,000 تومان
قیمت 1 تخته
13,930,000 تومان
قیمت کودک با تخت
9,615,000 تومان
قیمت 2 تخته
11,585,000 تومان
قیمت 1 تخته
13,470,000 تومان
قیمت کودک با تخت
9,700,000 تومان
قیمت 2 تخته
13,105,000 تومان
قیمت 1 تخته
17,325,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,460,000 تومان
قیمت 2 تخته
13,950,000 تومان
قیمت 1 تخته
18,245,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,880,000 تومان
قیمت 2 تخته
15,220,000 تومان
قیمت 1 تخته
20,770,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,520,000 تومان
قیمت 2 تخته
16,280,000 تومان
قیمت 1 تخته
24,735,000 تومان
قیمت کودک با تخت
12,045,000 تومان
قیمت 2 تخته
17,330,000 تومان
قیمت 1 تخته
24,950,000 تومان
قیمت کودک با تخت
12,575,000 تومان
قیمت 2 تخته
17,970,000 تومان
قیمت 1 تخته
24,060,000 تومان
قیمت کودک با تخت
12,890,000 تومان
قیمت 2 تخته
18,390,000 تومان
قیمت 1 تخته
28,970,000 تومان
قیمت کودک با تخت
13,100,000 تومان
قیمت 2 تخته
18,600,000 تومان
قیمت 1 تخته
26,155,000 تومان
قیمت کودک با تخت
13,210,000 تومان
قیمت 2 تخته
19,025,000 تومان
قیمت 1 تخته
30,235,000 تومان
قیمت کودک با تخت
13,420,000 تومان
قیمت 2 تخته
19,450,000 تومان
قیمت 1 تخته
31,080,000 تومان
قیمت کودک با تخت
13,630,000 تومان
قیمت 2 تخته
19,450,000 تومان
قیمت 1 تخته
31,080,000 تومان
قیمت کودک با تخت
13,630,000 تومان
قیمت 2 تخته
21,775,000 تومان
قیمت 1 تخته
28,755,000 تومان
قیمت کودک با تخت
-
قیمت 2 تخته
22,530,000 تومان
قیمت 1 تخته
33,570,000 تومان
قیمت کودک با تخت
15,170,000 تومان
قیمت 2 تخته
23,260,000 تومان
قیمت 1 تخته
32,520,000 تومان
قیمت کودک با تخت
15,535,000 تومان
قیمت 2 تخته
23,680,000 تومان
قیمت 1 تخته
33,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت
15,750,000 تومان
قیمت 2 تخته
23,680,000 تومان
قیمت 1 تخته
39,540,000 تومان
قیمت کودک با تخت
15,750,000 تومان
قیمت 2 تخته
23,890,000 تومان
قیمت 1 تخته
33,535,000 تومان
قیمت کودک با تخت
15,850,000 تومان
قیمت 2 تخته
24,100,000 تومان
قیمت 1 تخته
32,245,000 تومان
قیمت کودک با تخت
15,960,000 تومان
قیمت 2 تخته
24,310,000 تومان
قیمت 1 تخته
34,210,000 تومان
قیمت کودک با تخت
16,065,000 تومان
قیمت 2 تخته
26,430,000 تومان
قیمت 1 تخته
35,735,000 تومان
قیمت کودک با تخت
17,120,000 تومان
قیمت 2 تخته
26,850,000 تومان
قیمت 1 تخته
36,370,000 تومان
قیمت کودک با تخت
17,330,000 تومان
قیمت 2 تخته
26,850,000 تومان
قیمت 1 تخته
40,175,000 تومان
قیمت کودک با تخت
17,330,000 تومان
قیمت 2 تخته
27,060,000 تومان
قیمت 1 تخته
41,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت
17,440,000 تومان
قیمت 2 تخته
27,060,000 تومان
قیمت 1 تخته
38,610,000 تومان
قیمت کودک با تخت
17,440,000 تومان
قیمت 2 تخته
27,060,000 تومان
قیمت 1 تخته
41,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت
17,440,000 تومان
قیمت 2 تخته
27,910,000 تومان
قیمت 1 تخته
38,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت
17,860,000 تومان
قیمت 2 تخته
30,235,000 تومان
قیمت 1 تخته
52,655,000 تومان
قیمت کودک با تخت
19,025,000 تومان
قیمت 2 تخته
30,235,000 تومان
قیمت 1 تخته
41,445,000 تومان
قیمت کودک با تخت
19,025,000 تومان
قیمت 2 تخته
30,240,000 تومان
قیمت 1 تخته
52,655,000 تومان
قیمت کودک با تخت
19,025,000 تومان
قیمت 2 تخته
32,040,000 تومان
قیمت 1 تخته
44,155,000 تومان
قیمت کودک با تخت
19,930,000 تومان
قیمت 2 تخته
32,140,000 تومان
قیمت 1 تخته
46,730,000 تومان
قیمت کودک با تخت
19,980,000 تومان
قیمت 2 تخته
32,140,000 تومان
قیمت 1 تخته
44,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت
19,980,000 تومان
قیمت 2 تخته
32,350,000 تومان
قیمت 1 تخته
44,620,000 تومان
قیمت کودک با تخت
20,080,000 تومان
قیمت 2 تخته
32,560,000 تومان
قیمت 1 تخته
44,935,000 تومان
قیمت کودک با تخت
20,190,000 تومان
قیمت 2 تخته
33,660,000 تومان
قیمت 1 تخته
46,580,000 تومان
قیمت کودک با تخت
20,740,000 تومان
قیمت 2 تخته
34,250,000 تومان
قیمت 1 تخته
47,470,000 تومان
قیمت کودک با تخت
-
قیمت 2 تخته
34,250,000 تومان
قیمت 1 تخته
4,747,000 تومان
قیمت کودک با تخت
-
قیمت 2 تخته
34,255,000 تومان
قیمت 1 تخته
47,580,000 تومان
قیمت کودک با تخت
-
قیمت 2 تخته
37,430,000 تومان
قیمت 1 تخته
55,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت
22,620,000 تومان
قیمت 2 تخته
37,850,000 تومان
قیمت 1 تخته
52,865,000 تومان
قیمت کودک با تخت
22,830,000 تومان
قیمت 2 تخته
38,910,000 تومان
قیمت 1 تخته
60,670,000 تومان
قیمت کودک با تخت
23,360,000 تومان
قیمت 2 تخته
39,540,000 تومان
قیمت 1 تخته
55,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت
-
قیمت 2 تخته
40,175,000 تومان
قیمت 1 تخته
56,355,000 تومان
قیمت کودک با تخت
23,995,000 تومان
قیمت 2 تخته
40,300,000 تومان
قیمت 1 تخته
56,540,000 تومان
قیمت کودک با تخت
24,060,000 تومان
قیمت 2 تخته
41,015,000 تومان
قیمت 1 تخته
57,615,000 تومان
قیمت کودک با تخت
24,415,000 تومان
قیمت 2 تخته
41,445,000 تومان
قیمت 1 تخته
68,350,000 تومان
قیمت کودک با تخت
24,630,000 تومان
قیمت 2 تخته
41,870,000 تومان
قیمت 1 تخته
75,920,000 تومان
قیمت کودک با تخت
24,840,000 تومان
قیمت 2 تخته
45,675,000 تومان
قیمت 1 تخته
72,175,000 تومان
قیمت کودک با تخت
26,745,000 تومان
قیمت 2 تخته
46,945,000 تومان
قیمت 1 تخته
74,330,000 تومان
قیمت کودک با تخت
27,380,000 تومان
قیمت 2 تخته
65,770,000 تومان
قیمت 1 تخته
112,130,000 تومان
قیمت کودک با تخت
36,790,000 تومان
قیمت 2 تخته
72,960,000 تومان
قیمت 1 تخته
125,070,000 تومان
قیمت کودک با تخت
40,390,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • ارائه تست منفی PCR کرونا
  • اسکن پاسپورت با 7 ماه اعتبار
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • راهنمای سفر
  • بیمه مسافرتی
  • اقامت در هتل

توضیحات

تور آنتالیا ویژه 12 شهریور(6 شب و 7 روز) با پرواز کرندون

همراه داشتن جواب منفی تست کرونا 72 ساعت قبل پرواز الزامی می باشد .

در صورت مثبت شدن تست کرونا از 72 ساعت تا 48 ساعت قبل از پرواز کلیه هزینه های فرد مبتلا و خانواده درجه یک ایشان مستردد می گردد .

خدمات : بلیت رفت و برگشت با پرواز کرندون ، ترانسفر فرودگاهی ، 6 شب اقامت در هتل ، راهنمای فارسی زبان ، بیمه مسافرتی با پوشش کرونا

نرخ نوزاد زیر 2 سال 990،000 تومان و کودک بدون تخت 6.990.000 تومان می باشد.

مسئولین تور

6LdGk0sdAAAAAJaIEjas3JSCxphxBTtI-jmEENkm