تور بلغارستان(وارنا) | ویژه 16 و 23 تیر

(7 شب)

هتل ها

قیمت 2 تخته
23,790,000 تومان
قیمت 1 تخته
27,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت
16,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,490,000 تومان
قیمت 2 تخته
24,890,000 تومان
قیمت 1 تخته
28,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت
16,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
16,890,000 تومان
قیمت 2 تخته
25,990,000 تومان
قیمت 1 تخته
30,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت
17,390,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
11,990,000 تومان
قیمت 2 تخته
26,790,000 تومان
قیمت 1 تخته
30,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت
15,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
13,690,000 تومان
park view
قیمت 2 تخته
26,990,000 تومان
قیمت 1 تخته
30,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت
17,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
17,990,000 تومان
قیمت 2 تخته
27,290,000 تومان
قیمت 1 تخته
31,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت
15,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
13,690,000 تومان
sea view
قیمت 2 تخته
27,990,000 تومان
قیمت 1 تخته
36,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت
18,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
11,990,000 تومان
قیمت 2 تخته
28,390,000 تومان
قیمت 1 تخته
31,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت
18,790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
10,490,000 تومان
قیمت 2 تخته
29,690,000 تومان
قیمت 1 تخته
42,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت
19,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
11,990,000 تومان
قیمت 2 تخته
30,290,000 تومان
قیمت 1 تخته
37,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت
15,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
13,690,000 تومان
قیمت 2 تخته
30,290,000 تومان
قیمت 1 تخته
34,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت
19,590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
14,190,000 تومان
قیمت 2 تخته
31,890,000 تومان
قیمت 1 تخته
40,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت
16,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
14,190,000 تومان
قیمت 2 تخته
32,890,000 تومان
قیمت 1 تخته
41,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت
20,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
14,490,000 تومان
قیمت 2 تخته
32,990,000 تومان
قیمت 1 تخته
45,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت
20,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
13,690,000 تومان
قیمت 2 تخته
33,190,000 تومان
قیمت 1 تخته
43,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت
20,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
20,990,000 تومان
قیمت 2 تخته
33,990,000 تومان
قیمت 1 تخته
42,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت
16,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
14,190,000 تومان
قیمت 2 تخته
37,490,000 تومان
قیمت 1 تخته
46,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت
21,790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
21,790,000 تومان
قیمت 2 تخته
37,490,000 تومان
قیمت 1 تخته
50,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت
23,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
23,190,000 تومان
sup sea view
قیمت 2 تخته
37,490,000 تومان
قیمت 1 تخته
48,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت
23,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
23,190,000 تومان
قیمت 2 تخته
39,590,000 تومان
قیمت 1 تخته
51,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت
18,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
16,290,000 تومان
park view
قیمت 2 تخته
40,990,000 تومان
قیمت 1 تخته
52,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت
18,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
16,290,000 تومان
قیمت 2 تخته
40,990,000 تومان
قیمت 1 تخته
51,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت
18,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
16,290,000 تومان
قیمت 2 تخته
41,790,000 تومان
قیمت 1 تخته
53,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت
45,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
25,490,000 تومان
sup park view
قیمت 2 تخته
42,890,000 تومان
قیمت 1 تخته
54,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت
18,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
16,290,000 تومان
قیمت 2 تخته
44,490,000 تومان
قیمت 1 تخته
57,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت
26,790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
26,790,000 تومان
sup sea view
قیمت 2 تخته
48,990,000 تومان
قیمت 1 تخته
60,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت
28,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
16,290,000 تومان
level room
قیمت 2 تخته
55,790,000 تومان
قیمت 1 تخته
-
قیمت کودک با تخت
28,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
16,290,000 تومان
junior suit

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
 • اسکن پاسپورت با 7 ماه اعتبار
 • اسکن تمام صفحات شناسنامه
 • پرینت حساب بانکی
 • ضمانت بازگشت مسافر به مبلغ 300.000.000 ریال به ازای هر نفر
 • 2 دوز واکسن و گذشت 14 روز از دوز دوم
 • اسکن کارت ملی
خدمات آژانس
 • بلیط رفت و برگشت
 • بیمه مسافرتی
 • ترانسفر فرودگاهی
 • ویزا توریستی
 • اقامت در هتل

توضیحات

تور وارنا (7 شب و 8 روز) با پرواز ایر باس 340 ماهان

تاریخ رفت  16 و 23 تیر

 نرخ نوزاد 1.195.00 تومان  و در هتل ادمیرال 1.325.000 تومان بابت تخت نوزاد می باشد.

تور چارتر غیر قابل استرداد میباشد.

خدمات تور: بلیط رفت و برگشت، ترانسفر فرودگاهی، 7 شب اقامت در هتل، ویزا، بیمه مسافرتی

مسئولین تور

6LdGk0sdAAAAAJaIEjas3JSCxphxBTtI-jmEENkm