تور استانبول (4شب) ویژه عید غدیر خم

(4 شب)
این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته
4,250,000 تومان
قیمت 1 تخته
5,430,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,250,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,950,000 تومان
-
قیمت 2 تخته
4,250,000 تومان
قیمت 1 تخته
5,430,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,250,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,950,000 تومان
-
قیمت 2 تخته
4,710,000 تومان
قیمت 1 تخته
5,940,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,710,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,950,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,020,000 تومان
قیمت 1 تخته
6,560,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,410,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,950,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,120,000 تومان
قیمت 1 تخته
6,660,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,710,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,950,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,540,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,470,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,810,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,950,000 تومان
-
قیمت 2 تخته
5,740,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,710,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,950,000 تومان
-
قیمت 2 تخته
5,740,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,680,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,020,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,950,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,840,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,710,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,950,000 تومان
-
قیمت 2 تخته
5,840,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,200,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,950,000 تومان
-
قیمت 2 تخته
5,940,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,610,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,950,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,940,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,710,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,950,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,250,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,710,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,710,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,950,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,630,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,650,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,930,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,950,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,630,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,650,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,810,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,950,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,070,000 تومان
قیمت 1 تخته
10,450,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,920,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,950,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,110,000 تومان
قیمت 1 تخته
10,610,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,930,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,950,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,230,000 تومان
قیمت 1 تخته
10,850,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,930,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,950,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,270,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,060,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,710,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,950,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,480,000 تومان
قیمت 1 تخته
10,350,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,230,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,950,000 تومان
-
قیمت 2 تخته
7,950,000 تومان
قیمت 1 تخته
12,420,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,300,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,950,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,320,000 تومان
قیمت 1 تخته
13,030,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,930,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,950,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,520,000 تومان
قیمت 1 تخته
14,720,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,020,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,950,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,770,000 تومان
قیمت 1 تخته
14,720,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,540,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,950,000 تومان
قیمت 2 تخته
12,060,000 تومان
قیمت 1 تخته
20,520,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,420,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,950,000 تومان
قیمت 2 تخته
18,710,000 تومان
قیمت 1 تخته
33,810,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,950,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,950,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • اصل گذرنامه با 6 ماه اعتبار
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • اقامت در هتل
  • لیدر فارسی زبان و راهنمای محلی
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بیمه مسافرتی
  • گشت شهری

توضیحات

تور استانبول(4 شب و 5 روز) ویژه عید غدیر خم

نرخ ها در تاریخ 4 مرداد طبق پکیج میباشد.

تاریخ های دیگر با کانتر مربوطه چک شود.

رفت و برگشت با پرواز قشم ایرنرخ نوازد 0 تا 2 سال: 990،000 تومان

خدمات تور: بلیط رفت و برگشت با قشم ایر، استقبال فرودگاهی، 4 شب اقامت در هتل، لیدر فارسی زبان، گشت های متنوع رایگان

مسئولین تور

6LdGk0sdAAAAAJaIEjas3JSCxphxBTtI-jmEENkm