تور استانبول (5شب) ویژه مرداد ماه

(5 شب)
این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته
4,740,000 تومان
قیمت 1 تخته
5,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,740,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,400,000 تومان
-
قیمت 2 تخته
4,740,000 تومان
قیمت 1 تخته
5,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,740,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,400,000 تومان
-
قیمت 2 تخته
5,020,000 تومان
قیمت 1 تخته
6,560,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,020,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,400,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,400,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,320,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,640,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,400,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,530,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,450,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,020,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,400,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,050,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,470,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,150,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,400,000 تومان
-
قیمت 2 تخته
6,300,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,120,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,020,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,400,000 تومان
-
قیمت 2 تخته
6,300,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,730,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,400,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,400,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,430,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,240,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,020,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,400,000 تومان
-
قیمت 2 تخته
6,430,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,370,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,380,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,400,000 تومان
-
قیمت 2 تخته
6,560,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,630,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,400,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,560,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,630,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,020,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,400,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,940,000 تومان
قیمت 1 تخته
10,010,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,020,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,400,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,410,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,300,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,400,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,960,000 تومان
قیمت 1 تخته
12,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,280,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,400,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,010,000 تومان
قیمت 1 تخته
12,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,300,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,400,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,170,000 تومان
قیمت 1 تخته
12,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,300,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,400,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,220,000 تومان
قیمت 1 تخته
12,960,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,020,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,400,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,480,000 تومان
قیمت 1 تخته
12,060,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,660,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,400,000 تومان
-
قیمت 2 تخته
9,070,000 تومان
قیمت 1 تخته
14,660,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,750,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,400,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,370,000 تومان
قیمت 1 تخته
15,110,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,350,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,400,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,520,000 تومان
قیمت 1 تخته
15,410,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,300,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,400,000 تومان
قیمت 2 تخته
11,030,000 تومان
قیمت 1 تخته
17,530,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,660,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,400,000 تومان
قیمت 2 تخته
11,340,000 تومان
قیمت 1 تخته
17,530,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,050,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,400,000 تومان
قیمت 2 تخته
14,210,000 تومان
قیمت 1 تخته
24,780,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,900,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,400,000 تومان
قیمت 2 تخته
22,510,000 تومان
قیمت 1 تخته
41,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت
9,070,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,400,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • اصل گذرنامه با 6 ماه اعتبار
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • اقامت در هتل
  • لیدر فارسی زبان و راهنمای محلی
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بیمه مسافرتی
  • گشت شهری

توضیحات

تور استانبول(5 شب و 6 روز) ویژه مرداد ماه

نرخ ها در تاریخ  4 مرداد  طبق پکیج میباشد.
پرواز هر روز انجام می شود لطفا برای تاریخ های دیگر با کانتر مربوطه تماس بگیرید. 
02145813

رفت و برگشت با پرواز قشم ایر

نرخ نوازد 0 تا 2 سال: 990،000 تومان

خدمات تور: بلیط رفت و برگشت با قشم ایر، استقبال فرودگاهی، 5 شب اقامت در هتل، لیدر فارسی زبان، گشت های متنوع رایگان

مسئولین تور

6LdGk0sdAAAAAJaIEjas3JSCxphxBTtI-jmEENkm