تور کیش ویژه 10 و 11 و 12 و 13 تیرماه

(3 شب)
این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته
1,650,000 تومان
قیمت 1 تخته
1,940,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
1,470,000 تومان
قیمت 2 تخته
1,660,000 تومان
قیمت 1 تخته
1,910,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
1,470,000 تومان
قیمت 2 تخته
1,675,000 تومان
قیمت 1 تخته
2,255,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
1,470,000 تومان
قیمت 2 تخته
1,680,000 تومان
قیمت 1 تخته
1,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
1,470,000 تومان
قیمت 2 تخته
1,700,000 تومان
قیمت 1 تخته
2,045,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
1,470,000 تومان
قیمت 2 تخته
1,730,000 تومان
قیمت 1 تخته
2,060,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
1,470,000 تومان
قیمت 2 تخته
1,800,000 تومان
قیمت 1 تخته
2,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
1,470,000 تومان
قیمت 2 تخته
1,925,000 تومان
قیمت 1 تخته
2,225,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
1,470,000 تومان
قیمت 2 تخته
1,930,000 تومان
قیمت 1 تخته
2,470,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
1,470,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,000,000 تومان
قیمت 1 تخته
2,465,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
1,470,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,005,000 تومان
قیمت 1 تخته
2,305,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
1,470,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,045,000 تومان
قیمت 1 تخته
2,405,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
1,470,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,125,000 تومان
قیمت 1 تخته
2,645,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
1,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,125,000 تومان
قیمت 1 تخته
2,605,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
1,470,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,195,000 تومان
قیمت 1 تخته
2,745,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
1,470,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,275,000 تومان
قیمت 1 تخته
2,925,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
1,470,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,345,000 تومان
قیمت 1 تخته
3,075,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
1,470,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,595,000 تومان
قیمت 1 تخته
3,075,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
1,470,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,605,000 تومان
قیمت 1 تخته
3,545,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
1,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,885,000 تومان
قیمت 1 تخته
3,965,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
1,470,000 تومان
قیمت 2 تخته
3,015,000 تومان
قیمت 1 تخته
4,355,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
1,500,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • اسکن کارت ملی
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • اقامت در هتل
  • یک گشت شهری

توضیحات

تور کیش(3 شب و4 روز) 10 و 11 و 12 و 13 تیر
تاریخ رفت: 10 و 11 و12 و13  تیرماه
تاریخ برگشت : 13 و 14 و 15 و16 تیر
نرخ نوازد: 250،000 تومان

این پکیج در تاریخ 11 تیر با 65.000 تومان کاهش نرخ ارائه می شود.
این پکیج در تاریخ 12 تیر با 5.000 تومان کاهش نرخ ارائه می شود.
این پکیج در تاریخ 13 تیر با 5.000 تومان کاهش نرخ ارائه می شود.

جشنواره تابستانه کیش


مسئولین تور

6LdGk0sdAAAAAJaIEjas3JSCxphxBTtI-jmEENkm