تور استانبول 23 و 30 فروردین (3 شب )

(3 شب)
این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته
3,500,000 تومان
قیمت 1 تخته
3,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
3,750,000 تومان
قیمت 1 تخته
4,470,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,750,000 تومان
قیمت 2 تخته
3,990,000 تومان
قیمت 1 تخته
4,940,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,750,000 تومان
قیمت 2 تخته
4,070,000 تومان
قیمت 1 تخته
4,940,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,670,000 تومان
قیمت 2 تخته
4,150,000 تومان
قیمت 1 تخته
5,260,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,750,000 تومان
قیمت 2 تخته
4,150,000 تومان
قیمت 1 تخته
5,260,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,830,000 تومان
قیمت 2 تخته
4,230,000 تومان
قیمت 1 تخته
5,420,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,670,000 تومان
قیمت 2 تخته
4,390,000 تومان
قیمت 1 تخته
5,980,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,670,000 تومان
قیمت 2 تخته
4,470,000 تومان
قیمت 1 تخته
5,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,990,000 تومان
قیمت 2 تخته
4,550,000 تومان
قیمت 1 تخته
5,980,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,750,000 تومان
قیمت 2 تخته
4,860,000 تومان
قیمت 1 تخته
6,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,990,000 تومان
قیمت 2 تخته
4,990,000 تومان
قیمت 1 تخته
6,940,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,960,000 تومان
قیمت 2 تخته
4,990,000 تومان
قیمت 1 تخته
6,850,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,150,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,020,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,010,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,070,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,080,000 تومان
قیمت 1 تخته
6,940,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,150,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,420,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,390,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,730,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,430,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,520,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,730,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,430,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,920,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,710,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,430,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,680,000 تومان
قیمت 1 تخته
12,240,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,450,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • عکس گذرنامه با 6 ماه اعتبار
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • بیمه مسافرتی
  • یک گشت شهری
  • اقامت در هتل
  • ترانسفر فرودگاهی

توضیحات

نرخ کودک بدون تخت 3/300/000 تومان می باشد.

نرخ کودک زیر 2 سال 590/000 تومان میباشد.

تاریخ 30 فروردین رفت +800/000 افزایش نرخ دارد .

مسئولین تور

6LdGk0sdAAAAAJaIEjas3JSCxphxBTtI-jmEENkm