تور نوروز استانبول از 1 فروردین (5 شب )

(5 شب)
این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته
6,910,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,080,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,910,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,560,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,040,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,690,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,650,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,300,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,690,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,650,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,040,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,480,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,220,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,170,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,480,000 تومان
قیمت 1 تخته
10,950,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,300,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,830,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,930,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,750,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,990,000 تومان
قیمت 1 تخته
12,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,590,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,260,000 تومان
قیمت 1 تخته
12,520,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,950,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,450,000 تومان
قیمت 1 تخته
13,020,000 تومان
قیمت کودک با تخت
8,370,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,300,000 تومان
قیمت 1 تخته
14,220,000 تومان
قیمت کودک با تخت
8,080,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,540,000 تومان
قیمت 1 تخته
15,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت
8,370,000 تومان
قیمت 2 تخته
11,000,000 تومان
قیمت 1 تخته
16,270,000 تومان
قیمت کودک با تخت
8,830,000 تومان
قیمت 2 تخته
11,160,000 تومان
قیمت 1 تخته
16,580,000 تومان
قیمت کودک با تخت
8,210,000 تومان
قیمت 2 تخته
12,090,000 تومان
قیمت 1 تخته
18,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت
8,210,000 تومان
قیمت 2 تخته
13,640,000 تومان
قیمت 1 تخته
21,540,000 تومان
قیمت کودک با تخت
9,760,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • عکس گذرنامه با 6 ماه اعتبار
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • بیمه مسافرتی
  • ترانسفر فرودگاهی
  • اقامت در هتل

توضیحات

رفت 1 فروردین طبق پکیج 

بقیه تاریخ ها +300/000 افزایش نرخ دارد .

نرخ کودک 2-6 سال 6/500/000 می باشد.

نرخ کودک زیر 2 سال 700/000 می باشد .

مسئولین تور

6LdGk0sdAAAAAJaIEjas3JSCxphxBTtI-jmEENkm