تور اقساطی استانبول ویژه اسفند(3 شب )

(3 شب)
این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته
4,680,000 تومان
قیمت 1 تخته
5,310,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,600,000 تومان
قیمت 2 تخته
4,920,000 تومان
قیمت 1 تخته
5,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,600,000 تومان
قیمت 2 تخته
4,920,000 تومان
قیمت 1 تخته
5,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,840,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,240,000 تومان
قیمت 1 تخته
6,430,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,240,000 تومان
قیمت 1 تخته
6,430,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,160,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,240,000 تومان
قیمت 1 تخته
6,430,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,080,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,320,000 تومان
قیمت 1 تخته
6,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,920,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,320,000 تومان
قیمت 1 تخته
6,510,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,680,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,320,000 تومان
قیمت 1 تخته
6,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,840,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,790,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,460,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,040,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,030,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,180,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,040,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,030,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,180,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,130,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,220,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,090,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,410,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,780,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,660,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,510,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,970,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,280,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,670,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,400,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,170,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,540,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,040,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,270,000 تومان
قیمت 1 تخته
10,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,470,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,650,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,060,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,560,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • عکس گذرنامه با 6 ماه اعتبار
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • بیمه مسافرتی
  • ترانسفر فرودگاهی
  • اقامت در هتل

توضیحات

تور به صورت اقساط 30% تا 50% پیش پرداخت الباقی از 3 تا 12 ماه قابل پرداخت است  

دو شنبه - سه شنبه و جمعه هر هفته تا 22 اسغند 

رفت 12 اسفند +500/000 افزایش دارد .

مسئولین تور

6LdGk0sdAAAAAJaIEjas3JSCxphxBTtI-jmEENkm