تور استانبول ویژه اسفند (3 شب )

(3 شب)
این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته
4,960,000 تومان
قیمت 1 تخته
6,520,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,910,000 تومان
قیمت 2 تخته
4,960,000 تومان
قیمت 1 تخته
6,570,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,860,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,115,000 تومان
قیمت 1 تخته
6,825,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,010,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,215,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,030,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,210,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,520,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,640,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,515,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,520,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,640,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,515,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,520,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,640,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,415,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,620,000 تومان
قیمت 1 تخته
6,825,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,520,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,620,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,745,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,420,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,725,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,045,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,720,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,725,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,045,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,420,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,725,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,045,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,420,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,745,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,085,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,620,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,925,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,455,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,620,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,335,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,270,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,030,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,435,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,470,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,925,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,435,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,470,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,430,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,475,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,550,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,990,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,600,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,795,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,235,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,720,000 تومان
قیمت 1 تخته
10,285,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,235,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,845,000 تومان
قیمت 1 تخته
10,485,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,355,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,845,000 تومان
قیمت 1 تخته
10,485,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,355,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,455,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,140,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,845,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,555,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,925,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,065,000 تومان
قیمت 1 تخته
12,115,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,845,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,400,000 تومان
قیمت 1 تخته
15,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,235,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,500,000 تومان
قیمت 1 تخته
17,710,000 تومان
قیمت کودک با تخت
8,065,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,630,000 تومان
قیمت 1 تخته
17,710,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,965,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • عکس گذرنامه با 6 ماه اعتبار
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • بیمه مسافرتی
  • اقامت در هتل
  • ترانسفر فرودگاهی

توضیحات

پکیج در تاریخ رفت یکشنبه ها و دوشنبه ها با پگاسوس (04:10) دارای 700 هزار تومان افزایش نرخ و با پرواز برگشت پگاسوس(23:40) *** در تاریخ رفت پنجشنبه ها با پگاسوس(04:10) دارای 400 هزار تومان افزایش نرخ با پرواز برگشت پگاسوس(23:40) *** رفت جمعه ها و شنبه ها با پگاسوس(04:10) بدون افزایش نرخ با پرواز برگشت ایرتور(15:15) *** روزهای شنبه و یکشنبه و دوشنبه و پنجشنبه و جمعه 30 بهمن و 11،10،9،8،7،4،3،2،1 اسفند

نرخ کودک زیر 2سال 1/790/000 تومان میباشد.

پکیج در تاریخ برگشت 8 اسفند دارای 500 هزار تومان و در تاریخ برگشت 7 اسفند 200 هزار تومان افزایش نرخ دارد.

مسئولین تور

6LdGk0sdAAAAAJaIEjas3JSCxphxBTtI-jmEENkm