تور استانبول اسفند 99 (2 شب )

(2 شب)
این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته
4,810,000 تومان
قیمت 1 تخته
6,220,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,770,000 تومان
قیمت 2 تخته
4,895,000 تومان
قیمت 1 تخته
6,340,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,820,000 تومان
قیمت 2 تخته
4,920,000 تومان
قیمت 1 تخته
6,440,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,845,000 تومان
قیمت 2 تخته
4,995,000 تومان
قیمت 1 تخته
6,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,995,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,220,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,035,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,215,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,220,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,035,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,215,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,220,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,035,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,145,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,290,000 تومان
قیمت 1 تخته
6,440,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,220,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,290,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,185,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,145,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,365,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,330,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,360,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,365,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,330,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,145,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,365,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,330,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,145,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,380,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,360,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,290,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,515,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,630,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,290,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,810,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,225,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,590,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,885,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,370,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,515,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,885,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,370,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,880,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,915,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,430,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,560,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,000,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,740,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,095,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,965,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,740,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,185,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,965,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,825,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,185,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,965,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,825,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,630,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,185,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,700,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,560,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,515,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,075,000 تومان
قیمت 1 تخته
10,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,185,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,055,000 تومان
قیمت 1 تخته
12,620,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,740,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,945,000 تومان
قیمت 1 تخته
14,310,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,270,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • عکس گذرنامه با 6 ماه اعتبار
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • بیمه مسافرتی
  • ترانسفر فرودگاهی
  • اقامت در هتل

توضیحات

پکیج در تاریخ رفت دوشنبه ها با پگاسوس (04:10) دارای 700 هزار تومان افزایش نرخ و با پرواز برگشت پگاسوس(23:40) *** در تاریخ رفت پنجشنبه ها با پگاسوس(04:10) دارای 400 هزار تومان افزایش نرخ با پرواز برگشت پگاسوس(23:40) *** رفت جمعه ها با پگاسوس(04:10) بدون افزایش نرخ با پرواز برگشت پگاسوس (23:40) *** روزهای دوشنبه و پنجشنبه و جمعه 30 بهمن و 11،8،7،4 اسفند
پکیج در تاریخ رفت 2 اسفند و برگشت 7و8 اسفند دارای 500 هزار تومان افزایش نرخ می باشد.

مسئولین تور

6LdGk0sdAAAAAJaIEjas3JSCxphxBTtI-jmEENkm