تور استانبول 26 اسفند (3 شب )

(3 شب)
این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته
3,750,000 تومان
قیمت 1 تخته
4,460,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,750,000 تومان
قیمت 2 تخته
4,060,000 تومان
قیمت 1 تخته
5,170,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,670,000 تومان
قیمت 2 تخته
4,060,000 تومان
قیمت 1 تخته
5,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,820,000 تومان
قیمت 2 تخته
4,140,000 تومان
قیمت 1 تخته
5,240,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,820,000 تومان
قیمت 2 تخته
4,220,000 تومان
قیمت 1 تخته
5,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,980,000 تومان
قیمت 2 تخته
4,690,000 تومان
قیمت 1 تخته
6,350,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,900,000 تومان
قیمت 2 تخته
4,690,000 تومان
قیمت 1 تخته
6,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,980,000 تومان
قیمت 2 تخته
4,910,000 تومان
قیمت 1 تخته
6,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,260,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,010,000 تومان
قیمت 1 تخته
6,880,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,160,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,170,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,140,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,380,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,240,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,370,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,380,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,290,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,450,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,630,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,380,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,730,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,630,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,230,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,420,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,910,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,880,000 تومان
قیمت 1 تخته
10,640,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,540,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • عکس گذرنامه با 6 ماه اعتبار
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • بیمه مسافرتی
  • ترانسفر فرودگاهی
  • اقامت در هتل

توضیحات

قیمت کودک 2-6 سال 3/500/000 تومان می باشد .

قیمت نوزاد 590/000 تومان می باشد.


مسئولین تور

6LdGk0sdAAAAAJaIEjas3JSCxphxBTtI-jmEENkm